Spesialisthelsetjenesten

Digitalisering av speisalisthelsetjenesten akselererte under pandemien

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitalisering av speisalisthelsetjenesten akselererte under pandemien</span>

Vi vil sannsynligvis se tilbake på koronapandemien som en av de største krisene i livene våres, men forhåpentligvis også som en katalysator for en utvikling der digitale helsetjenester er en selvfølge – for både helsevesenet, pasientenes og samfunnets skyld. Særlig har digitalisering av spesialisthelsetjenesten forbedret seg på mange områder. 

I begynnelsen av 2020 utgjorde primærhelsetjenesten flertallet av digitale bestillinger og konsultasjoner i Visiba Care, både når det gjelder antall mottak og antall brukere. Men da pandemien kom i mars, var det særlig i spesialisthelsetjenesten at vi så en endringen i brukeraktivitet. Det ekstreme behovet førte raskt til at majoriteten av våre brukere i dag kommer fra spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten ligger et digitalt skritt foran

Primærhelsetjenesten startet tidligere enn spesialisthelsetjenesten med å fokusere på hvordan digitale verktøy kunne støtte kapasitets- og tilgjengelighetsproblemer. Et mer likeverdig og bærekraftig helsevesen for alle innebærer å gi rask hjelp ved mildere problemer. De private nettlegene pushet på og presset andre virksomheter til å digitalisere tjenestene. De fleste er enige om at digitalisering av spesialisthelsetjenesten kan skape store verdier for helsevesenet. Men hvordan man på best mulig måte anvender de digitale verktøyene i forskjellige typer organisasjoner har vært et relativt lite forsket område. Helt til nå.

Spesialisthelsetjenesten med økt tilgjengelighet for pasienten

Da legekontorene måtte holde stengt ble det enda tydeligere at pasienter som allerede var i behandling hadde behov for å kontakte helsepersonellet digitalt. Løsningen ble naturligvis oppfølging og konsultasjoner via videosamtaler ved hjelp av digitale verktøy.  Flere spesialistklinikker satte opp digitale kanaler for pasient-initierte møter og meldingssamtaler, for å øke tilgjengeligheten og tilbudet.

Store steg i riktig retning for digitalisering av spesialisthelsetjenesten

Vi har sett mange eksempler på hvordan spesialistklinikker har tilpasset sine helsetilbud. Frisk Utvikling var nødt til å omstille seg på rekordtid for å kunne tilby digital oppfølging og rehabilitering til pasientene sine. Hos Frisk Utvikling kan pasientene komme i direkte kontakt med klinikken via appen i stedet for å måtte henvende seg til de fysiske helsesentrene. I Västra Götaland-regionen i Sverige har drøyt 400 ansatte innen habilitering og helse fått opplæring i å tilby hjemmeoppfølging. La oss dra nytte av det fantastiske arbeidet som er utført, som vi trodde var umulig for et år siden.

Fremtidens spesialisthelsetjeneste – med pasienten i fokus

Digitale helsetjenester gir pasienten en rekke fordeler og muligheter. Pasientene kan spare timer ved å unngå unødvendige reiser og lange ventetider, samtidig som smitterisiko reduseres. Pasienten har mer fleksibilitet og kontroll. Blant annet kan pasienten velge det mest komfortable alternativet – som igjen fører til redusert stress og angst. Kanskje viktigst av alt – når spesialistklinikker erstatter noen av de fysiske møtene med digitale videokonsultasjoner, frigjør de tid og ressurser til pasientene som virkelig trenger å komme til klinikken.

Digitalisering av spesialisthelsetjenesten – gevinst for helsevesenet

Måten digitale verktøy og digitale prosesser kan skape verdi for spesialisthelsetjenesten avhenger selvfølgelig av hvordan organisasjonen er oppbygd og hvilke effekter man ønsker å oppnå. Det handler ofte om å komme i gang og teste hvilke pasienter og saker som kan håndteres digitalt. Fordi det er både tid og ressurser å spare. For eksempel er det vist at videokonsultasjon og digitale tjenester reduserer manglende oppmøte hos pasienter (i Visiba Care er gjennomsnittstallet ca 2% manglende oppmøte). I tillegg blir digitale møter ofte mer fokuserte, noe som betyr at tid per pasient kan reduseres.

For helsepersonell kan digitale møter føre til redusert stress i hverdagen. I stedet for å overvåke en telefonsvarer eller prøve å nå pasienter via telefon, kan bestillinger og avbestillinger håndteres digitalt.

Forvalte og utvikle de nye digitale kanalene

Pandemien har uten tvil fremskyndet digitaliseringen av spesialisthelsetjenesten. Men vi håper at digitalisering vil være en selvfølge for helsepersonell og pasienter når de opplever verdien, fordelene og styrken med digitale helsetjenester. Neste steg er å jobbe mer forebyggende gjennom økt tilgjengelighet, hyppigere oppfølging og kontinuitet gjennom hele pasientreisen. Nå må vi sørge for å beholde de digitale kontaktflatene vi har bygget opp og sørge for at det blir en naturlig og integrert del av helsetilbudet.