ungdomsmottagning Kommun

Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mini-Maria Göteborg visar att det är möjligt att öppna upp digitalt</span>

Går det att möta ungdomar digitalt när det handlar om känsliga frågor och man dessutom är en samverkansmottagning, där halva teamet är anställda av kommunen och andra halvan av regionen?

Det började en dag i lunchrummet, när Helena Ringnér (legitimerad psykolog och projektledare för Mini-Maria online) delade bord med medarbetarna på UMO online. De berättade om hur de arbetar med sin digitala mottagning och hur många ungdomar de träffar som verkligen behöver Mini-Marias hjälp.

Två organisationer i en

Klart att tanken hade funnits där tidigare, att Mini-Maria borde finnas där ungdomarna är. Men att de skulle kunna öppna en egen digital mottagning hade känts näst intill omöjligt. Mini-Maria är en samverkansmottagning, och har därför två olika regelverk och organisationer med hög IT-säkerhet att förhålla sig till. I Mini-Maria Göteborgs fall handlar det om Socialförvaltningen i Göteborgs stad och VO Beroende SU i Västra Götalandsregionen. Vanligtvis använder hälften av personalen kommunens system och andra halvan regionens. Till råga på allt arbetar mottagningen med känsliga frågor och tar emot personer som är under 18 år.

Ett system som tillåter samarbete

Det som tände Helenas hopp den här dagen var att hon förstod att det fanns en plattform som redan var godkänd av regionen, där medarbetarna kunde logga in och identifiera sig med hjälp av SITHS-kort eller BankID. I plattformen Visiba Care skulle kommun- och regionanställda kunna jobba tillsammans!

Anonymitet är viktigt

Många säkra digitala tjänster förutsätter att besökarna kan identifiera sig med BankID, för att det ska fungera. Men det var inte ett alternativ för Mini-Maria, att det skulle vara ett krav. För det första, är det många unga och personer i svåra livssituationer som inte har tillgång till BankID. För det andra, är det viktigt att ungdomarna kan vara anonyma, för att de ska våga ta kontakt. Genom Visiba Cares drop-in funktion hittade Mini-Maria en lösning för kontakt, utan att man behöver uppge sina personuppgifter. Alla kan välja att vara anonyma genom drop-in, men mottagningen erbjuder också möjligheten för alla som fyllt 18 år att legitimera sig för att boka en tid eller besöka drop-in mottagningen.

Vi kommer att använda appen främst som ett sätt att etablera första kontakt. Att det blir till en förfrågan som vi sen fördelar i teamet. Men det är klart, om ungdomen föredrar att fortsätta behandlingen digitalt kan vi tillgodose även det. Och om någon råkat försova sig kan vi snabbt koppla på ett digitalt möte i stället, så vi inte tappar det.
– Helena Ringnér (legitimerad psykolog och projektledare för Mini-Maria online)

Ett gediget förarbete

Från idé till verklighet var inte en helt enkel resa – det tog tid att få till de risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar och rutiner som behövdes internt för att komma i gång. Men, med ögonen riktade stadigt mot målet; att göra det lättare för ungdomarna att ta kontakt, har Mini-Maria Göteborg tagit sig hela vägen. I slutet av året öppnar man den digitala dörren för att erbjuda en mer tillgänglig vård på ungdomarnas villkor, genom appen Mini-Maria online.

Stöd för jämlik vård

Tack vare att appen tros kunna bidra till att nå grupper med stort vårdbehov, som idag inte hittar till mottagningen, har Mini-Mari Göteborg fått utvecklingsmedel från regionens Kunskapscentrum för jämlik vård. Pengar som bland annat kommer att gå till att marknadsföra appen där ungdomarna rör sig. Genom posters, föreläsningar och reklam på sociala medier, hoppas mottagningen att fler vågar ta kontakt och får hjälp i tid.

Projektgruppen

Projektet Mini-Maria online har drivits av Helena Ringnér tillsammans med, bland andra, Mini-Maria Göteborgs två enhetschefer; Ulf Sammels från regionen och Kerstin Nordin från kommunen. Gruppen håller i skrivandets stund på att förbereda sina team på att börja arbeta med den digitala mottagningen. Personalen har fått utbildning i plattformen och en handbok i hur de digitala mötena ska gå till och rutiner för olika scenarion och eventuella incidenter.

Visar vägen för andra verksamheter

Projektgruppen på Mini-Maria Göteborg hoppas att de har banat väg för andra samverkansmottagningar och mottagningar som vill nå människor i svåra situationer. Genom arbetet de lagt ner på att se till att följa alla lagar och regler, analysera risk och utforma rutiner har de samlat på sig erfarenhet och dokumentation som är guld värd för den som vill utveckla sin verksamhet på ett likande sätt. För andra Mini-Marior i landet, kan projektet ses som en pilot och självklart är det många som är nyfikna på resultatet.

Målet: att hjälpa fler i tid

Den största förhoppningen med den digitala mottagningen är att de ska nå fler yngre i ett tidigt skede, genom att sänka tröskeln för dem att själva ta kontakt. Ungdomar kontaktar sällan Mini-Maria själva idag. Det krävs ofta att skolan eller en anhörig tar det steget.

En annan förhoppning är att göra det lättare för just personer i ungdomarnas närhet att ställa frågor och få information via appen. Genom asynkrona meddelanden kan dessa personer ha en säker dialog med mottagningen och det finns möjlighet att bifoga bilder och länkar, om det skulle behövas.

Uppföljning och statistik

Ett sätt att mäta vilken typ av ärenden som kommer in via appen är plattformens ”kontaktorsaker” och ”diagnoser” (som i Mini-Marias fall kommer att betyda andra saker), som kan visas som statistik. Mottagningen planerar till exempel att följa upp på:

  • Vem tar kontakt?
  • Vilken substans gäller det?
  • Finns det psykisk ohälsa?
  • Antal hanterade ärenden
  • Antal personer som tagits in i teamet (personen har identifierat sig och bett om vidare hjälp)
  • Hur många har vi fått träffa fysiskt efter vår digitala kontakt?

Delar gärna sina erfarenheter

Är ni också intresserade av att öppna upp digitalt eller följa Mini-Maria Göteborgs arbete?

Helena berättar att hon lärt sig mycket under processens gång och skulle ge rådet till den som vill starta ett liknande projekt att hitta de personer i organisationen som jobbar med utvecklings- och innovationsfrågor. "Jag önskar att jag hade hittat dem lite tidigare”, säger Helena med ett skratt och tillägger att hon gärna delar med sig av sina erfarenheter av att starta en digital samverkansmottagning till de som vill göra samma sak.