Visiba

Radius gir mindre aktører muligheten til å bruke Visiba Care

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Radius gir mindre aktører muligheten til å bruke Visiba Care</span>

Gjennom den nye Radius-appen kan fastleger, legevakt, avtalespesialister, psykologer og fysioterapeuter tilby digitale konsultasjoner på Visiba Care sin plattform. Den nye løsningen gjør det mulig for pasienter i Norge å forholde seg til kun en applikasjon, – Radius-appen.

Som følge av situasjonen med utbrudd av COVID-19 skal det nå bli enklere for fastlege, legevakt, avtalespesialist, psykolog og fysioterapeut å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Visiba Care har inngått et samarbeid med Frisk-sentralen AS og med deres nye tjeneste Radius, gir det behandlere mulighet til å anvende Visiba Care for å gjennomføre digitale konsultasjoner.

Rimelig og trygt

Løsningen gjennom Radius gir mindre aktører muligheten til å benytte mange av funksjonene i Visiba Care sin plattform uten kostnader for implementasjon og oppsett av plattformen.

I samarbeidet med Visiba Care bygger vi opp en nasjonal plattform for elektronisk samhandling mellom behandler og pasient som fyller kravene til norm for datasikkerhet i helsetjenesten og GDPR. Vi vil at grensesnittet mot behandlere og pasienter skal bli så enkelt og funksjonelt som mulig, sier lege og daglig leder Arne Instebø i Frisk-sentralen AS.

Tomas Ed, Country Manager i Visiba Care uttrykker viktigheten av at også mindre aktører kommer i gang med konsultasjoner digitalt.

Vi ønsker å gi alle, også mindre aktører, muligheten til å bruke plattformen vår og alle funksjonaliteter som finnes der. Løsningen med Radius gjør dette mulig, og på den måten kan vi forhindre smittespredning. Samtidig kan pasientene forholde seg til en behandler de kjenner og har tillit til, sier Tomas Ed.

Når det gjelder kommunikasjon med pasienter over nett, så stilles det store krav til informasjonssikkerhet i selskapet. Løsningen som Radius er bygget på anbefales av Den Norske Legeforening og Direktorat for e-helse. Leverandører tilknyttet helsenettet har forpliktet seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Dette innebærer at legene er ansvarlige for å velge riktig leverandør.

Kun én applikasjon for pasientene

Den nasjonale plattformen gjør det mulig for pasienter i Norge å forholde seg til kun en applikasjon: Radius-appen. Pasienten laster ned denne applikasjonen og vil da kunne bestille time til alle fastleger, avtalespesialister, psykologer og fysioterapeuter som er registrert med lisens i plattformen. Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play Store.

Målet er å gjøre det lettere for pasienter i alle aldre å benytte seg av helsetjener digitalt, og på den måten forhindre smittespredning.

Bank-ID tryggest for pasienter og leger

Forutsetningen for bruk av tjenesten er at pasienten har bank-ID.

Det er trygt for både behandleren og pasienten å vite at sikkerheten rundt digitale konsultasjoner er ivaretatt. Det skaper trygghet, sier Arne Instebø som selv er lege innen allmenn- og idrettsmedisin.

Med bank-ID sparer i tillegg behandlere tid ved at de slipper å få ukjente personer til å legitimere seg og på å dokumentere dette i journal.

Den pågående krisen påvirker vår adferd på mange måter og befolkningen læres nå blant annet opp i bruk av elektronisk kommunikasjon og dennes fordeler. Det er veldig sannsynlig å tenke at denne adferdsendringen vil bestå også etter krisen, avslutter Arne Instebø.

 

For ytterligere informasjon:

Tomas Ed
Country Manager i Visiba Care
tomas.ed@visibacare.com
Mobil: +47 484 31 607

Visiba Care ble stiftet i 2014, med visjonen om å bidra til en mer tilgjengelig, effektiv og bærekraftig helsetjeneste. Selskapet leverer og utvikler Visiba Care, en skalerbar digital plattform som gir helsepersonell mulighet til å møte pasienter på et digitalt pasientmottak under eget varemerke. Plattformen består av et webgrensesnitt for helsepersonell og en brukervennlig pasientapp, som kan omfatte ett eller flere unike digitale pasientmottak. Visiba Care er i dag Nordens ledende plattform for digitale helsebesøk, med kunder i både privat og offentlig sektor. Les mer på www.visibacare.com

Idrettsmedisinsk Avdeling AS, som står bak appen Radius, leverer idrettsmedisinske tjenester lokalt og videotjenester nasjonalt, og er en del av konsernet Norsk Treningshelse AS. Konsernet eier også Family Sports Club, som er Norges nest største treningssenterkjede med 58 treningssentre og 75 000 medlemmer, og Frisk-sentralen AS, som er en nasjonal formidler av helsetjenester. Les mer på www.frisk-sentralen.no