Primærhelsetjenesten

En mer effektiv arbeidshverdag med asynkrone meldinger

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >En mer effektiv arbeidshverdag med asynkrone meldinger</span>

Kan du forestille deg en arbeidshverdag der du allerede vet hva neste pasients sak handler om?
Hver eneste uke går flere tusen arbeidstimer til å bemanne telefonen på mange av Norges legesentre. Mye av tiden til helsepersonell går til administrativt arbeid, som egentlig krever annen ekspertise.

Mandag morgen på telefonen

På mandag morgen er det ekstra høyt trykk på telefonen. Noe som fører til at resepsjonen både blir hektisk og høylytt. Alle som ringer kommer kanskje ikke gjennom og blant de som kommer frem eller havner i lang telefonkø.

Tilpassede tider – funker det?

Å nå hverandre på telefon krever en god timing – både for helsepersonell og pasienten, noe som ofte resulterer i at partene aldri kommer i kontakt. Og pasienten må begynne helt på nytt – igjen. Med asynkrone meldinger i Visiba Care kan saken starte og fortsette uavhengig av tid og sted.

Fremtiden kommune HFU

Sikker meldingskommunikasjon

Med meldingsfunksjonen kan pasienter og behandlere kommunisere med hverandre asynkront, det vil si tidsuavhengig. Pasienten starter en ny sak ve å logge seg inn men Bank-ID og beskriver sitt problem i chatten.

Tilgjengelig for pasienten

Funksjonen gjør det mulig for pasienten å skrive til behandleren når som helst på døgnet. På den måten slipper pasienten å forholde seg til åpningstider som gjør det enklere for pasienten å søke hjelp.

Fordele henvendelse til rett ressurs

Helsepersonell. får på sin side en åpen og effektiv kommunikasjonskanal til pasienten og kan bestemme hvordan saken håndteres videre. Meldingen/saken kan fordeles til rett ressurs eller en annen kollega på legesentret.

Bestille tid, stille spørsmål eller be om råd.

Helsepersonellet kan sende et spørreskjema, prøvesvar eller annen medisinsk informasjon til pasienten. Meldingen kan også fungere som en åpen kontaktkanal mellom helsepersonelle eller pasient under pågående behandling, som ekstra støtte eller tettere oppfølging.

Invitere inn kolleger for å samarbeide

Dersom en behandler har behov for hjelp eller vil samarbeide med en eller flere kollegaer vedrørende en sak er det enkelt å invitere dem inn til samtalen. Helsepersonell med ulik ekspertise kan dermed ta del av samtalen, samarbeide i team og diskutere internt pasientens sak, som pasienten ikke kan se.

Velkommen til en ny type arbeidsdag

På måndag morgen (eller litt senere på formiddagen om det passer deg bedre) går du inn og klikker på «meldinger» i Visiba Care for å få en oversikt over klinikkens medlinger. På siden ser du en liste over nye meldingssamtaler som har kommet inn under helgen og som enda ikke har blitt håndtert. Du kan se pasientens navn og personnummer, besøksårsak og siste hendelse.

Plukke opp en samtale

Nye meldinger som enda ikke har blitt plukket opp vises for alle dine kollegaer som har tilgang til meldingsfunksjonen i verktøyet. For å lese en ny melding kan du klikke på meldingen. Etter at du har lest meldingen kan du velge å ta over saken, legge den tilbake eller overføre saken til en kollega.

Chattdialog Frisk Utvikling

Be en kollega om råd

Dersom du har behov for å spørre en kollega om råd klikker du på «Legg til helsepersonell» og markerer krysset «intern melding» i samtalen. Da blir meldingen skjult for pasienten. Det går enkelt an å skille mellom interne og øvrige meldinger, da de har ulike farger, samt et symbol og tekst som beskriver dette. Dette gjør at det blir enkelt å kommunisere internt ved behov, for eksempel ved å skrive en kommentar eller sende en melding i forbindelse med en utskrivelse/overføring.

Overføre samtalen en kollega

For å overføre en samtale, klikk på «overfør» og velg hvem av kollegene du vil gi samtalen til. Helsepersonellet du overleverer til kan nå starte eller fortsette dialogen med pasienten og kan se eventuelle tidligere meldinger sendt i samtaletråden. Samtidig får pasienten et varsel om at samtalen er overlevert til annet helsepersonell.

Invitere inn til besøk direkte fra en melding

I blant behøver en meldingssamtale med en pasient å følges opp med et videomøte. Du kan invitere inn en pasient til en videokonsultasjon direkte fra samtalen. . Da kommer du direkte bestillingsoversikten, med pasientens opplysninger ferdig utfylt. 

Avslutte en samtale

Når du anser en meldingssamtale som avsluttet, klikker du på Lukk samtale. Da forsvinner tråden fra systemet. Pasienten kan se en kommentar om at saken er avsluttet nederst i samtalen, og dermed kan ikke vedkommende lenger skrive i tråden.

Vise meldingshistorikk

Historikken lagres like lenge som annen informasjon lagres i systemet. Du kan søke etter meldinger i en avgrenset tidsperiode eller søke på pasientens personnummer. Hvis du vil lese meldingen, klikker du på den i resultatlisten.

Spare tid og gi rett hjelp til rett tid

Med Visiba Cares meldingsfunskjon kan du oppleve en arbeidsdag der du har større kontroll over din egen tid og der hele klinikken sparer tid ved å fordele henvendelser til rett person innen saken har startet. Pasienten venter gjerne litt lengre for å kunne få hjelp med en gang.