Kommunehelsetjenesten

Mini-Maria Gøteborg viser at det er mulig å gjøre seg tilgjengelig digitalt

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mini-Maria Gøteborg viser at det er mulig å gjøre seg tilgjengelig digitalt</span>

Er det mulig å møte ungdom digitalt for å snakke om sensitive saker når du også er et samarbeidsmottak, hvor halve teamet er ansatt i kommunen og den andre halvparten av regionen?

Det startet en dag i lunsjrommet, da Helena Ringnér (autorisert psykolog og prosjektleder for Mini-Maria online) delte bord med de ansatte ved UMO online. De snakket om hvordan de jobber med sitt digitale mottak, og hvor mange unge de møter som virkelig trenger Mini-Marias hjelp.

To organisasjoner i en

Tanken hadde tydeligvis vært der før, at Mini-Maria skulle være der de unge er. Men at de skulle klare å åpne sitt eget digitale mottak hadde føltes nærmest umulig. Mini-Maria er et samarbeidsmottak, og har derfor to ulike regelverk og organisasjoner med høy IT-sikkerhet å forholde seg til. I Mini-Maria Gøteborgs tilfelle dreier det seg om Sosialforvaltningen i Gøteborg by og VO Beroende SU i Västra Götalandsregionen. Vanligvis bruker halvparten av personalet kommunens system og den andre halvparten regionens. For å toppe det hele jobber mottaket med sensitive saker og tar imot personer som er under 18 år.

Et system som tillater samarbeid

Det som tente Helenas håp denne dagen, var at hun forsto at det fantes en plattform allerede godkjent av regionen, hvor ansatte kunne logge inn og identifisere seg ved hjelp av SITHS-kort eller BankID. I Visiba Care kunne kommunale og regionale ansatte samarbeide!

Anonymitet er viktig

Mange sikre digitale tjenester krever at besøkende kan identifisere seg med BankID for at det skal fungere. Men det var ikke et alternativ for Mini-Maria, at det skulle være et krav. For det første er det mange unge og mennesker i vanskelige livssituasjoner som ikke har tilgang til BankID. For det andre er det viktig at de unge kan være anonyme, slik at de tør å ta kontakt. Gjennom Visiba Cares drop-in-funksjon fant Mini-Maria en løsning for kontakt, uten å måtte oppgi personopplysninger. Alle kan velge å være anonyme gjennom drop-in, men mottaket gir også mulighet for alle over 18 år til å legitimere seg for å bestille time eller besøke drop-in-mottaket.

Vi vil bruke appen først og fremst som et middel til å etablere første kontakt. At det blir en forespørsel som vi da fordeler innen teamet. Men det er klart, om den unge foretrekker å fortsette behandlingen digitalt, kan vi imøtekomme det også. Og hvis noen tilfeldigvis forsover seg, kan vi raskt ta et digitalt møte i stedet, så vi ikke mister det.
– Helena Ringnér (autorisert psykolog og prosjektleder for Mini-Maria online)

Et solid forarbeid

Fra idé til virkelighet var ingen enkel reise – det tok tid å få de risiko- og sårbarhetsanalysene, konsekvensutredningene og rutinene som skulle til internt for å komme i gang. Allikevel, med blikket støtt rettet mot målet; for å gjøre det lettere for ungdommene å ta kontakt, har Mini-Maria Göteborg gått hele veien. På slutten av året åpnes den digitale døren for å tilby mer tilgjengelig omsorg på de unges premisser, gjennom appen Mini-Maria online.

Støtte til likeverdig helsetjeneste

Takket være at appen antas å kunne bidra til å nå grupper med stort behov av helsetjenester, som i dag ikke har muligheter til å ta kontakt ellers, har Mini-Mari Göteborg mottatt utviklingsmidler fra regionens Kunnskapssenter for likeverdig omsorg. Penger som blant annet skal gå til markedsføring av appen der de unge befinner seg. Gjennom plakater, foredrag og annonsering i sosiale medier håper mottaket at flere tør å ta kontakt og få hjelp i tide.

Prosjektgruppen

Prosjektet Mini-Maria online har vært drevet av Helena Ringnér sammen med blant andre Mini-Maria Gøteborgs to enhetsledere; Ulf Sammels fra regionen og Kerstin Nordin fra kommunen. I skrivende stund forbereder gruppen teamene sine til å starte arbeidet med det digitale mottaket. Personalet har fått opplæring i plattformen og håndbok om hvordan de digitale møtene skal foregå og rutiner for ulike scenarier og mulige hendelser.

Viser vei for andre virksomheter

Prosjektgruppen ved Mini-Maria Gøteborg håper at de har banet vei for andre samarbeidsmottak og mottak som ønsker å nå mennesker i vanskelige situasjoner. Gjennom arbeidet de legger ned for å sikre etterlevelse av alle lover og regler, analysere risiko og designrutiner har de opparbeidet erfaring og dokumentasjon som er gull verdt for alle som ønsker å utvikle sin virksomhet på tilsvarende måte. For andre Mini-Maria mottak i landet kan prosjektet sees på som en pilot og det er selvfølgelig mange som er nysgjerrige på resultatene.

Målet: å hjelpe flere mennesker i tide

Det største ønsket med det digitale mottaket er at de skal nå ut til flere unge på et tidlig tidspunkt, ved å senke terskelen for at de kan ta kontakt selv. Ungdom tar sjelden kontakt med Mini-Maria selv i dag. Det kreves ofte at skolen eller en pårørende tar initiativet. 

Ett annet ønske er å gjøre det lettere for folk nær de unge å stille spørsmål og få informasjon via appen. Gjennom asynkrone meldinger kan disse personene ha en trygg dialog med mottaket og det er mulighet for å legge ved bilder og lenker ved behov.

Oppfølging og statistikk

En måte å måle hvilken type saker som kommer inn via appen er plattformens «henvendelsegrunner» og «diagnoser» (som i Mini-Marias tilfelle vil bety andre ting), som kan vises som statistikk. For eksempel planlegger mottaket å følge opp:

  • Hvem tar kontakt?
  • Hvilket stoff gjelder det?
  • Er det psykiske lidelser?
  • Antall behandlede saker
  • Antall personer inkludert i teamet (personen har identifisert seg og bedt om ytterligere hjelp)
  • Hvor mange mennesker har vi møtt fysisk etter vår digitale kontakt?

Deler gjerne sine erfaringer

Er du også interessert i å åpne opp digitalt eller følge med på Mini-Maria Gøteborgs arbeid?
Helena forteller at hun lærte mye underveis i prosessen og vil råde alle som ønsker å starte et lignende prosjekt om å finne menneskene i organisasjonen som jobber med utviklings- og innovasjonsspørsmål. 

Jeg skulle ønske jeg hadde funnet dem litt tidligere, sier Helena lattermildt, og legger til at hun gjerne deler sine erfaringer med å starte et digitalt samarbeidsmottak med de som vil gjøre det samme.