5 tips til hva du bør tenke over før du setter i gang med en digital klinikk

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >5 tips til hva du bør tenke over før du setter i gang med en digital klinikk</span>

Å ta i bruk digitale helsetjenester innebærer forandringer og omstillinger som kan kjennes både utfordrende og krevende. Hva trenger man som helsepersonell å gjøre for å komme i gang? Det viktigste er faktisk å våge å teste løsningene og ikke bli motløs om alt ikke fungerer 100 % fra første dag. Ved å tørre å sette i gang og samtidig fokusere på en god analyse, planlegging og struktur, trenger det ikke å bli så vanskelig.

 

1. Spesifiser hvorfor dere vil arbeide med digitale helse- tjenester

Det første spørsmålet dere bør stille før dere setter i gang med plan­ leggingen av den nye tjenesten, er Hvorfor . Ønsker dere å nå ut til flere pasienter? Ønsker dere å øke tilgjengeligheten? Ønsker dere å gi pasienten økt innflytelse? Hvilket punkt er viktigst? Svaret kommer til å være til stor hjelp i den videre planleggingen.

2. Begynn i liten skala

Ha visjoner, men begynn gjerne i liten skala og test, evaluer, juster og bygg videre. Velg først ut 1–4 områder i virksomheten og noen personer i det valgte området som dere i første omgang skal tilby f.eks. videobesøk.

3. Sett dere konkrete mål for satsingen

For å kunne måle utviklingen, må dere sette opp spesifikke mål, for eksempel for antall videobesøk. Spesifiser hvor mange videobesøk som skal gjennomføres i løpet av en valgt periode.

  • I løpet av måned 1 skal vi gjennomføre X videobesøk med pasientene våre
  • I løpet av måned 2 skal vi gjennomføre X videobesøk med pasientene våre

Dere må også bestemme hva som kreves for at dere skal oppnå målene deres. Trenger dere å markedsføre dere for å nå ut til pasientene som skal få bruke digitale helsebesøk? Hvilen type opplæring er nødvendig? Hvem skal ha ansvar for hva? Det er svært viktig at dere utpeker en person hos dere som har ansvar og myndighet til å organisere arbeidet som har med virksomheten å gjøre.

4. Vær tålmodig

Det tar tid før nye prosesser og arbeidsmåter blir en naturlig del av virksomheten, både for interne brukere og sluttbrukere. Det er likevel viktig å ikke gi opp, men å fortsette arbeidet med den nye teknologien, slik at dere er klare når videobesøk betraktes som et naturlig alternativ for pasientene.

5. Evaluer

Sett av en halvtime per uke til å evaluere og tenke over erfaringene dere, både positive og negative, i forbindelse med deres digitale mottak. Still for eksempel følgende spørsmål:

  • Denne uken har vi gjennomført X antall videobesøk.
  • Hvilken erfaring har vi fått fra å gjennomføre disse videobesøkene? Hva kan vi gjøre for å gjennomføre enda flere videobesøk?

Det er svært viktig å sette av tid til evaluering av virksomheten og peke på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for å videreutvikle initiativet. Det er viktig å være forberedt på at alt kanskje ikke blir akkurat som man hadde tenkt seg i planleggingsfasen, men at dette er del av lærings­ prosessen. Med slike erfaringer kan dere korrigere bruken og jobbe videre i større skala.