Visiba

Frisk Utvikling inngår samarbeid med IT-leverandøren Visiba Care

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Frisk Utvikling inngår samarbeid med IT-leverandøren Visiba Care</span>

Frisk Utvikling inngår samarbeid med IT-leverandøren Visiba Care og utvikler og forbedrer sitt tilbud med hjelp av plattform for digital pasientkommunikasjon. Gjennom det nye samarbeidet får pasienter mulighet til tettere og mer tilpasset oppfølging. Begge selskapene er overbevist om at fremtidens helsetjenester i stor grad vil benytte digitale løsninger. Plattformen er spesialtilpasset slik at helsetjenester kan gi effektiv og bærekraftig pleie både i dag og i fremtiden.

Frisk Utvikling (FUT) leverer arbeidsinkluderingstjenester til NAV, helse- og bedriftshelsetjenester HMS og spesialisthelsetjenester til regionale helseforetak.

Forbedrer tilbudet til pasienter

Frisk Utvikling bruker nå Visiba Care som sin plattform for digital kommunikasjon med sine pasienter. Dette skjer i form av videokonsultasjoner, meldingsutveksling og/eller bruk av integrerte eksterne webtjenester. Visiba Care er en skalerbar digital plattform som gir helsepersonell mulighet til å møte pasienter på et digitalt pasientmottak under eget varemerke. Plattformen består av et webgrensesnitt for helsepersonell og en brukervennlig pasient-app, som kan omfatte ett eller flere unike digitale pasientmottak.
Dette samarbeidet vil primært forbedre Frisk Utvikling sitt tilbud til pasientene ved å bruke e-helseløsninger som et supplement til mer tradisjonell behandling og rehabilitering.

Mange pasienter har lang reisevei, eller helsetilstand som gjør det utfordrende å komme til oss

– sier Hege-Anita Bakkejord, daglig leder Frisk Spesialisthelsetjenester.

Alle pasienter har ulike behov, og gjennom det nye samarbeidet kan pasienter få skreddersydd behandling som gir dem en bedre opplevelse.

Fremtidsrettet

Det å ha en kommunikasjonsplattform som er fremtidsrettet og fleksibel blir stadig viktigere.

Vi var i gang med videosamtaler via annen løsning, men så at Visiba Care hadde en bredere funksjonalitet som trengs for å bygge en fullverdig digital helsetjeneste og mulighet for å integrere de andre e-helseløsningene vi bruker. Visiba Care har stilt opp på en særdeles god måte gjennom implementeringsprosessen, som på grunn av Coronakrisen gikk fra en begrenset pilot til full utrulling til alle behandlere over natten

– sier Hege-Anita Bakkejord

Tomas Ed, Country Manager i Visiba Care, trekker også frem Frisk Utvikling som fremtidsrettet.

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Frisk Utvikling, som er en fremadstormende aktør som tenker langsiktig og som ikke bare handler ut fra dagens Corona-situasjon

– sier Tomas Ed.

Frisk Utvikling ønsker også å bruke teknologien til å nå ut til nye pasientgrupper, og er i samarbeid med Landsforeningen for overvektige i gang med pilotprosjekt med livsstilsoppfølging for pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi, der de har deltakere spredt over hele landet. Dette er en gruppe som per i dag har begrenset tilbud i det offentlige helsevesenet.

Forhindrer smittespredning

Frisk Spesialisthelsetjenester har 4000 pasienter i behandling eller rehabilitering per år, og har 70 behandlere som tar i bruk løsningen. De ser også på bruk av verktøyet for deres søsterselskap Frisk Helse.
Både pasienter og behandlere har på grunn av krisen tatt i bruk nye verktøy, og opplevd at det går fint. Det betyr ikke at fysiske møter erstattes. For de fleste vil fysiske møter i klinikken være den mest sentrale delen av behandlingen.

Men vi har erfart at vi kan gi nyttig og god hjelp via digitale løsninger. Flere har kommet over «kneika» med å ta i bruk teknologien

– sier Hege-Anita Bakkejord.

För mer information kontakta:

Tomas Ed
Country Manager i Visiba Care
Mobil: +47 484 31 607
E-post: tomas.ed@visibacare.com

Om Frisk Utvikling

Frisk Utvikling er en profesjonell og markedsorientert leverandør av spesialisthelsetjenester og arbeidsinkludering. Frisk Utvikling leverer spesialisthelsetjenester for Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt Norge, og dekker fagområdene smerte, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering, samt arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon. Deres avtaler innen fagområdene smerte og overvekt omhandler både utredning og dagrehabilitering av begge pasientkategorier. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, idrettspedagog og jobbspesialist.