Nye arbeidsmetoder

Covid-19 ble en innovasjonsmotor for digitale helsetjenester

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Covid-19 ble en innovasjonsmotor for digitale helsetjenester</span>

Utsagnet om at behov og innovasjon henger sammen er noe vi uten tvil har erfart det siste året. Covid-19 pandemien har styrket behovet  og mulighetene for digitale helsetjenester. Siden mars har flere store helseorganisasjoner og helsepersonell omstilt seg på rekordtid. Plutselig ble leger, spesialister og sykepleiere nødt til å tenke annerledes. Det som tidligere ble regnet som umulig, har plutselig blitt den nye normalen. Erfaringene fra 2020 vil prege helsevesenets prioriteringer i årene som kommer. 

Covid-19 og smitteverntiltakene som ble innført i Norge i mars, fikk umiddelbare konsekvenser for helsevesenet. Til tross for at Norge er et av verdens mest modne land innen digitalisering, var det mangel på både beredskap og prosesser for å håndtere situasjonen. Selvom noen virksomheter allerede var i gang med digitalisering og var bedre rustet før koronapandemien traff Norge, var overgangen likevel langt ifra enkel.

Rom for omstilling i alle ledd

Vi står igjen overfor en ny smittebølge i Norge. Til tross for strengere restriksjoner, har antall smittetilfeller økt dramatisk de siste ukene. Helsepersonellet er hardt belastet og sliter med å hjelpe pasientene – ikke bare de som er rammet av covid-19, men alle som har behov for pleie. Samtidig har kreftpasienter, diabetikere, eldreomsorgen og pasienter med andre typer diagnoser fortsatt behov for behandling og oppfølging. I tillegg har behovet for psykisk helsevern økt som følge av pandemiens konsekvenser på menneskers mentale helse. I en periode hvor helsevesenet opplever økt belastning, skal man til enhver tid beskytte seg selv og medborgere mot smitte. For å få til alt dette på en og samme tid, er vi nødt til å ivareta de ressursene vi har, tenke innovativt og våge å gjøre en forandring.

Hva skjedde da man for alvor måtte handle raskt?

Selv om vi finner oss selv i en tung og vanskelig situasjon, lever vi heldigvis i en tid hvor det er mulig å håndtere mange situasjoner fra distanse. Ny teknologi og digitale verktøy åpner opp for nye, innovative måter å jobbe på. Med nye rutiner og erfaringer har det dermed dukket opp nye verdier. Arbeidsrutiner som i mars var umulig å se for seg, er idag blitt en realitet for mange. Selv om planlegging og strategi er viktig for digital transformasjon, skjer ofte de viktigste erfaringene når man kaster seg ut i det. Dette året har vi vært vitne til hvordan digital transformasjon kan åpne opp for en enorm mengde av muligheter og forbedringer.

Eksempler fra ulike virksomheter

Mange av kundene våre har vært i stand til å tilby uvurderlig støtte til pasienter og kolleger når de har trengt det som mest. Blant annet har noen av kundene våre koordinert ressursene på en mer effektiv måte ved å la pasienter kontakte helsepersonellet digitalt. Flere kunder har redusert ventetid og kø ved å la pasientene bestille tid til testing og vaksinasjon digitalt, som også har ført til redusert smittespredning. Andre kunder har innført digitale pasientplattformer, hvor leger har møtt pasienter og sykepleiere gjennom videokonsultasjon. Intensivavdelingen har vært så tungt belastet at kommunikasjonen med pasientenes pårørende har skjedd via flerpartssamtaler, noe som har spart tid og energi for helsepersonellet og brakt alvorlig syke pasienter nærmere sine kjære.

Vi vil gjerne dele noen av de fantastiske endringsprosessene vi har sett kundene våre utføre i løpet av denne tiden. I vår nye guide har vi samlet 8 gode eksempler på hvordan digital teknologi støtter helsevesenet under koronapandemien. Vi håper dette kan gi deg inspirasjon til å finne nye løsninger i din egen virksomhet. I guiden får du lese mer om:

  • Nye forutsetninger for digital samhandling i helsevesenet
  • Rehabilitering som følge av Koronapandemien
  • Asynkrone meldinger og automatisert anamnese for håndtering av mindre alvorlige saker i primærhelsetjenesten
  • Bestilling av fysisk besøk, testing og vaksinering
  • Digitale kanaler for mental helse og behandling av psykiske lidelser
  • Asynkrone meldinger innen spesialisthelsetjenesten – trygt for pasienten, effektivt for helsepersonell
  • Intensivavdelingen – med pasienten i fokus
  • Fleksibel arbeidsplass for helsepersonell