Fem tips til hvordan helseinstanser kan redusere manglende oppmøte

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fem tips til hvordan helseinstanser kan redusere manglende oppmøte</span>

Manglende oppmøte er et økende problem i helsetjenesten. Dyrt er det også – i Västra Götalandregionen i Sverige er kostnaden estimert til drøyt en halv milliard kroner i 2018. Hva kan gjøres for å få bukt med problemet? Vi gir deg fem nyttige tips.

I 2018 uteble rundt 163 000 pasienter fra bestilte timer i Västra Götalandregionen, skriver VGRFokus. Det er en økning på nesten ni prosent siden 2016. At pasientene ikke møter opp, betyr at avsatte ressurser går tapt, og at endringer av timebestillinger fører til stadig lengre helsekøer. Kostnaden? Over en halv milliard kroner, ca. 100 millioner mer enn for to år siden.

Hva kan så helseinstansene gjøre for å snu trenden? Vi foreslår fem tiltak som kan redusere problemet.

La pasientene bestille time selv

Har du noen gang fått innkalling til legetime som du har måttet endre, fordi tidspunktet ikke passet? Mange vil nok svare ja på det spørsmålet. Hvis pasientene selv får mulighet til å bestille time, slipper de ofte å endre tidspunkt. Kan pasientene dessuten bestille og se ledige timer når som helst på døgnet, enten online eller via en app, er det enda større sjanse for å finne et tidspunkt som passer.

Gjør det enkelt for pasientene å avbestille

Tilgjengelighet og enkelhet er nøkkelfaktorer for å gjøre det enklere for pasientene å avbestille i god tid. Når pasientene får mulighet til å endre og avbestille time online, via e-post, SMS eller app, blir det raskt og enkelt å kontakte helseinstansen.

Send påminnelser

For mange baller i luften eller bare glemsk? Hvis pasientene får én eller flere påminnelser før timen, er det mindre risiko for at timen blir glemt. Påminnelser kan sendes via e-post, SMS eller mobilvarsel. Legger du dessuten til informasjon om hvordan timen kan avbestilles, øker sjansen for at pasientene kontakter helseinstansen i tide.

Gi pasientene informasjon og oppfordring om å avbestille

Statistikk og annen informasjon om manglende oppmøte kan gjøre pasientene oppmerksomme på konsekvensene, slik at de forhåpentlig anstrenger seg litt ekstra for å avbestille i tide. The National Health Service (NHS) i England har i sin lista över tips til å løse problemet med «DNA» («Did Not Attend») oppfordret helseinstanser til å informere pasientene om hvor mange bestilte timer som går tapt, og hvordan pasientene enkelt kan avbestille eller endre en bestilt time, for eksempel via en plakat i venterommet.

Tilby digitale konsultasjoner

En grunn til at pasientene ikke møter opp til avtalt time, kan være problemer med å komme seg til mottaket. Det kan skyldes mangel på transport, trafikkproblemer eller bevegelsesvansker. Eller kanskje dukker det opp et uforutsett, men viktig møte på jobben, som gjør det vanskelig å rekke timen inklusiv reisetid. Ved å tilby digitale besøk som alternativ til fysiske når det er mulig øker du tilgjengeligheten, og pasientene kan møte helsepersonellet hjemme, på jobben eller hvor som helst, så lenge de har internettforbindelse.

Et godt exempel på effekten av at pasientene bestiller time selv, er avdelingen for arbeids- og miljørelaterte hudproblemer ved Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som har klart å halvere manglende oppmøte og redusere ventetiden med 80 % etter at pasientene fikk mer informasjon før timen og fikk bestille time selv. Også logopedtjenesten ved Skaraborgs sjukhus klarte å halvere tallet ved å la pasientene bestille time selv, samt ved å sende påminnelser via SMS. Imponerende resultater som vi håper vil inspirere flere! Det beste resultatet oppnås nemlig når flere tiltak kombineres. Det enkleste er at helseinstansen har en app som kan håndtere hele prosessen, inkludert videobesøk, meldinger, bestillinger og påminnelser. Pasientene kan da kontakte helseinstansen raskt og enkelt, uansett hva det gjelder.