Visiba

Sveinung Gangstø tiltrer som medisinsk spesialist på Visiba

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Sveinung Gangstø tiltrer som medisinsk spesialist på Visiba</span>

Med et høyt fokus på medisinsk kompetanse og produktutvikling på Visiba tiltrer Sveinung Gangstø som medisinsk spesialist på deltid. Sveinung Gangstø, som er spesialist i allmennmedisin og legevaktsjef i Bjørnafjorden kommune, kommer til å spille en viktig rolle i forbindelse med utviklingen av Red Robin, Visibas verktøy for automatisert anamnese og triage, i Norge. 

Sveinung har også arbeidet 3 år i Direktoratet for e-helse, hvor han blant annet jobbet ved utredningen «Èn innbygger – en journal». Gjennom hele sin yrkeskarriere har Sveinung Gangstø vært opptatt av hvordan IT-løsninger kan benyttes for å effektivisere og forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Sveinung kommer først og fremst til å arbeide med å videreutvikle Red Robin, som nå kan aktiveres i plattformen. Ved hjelp av kunstig intelligens beregner Red Robin sannsynligheten for ulike diagnoser og kan i samsvar med behandlerens konfigurasjoner henvise pasienten til riktig behandlingsnivå, helseressurs og kontaktform. 

Jeg tror de fleste som jobber i helsetjenesten har følt på utfordringer både når det gjelder tid, ressurser og prioriteringer. Med de demografiske utfordringene vi står overfor, der en økende andel av befolkningen vil trenge helsehjelp, mens antall yrkesaktive går ned, blir vi nødt til å tenke utenfor boksen og se hvordan vi mer effektivt kan utnytte tilgjengelige ressurser, forteller Sveinung Gangstø.

Utviklingen av Red Robin i Norge

Sveinung var med på å implementere Visiba Care-plattformen for Idrettsmedisinsk Avdeling AS i løpet av høsten 2018. Som følge av pandemiens drivkraft på digitalisering ble Sveinung Gangstø motivert til å være med på å utvikle fremtidsrettede løsninger i helsetjenesten sammen med Visiba. Innføringen og utviklingen av Red Robin på det norske markedet vil på sikt utgjøre en viktig faktor for automatiserte verktøy i primærhelsetjenesten.

Som medisinsk ansvarlig ved Idrettsmedisinsk Avdeling AS var jeg med på å bygge opp en tjeneste for videokonsultasjoner. I etableringsfasen opplevde jeg Visiba som en løsningsorientert og fremoverlent samarbeidspartner, både som systemansvarlig og bruker av løsningen, forsetter Sveinung Gangstø.

Sveinung Gangstø vil bli en del av det medisinske teamet på Visiba. Sammen med Erica Bonns, medisinsk ansvarlig, og Marcus Oliviecrona, Visibas ekspert innen kunstig intelligens, utgjør trioen et unikt team, med bred erfaring, ekspertise og kompetanse. Dette blir et godt utgangspunkt for Sveinung Gangstø, som understreker at det er nødvendig at klinikere deltar i utviklingen for å få gode e-helseløsninger.

Jeg har tro på at gode verktøy for automatisert triagering og anamnese kan være med på å effektivisere hverdagen både for fastleger og legevakter. For noen pasienter er terskelen høy i forhold til det å ta en telefon, for disse kan Red Robin være en enklere vei til kontakt med hjelpeapparatet», forteller Sveinung Gangstø.

Høyt fokus på kvalitet og sikkerhet

Red Robin vil kunne frigjøre tid for helsepersonell og på den måten bidra til bedre oppfølging av de som trenger hjelp. Likevel understreker Sveinung Gangstø viktigheten av kvalitet og sikkerhet rundt verktøyet. Dette kommer han til å legge et høyt fokus på i rollen som medisinsk ansvarlig.

Det vil alltid være skepsis ved lansering av tjenester som Red Robin, både i forhold til kvalitet og sikkerhet og i forhold til at menneskelig kontakt blir erstattet med en dataløsning. Når det gjelder det første, må vi sikre at verktøyet er godt validert og til en hver tid faglig oppdatert. Når det gjelder menneskelig kontakt, er det viktig å understreke at Red Robin vil være et supplement og ikke en erstatning for dette, avslutter Sveinung Gangstø.

Tomas Ed, Country Manager for Norge har over lenger tid jobbet for å legge til rette for å starte innføringen av Red Robin på det norske markedet. Tomas Ed er svært begeistret for Visibas nyeste tilskudd og gleder seg til å starte arbeidet sammen med Sveinung Gangstø.

Vi er svært stolte av å kunne ønske Sveinung velkommen til Visiba. Sveinung har opparbeidet en tung teknologisk og medisinsk kompetanse som først og fremst vil styrke arbeidet og utviklingen av Red Robin i Norge, avslutter Tomas Ed.