Få de riktige personene med på laget

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Få de riktige personene med på laget</span>

Fleksible verktøy, god planlegging og klare mål er vel og bra, men det er likevel menneskene som er den viktigste faktoren når dere skal bygge opp et digitalt klinikker. Nedenfor ser du en liste over hvilke roller i helseorganisasjonen dere bør fange opp for å drive gjennom forandringen.
Få de riktige personene med på laget!

1. Prosjektlederen – driver satsingen fremover

Trinn 1 er å utnevne en prosjektleder som setter rammene for hvordan organisasjonen skal arbeide med digitale helsetilbud. Prosjektlederen skal ha overordnet ansvar, arbeide med strategier, mål og planlegging og svare på spørsmål både internt og eksternt. Vedkommende har ansvar for å drive prosjektet fremover og bør ha tett dialog med ledelsen samt myndighet til å fatte beslutninger i viktige spørsmål.

2. Pioneren – inspirerer og engasjerer

Prosjektlederen bør ta en titt i organisasjonen og utnevne utvalgte personer til pionerer – de som ska bli først med å arbeide med digitale helsebesøk. Det kan være leger, sykepleiere, psykologer, psykoterapeuter eller annet helsepersonell som håndterer pasientbesøk i sitt daglige arbeid. Pionerene bør være nysgjerrige, løsningsorienterte og positive til å teste ut nye arbeidsmåter. Videobesøkene håndterer de som oftest selv, men de kan ha stor glede av å dele erfaringer med jevne mellomrom, for eksempel gjennom evalueringsmøter eller nyhetsbrev. De har behov for klare og målbare mål fra prosjektlederen, for eksempel antall gjennomførte videobesøk per uke.
Det er svært viktig å inkludere helsepersonellet i et tidlig stadium av endringsarbeidet. Disse personene kommer til å bli ambassadører for utviklingen av digitale tjenester, og ved å lytte til dem, ta til seg deres erfaringer og la dem få mulighet til å påvirke, kommer engasjementet til å øke. Etter hvert kan de også hjelpe prosjektlederen med å motivere og rekruttere flere i organisasjonen til å arbeide med digitale helsetjenester.

3. Henviseren – leder pasientene til riktig instans

For å øke antall digitale helsebesøk er det viktig å markedsføre alternativet internt i organisasjonen. Spesielt viktig er det å informere helsepersonell som arbeider med å henvise pasienter til riktig helseinstans. Det kan gjelde sykepleiere som arbeider med informasjonstjenester, men også personell på et helsesenter som tar imot samtaler fra pasienter som vil bestille besøk. Ved å oppmuntre dem til å henvise pasienter til digitale helse­ besøk, kan denne møteformen raskt få økt popularitet.

4. Den kommunikasjonsansvarlige – sprer budskapet

Den interne markedsføringen er som sagt viktig, men ikke glem den eksterne. Hvis det er pasientene som skal kontakte behandleren, for eksempel ved et drop­in­mottak, må de vite at dette alternativet er tilgjengelig. Jobb med en kommunikasjonsansvarlig som kan legge opp en klar kommunikasjonsstrategi for å spre det nye tilbudet og bestemme hvilke plattformer dere bør bruke for de forskjellige målgruppene.

5. IT-teknikeren – støtter og hjelper

Frustrasjon over teknologi som ikke fungerer, kan kreve mye energi, men et samarbeid med IT­avdelingen gjør ting enklere. IT skal ikke drive selve prosjektet, men bør være tilgjengelig som støtte og nye muligheter i virksomheten. For alle som bruker de nye verktøyene, er det svært nyttig å ha noen i nærheten som kan være til støtte og hjelpe til med nettverks­ innstillinger, teknisk utstyr og brannmurer.