Kommunehelsetjenesten

Digitale helsetjenester for barn og foreldre

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitale helsetjenester for barn og foreldre</span>

Det finnes en rekke fordeler ved digitalisering av helsetjenester der barn og foreldre er involvert. Denne målgruppen har også en positiv innstilling til digitale helsetjenester, ifølge rapporten Nordmenn og digitale helsetjenester fra 2020.

Foreldre er positive til digitalisering

Foreldre har ofte flere kabaler som skal løses – og tid er en av dem. Derfor ligger det en stor verdi i å kommunisere digitalt når det mulig – for eksempel ved oppfølgingsmøter eller ved generelle spørsmål.

Det er derfor ingen overraskelse at den gruppen som var førstemann ut med å bruke digitale helsetjenester var foreldrene.

Søker hjelp for sine barn

En forskningsstudie fra SKR (Sveriges Kommuner og Regioner) i samarbeid med Jönköping University fra 2019 viser at barn var pasienter i 40% av de digitale konsultasjonene i primærhelsetjenesten i Jönköping-regionen. Undersøkelsen ble utført på 10.400 personer som har vært i kontakt med leger digitalt via My Doctor, Kry eller regionens egen digitale primærhelsetjeneste Bra Liv Nära. [1]

De optimistiske 30+

Rapporten Nordmenn og digitale helsetjenester fra 2020 viser også at det er ”foreldregenerasjonen” i alderen 30–49 år som oftest oppsøker helsetjenester digitalt, både for seg selv og for sine barn. Blant dem svarer 49% at de tror at digital tilgjengelighet gjør det lettere for dem når de skal oppsøke helsetjenester, sammenlignet med gjennomsnittet som er 45%. Gruppen viser antydning til en holdning som generelt sett er mer positive til digitale verktøy i helsetjenestene enn gjennomsnittet; de stoler på digitale verktøy og er trygge på at digitale helsetjenester kan bidra til bedre og mer effektiv behandling. [2]

Sparer tid og fokus for foreldrene

Det finnes mange gode eksempler på hvordan helsestasjoner og ungdomsklinikker har lyktes med å implementere digitale helsetjenester. De mener at foreldrenes digitale holdning går igjen som en viktig suksessfaktor. Mange foreldre kan senke skuldrene når de får muligheten til å ta en legetime eller et oppfølgingsmøte digitalt. I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å få tid til å rekke en legetime. Men folk flest har tid til en 30-minutters videokonsultasjon uten problemer. De kan gjennomføre videomøtet fra kontoret, hjemmefra, i bilen eller utendørs. Det kan også føre til at begge foreldrene har sjansen til å delta, noe som kan forbedre behandlingen betydelig.

Helsepersonell ser også gode muligheter i kortere og hyppigere møter med foreldre på avstand.

Vi ser store muligheter i å gjennomføre foreldresamtaler digitalt i stedet for fysisk oppmøte. Når familien først har kommet i gang, og er komfortable med digitale verktøy, kan vi fortsette den digitale dialogen frem til det er behov for fysisk oppmøte.

Det sier Emelie Grönfors, logoped ved Drottning Silvia’s Barne- og ungdomssykehus.

Samhandling omkring barnet

Statistikk fra Visibas plattform viser at det er barne- og ungdomsklinikker som er på topp for bruk av flerpartssamtaler. Ofte er det flere parter involvert når det gjelder barn; både foreldre, helsepersonell og eventuelt skolehelsetjenesten. Det er et sterkt insentiv for helsepersonell å arrangere og gjennomføre videomøter med flere deltakere – for å samarbeide med pasienten på best mulig måte.

Habiliteringssenteret i Jönköping er en av klinikkene som ofte bruker flerpartssamtaler til møter der de planlegger og samarbeider. I mars 2021 gjennomførte de 75% av denne typen møter (totalt 170) digitalt.  I følge senterets direktør, Mårten Ärlig, er det mye å tjene på ved å gjennomføre visse møter digitalt – for ellers betyr det reisetid for flere forskjellige mennesker.

Vi ser en stor gevinst i digitale konsultasjoner- og i lang tid fremover, fordi vi er så vant til å møte digitalt nå.

Det forklarer Mårten Ärlig, direktør ved habiliteringssenteret i Jönköping.

Sparer energi

Videre forteller Mårten at digital dialog i noen tilfeller kan være det beste alternativet for pasientene. Barn og unge som sliter med konsentrasjonen kan få utfordringer med lange fysiske møter.

Når de kommer til oss, vil vi benytte anledningen til å gjøre det vi skal når de er der. Men det passer ikke alltid pasienten så bra. I et digitalt møte kan de forlate og hvile på rommet sitt en stund, og vi kan fortsette å snakke med foreldrene, forteller Mårten Ärlig.

I en studie fra CF-senteret i Gøteborg, som jobber med familier der barnet har cystisk fibrose, har både foreldrene og barna spart verdifull tid og energi. En mor sier at barnet hennes var lykkelig og full av energi etter videokonsultasjonen, i stedet for å være utmattet og sint etter å ha tilbrakt en hel dag på klinikken, inkludert reisetid. Både barna og foreldrene deres var positive og ønsket å fortsette med digital dialog også etter at studien var avsluttet. [3]

Møter som blir gjennomført

En av de største fordelene med digital dialog er redusert manglende oppmøte. Når det gjelder barn og foreldre, er risikoen for manglende oppmøte enda større, spesielt i forkjølelsestider. Dersom barnet eller foreldrene har blitt forhindret til å møte opp til avtalen, kan avtalen enkelt gjennomføres digitalt. På den måten kan man fortsette behandlingen som planlagt og slippe å finne ny tid.

Start digitaliseringen med de som er positive

Det er lettere å forandre seg sammen med de som ønsker, eller har behov for forandring. Foreldre, barn og unge har allerede fått oppleve flere fordeler ved digitale helsetjenester. Når pasientene er fornøyde, er helsepersonellet motivert og det er to sterke krefter som driver utviklingen av digitale helsetjenester. Ikke rart vi ser høy aktivitet på klinikker som jobber med barn og foreldrene deres.

[1] https://ju.se/forskning/nyheter/nyhetsarkiv/2019-09-25-digitala-vardmoten-med-lakare—ny-rapport-fran-skl.html
[2] https://go.visibacare.com/no/nordmenn-og-digitale-helsetjenester
[3] https://www.cfbladet.se/alla/2021/4/19/nr-patienterna-ville-ha-digitala-vrdmten