Tenk smart når det gjelder integrasjon av digitale helsesystemer

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tenk smart når det gjelder integrasjon av digitale helsesystemer</span>

Hvordan bør du forholde deg til å integrere forskjellige systemer når du vil begynne å jobbe med nye, digitale kanaler for helsetjenestene? Bør systemet være på plass allerede når du starter, eller er det ok å vente? Det finnes ingen generelle svar, men vi har samlet noen punkter som er praktiske å ha i bakhodet når det gjelder integrasjon.

Et mål med å digitalisere helsetjenestene, er at de skal bli mer effektive. Deler av det administrative arbeidet kan flyttes over til pasientene selv, samtidig som administrasjonen som skal gjøres av helsepersonellet bør kunne utføres raskt og enkelt med hjelp av smart teknikk. Men verktøyet som gjør det mulig å digitalisere innebærer kanskje også at helsepersonellet, i det minste til å begynne med, får ytterligere et system å logge inn i, og flere knapper å trykke på. Dette er et faktum som kanskje ikke alle i tidspressede yrker setter pris på.

Gi opp tanken på en universalløsning

Mange som jobber med helsetjenester drømmer om et verktøy der all informasjon finnes samlet på ett sted. Et arbeidsmiljø uten dobbeldokumentasjon, med system som kun krever én innlogging, og som enkelt kan hente frem og eksportere samlet informasjon. Men å finne et verktøy som kan tilby absolutt alt du kommer til å behøve, både i dag og på sikt, er kanskje ikke en realistisk forventning. Det er derimot fullt mulig å arbeide i forskjellige systemer som bidrar med ulike tjenester og som sammen oppfyller behovene. Hvis disse kan integreres, finnes det gode utsikter til at dokumentasjon og administrasjon skal fungere på en smidig måte.

Hvor viktig er det å integrere?

Er det nødvendig å integrere systemene for å kunne jobbe effektivt med den digitale klinikken? Og i hvilken fase bør man i så fall man satse på dette? Det finnes ikke noe klart svar på disse spørsmålene, siden behovene og forutsetningene er forskjellige. For enkelte, mindre klinikker er det kanskje ikke noe problem å håndtere parallelle systemer. De kan finne andre løsninger som forenkler, f.eks. bruke doble skjermer for å få overblikk over en spesifikk sak. For større helseorganisasjoner kan det derimot være noe å streve etter, i det minste i et lengre perspektiv.

Vent gjerne og se …

Det er imidlertid viktig å være klar over at integrasjon mellom ulike systemer ikke er en forutsetning for å starte digitaliseringen av klinikken. Det kan tvert imot finnes fordeler med å vente til den har vært virksom en stund, siden du har mulighet til å måle resultater og evaluere. De fleste starter digitaliseringsprosjektene sine i mindre skala, jobber og tester i parallelle systemer, analyserer og bygger virksomheten videre alt ettersom. Med disse erfaringene i bagasjen øker forståelsen for behov, volumer og funksjonalitet, noe som kan påvirke hva du velger å fokusere på når det gjelder integrering. Kanskje er integrerte systemer avgjørende for at du skal løfte klinikken til neste nivå, men kanskje ikke.

… men planlegg slik at du har muligheten

De fleste vil nok derimot unngå å låse seg til en spesifikk løsning. Det er sannsynlig at virksomheten vokser eller endres med tiden, og beslutningene som fattes i en viss periode, bør kanskje ikke gjelde for evig. Derfor er det viktig at du allerede når du velger plattform undersøker om systemet er forberedt for integrasjon, og om det har en høy grad av teknisk interoperabilitet, dvs. mulighet til å samvirke med andre systemer. Et slikt system tilbyr åpne API-er, en slags nøkler som gjør at forskjellige systemer kan kommunisere med hverandre. Med disse tilgjengelig, kan du raskt komme i gang med det du har, evaluere og med tiden fatte velbegrunnede beslutninger om saken. En for rask integrering kan derimot føre til at du låser deg til mangelfulle løsninger som ikke er optimale i lengden.