Teknologi

Mer enn bare video

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mer enn bare video</span>

Hva er det første du tenker på når du hører ”digitale helsetjenester”? Mange tenker nok først og fremst på videokonsultasjon, noe som kanskje ikke er så rart – mange av oss fikk prøve ut videokonsultasjon for første gang under pandemien. Men digitale helsetjenester byr på mye mer enn video.

Video er egentlig bare en av mange former helsepersonell kan kommunisere med pasientene på. Ved å digitalisere flere deler av prosessen kan helsepersonell lettere samle inn og håndtere pasientinformasjon, men også jobbe mer effektivt. Her er 5 eksempler på situasjoner som med fordel kan digitali­seres.

Enklere timebestilling

Når pasienten selv kan bestille avtale, gir det fordeler for både pasi­ent og helsepersonell. Ved å få en oversikt over tilgjengelige tider, kan pasien­ten enkelt velge tiden som passer best. Bestillingen kan dessuten gjøres når som helst på døgnet. Men systemet frigjør først og fremst tid og ressurser for helsepersonellet. Mindre tid på administrative betyr at helsepersonellet kan bruke mer tid på andre gjøremål, og da først og fremst på pasientene.

Virtuelle venterom for drop-in-besøk

Helsepersonell gir ofte pasienter mulighet til å få rask hjelp via drop-­in. Dessverre går det ikke alltid like raskt – ofte blir drop-­in forbundet med lange ventetider pga. begrensede ressurser. Et virtuelt drop-­in­ venterom gir nye muligheter. Personellet er ikke lenger bundet til et geografisk sted, slik at man kan ta i bruk ressurser fra andre enheter for å bemanne mottaket. Det gjør deg be­tydelig mer fleksibel når det gjelder åpningstider, men også når det gjelder hvilken type helsetjeneste du skal tilby. Du vil kanskje utvide tilbudet siden du kan ta i bruk ressurser fra andre steder? Det går fint å ha flere digitale venterom hvis du vil gjøre ulike typer virksomheter tilgjengelige.

Samle inn pasientdata med digitale spørreskjemaer

Digitale spørreskjemaer kan brukes til å samle inn pasientdata før eller etter en videokonsultasjon. I de fleste tilfeller brukes skjemaet før selve avtalen, der pasienten bl.a. kan gi informasjon om sine plager og sykdomshistorie. Informasjonen hjelper helsepersonell med å utnevne en helseressurs som har den riktige kompetansen til å ta hånd om pasienten. Helsepersonellet blir dessuten bedre forberedt og får svar på spørsmål som man ellers måtte ha stilt under selve besøket. Ved å formulere sine plager blir også pasienten mer forberedt, noe som resulterer i et mer effektivt møte.

Kommunisere tidsuavhengig med meldinger

Asynkron kommunikasjon via meldinger fungerer omtrent som en vanlig e­post-kommunikasjon, men med sikker autentisering. Funksjonen gjør at pasienten når som helst på døgnet kan skrive en melding til helse­personellet. Ved å slippe å forholde seg til åpningstider, kan det være lettere for pasienter å oppsøke helsetjenester. Helsepersonell kan på sin side få en effektiv kommunikasjonskanal med pasienten, noe som forenkler en presis og regelmessig kontakt.

Samle inn underlag for statistikk

Statistikk legger et viktig grunnlag for virksomhetsanalyse. Hvor mange videokonsultasjoner er gjennomført i løpet av det siste året? Hva er gjennomsnitts­ tiden for et besøk? Hvordan ser målene ut? Ved å inkludere flere deler i verdikjeden digitalt, vil stadig flere tall som legger grunnlaget for statistikk, automatisk falle på plass, uten manuell behandling. Man kan også få frem tall til å analysere prosesser for ulike pasientgrupper ved å se på resultater og ICD­koder, eller måle hva personell og pasienter synes om ulike verktøy ved hjelp av evalueringsspørsmål.

Det finnes betydelig flere helsetjenester som kan digitaliseres – utviklingen går raskt, for eksempel når det gjelder journalhåndtering, hjemmeoppfølging og AI. Hvordan fremtidens helsetjenester vil se ut, er vanskelig å forutse i detalj, men vi kan være temmelig sikre på at de blir mer og mer digitale. Regjeringens visjon om e-helse, helseorganisasjoners mål om innovasjon og ikke minst pasientenes forventninger til økt innflytelse over egen helse, er noen av drivkreftene bak utviklingen.

Er du klar til å bli med på reisen?