<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Helsecoach online: klienten gjør mye av jobben selv</span>

Nye arbeidsmetoder Primærhelsetjenesten

Helsecoach online: klienten gjør mye av jobben selv

Åsa Söderlund

Hälsocoach online møter alle sine pasienter digitalt og bruker en stor del av funksjonaliteten til Visiba Care-plattformen. Takket være smarte konfigurasjoner kan pasienten gjøre mye av jobben selv – for eksempel bestille og ombooke timer, samt fylle ut skjemaer før avtalen. Slik at helsepersonellet frigjør mer tid til coaching.

Hälsocoach online er en tjeneste tilgjengelig for alle innbyggere i Västra Götaland Regionen som er over 16 år. Pasienter kommer til Hälsocoach online når de ønsker å gjøre en livsstilsendring for å forbedre helsen, som for eksempel å spise bedre eller bli kvitt tobakksavhengighet.

VGR 211_39263 (1)

Digitalt, for pasienten sin skyld

I dag er Hälsocoach online et helt digitalt mottak – alle møter med pasienter foregår eksternt, gjennom Västra Götalandsregionens app: «Mitt vårdmöte». Da virksomheten startet opp i 2017 tok de imot pasienter både fysisk og digitalt, men etter pasientenes ønske ble det stadig flere digitale møter og til slutt valgte de å kun tilby digitale coachingprogrammer.

Det er en veldig tilgjengelig tjeneste. Vi når målgrupper digitalt, som vi ellers ikke ville nådd, for eksempel de som bor langt fra en klinikk hvor de kan få denne typen hjelp, folk som ikke kan ta fri fra jobb og de som ikke klarer å komme seg ut.
- Sofia Nankler, driftsdirektør i Hälsocoach online

Alti én plattform

Først måtte flere ulike løsninger kombineres for å få tjenesten til å fungere. Men i takt med regionens omstillingsarbeid til mer digitale helsetjenester, kunne Hälsocoach online finne alle delene de trengte i én og samme plattform; Visiba Care. Moa Kuitunen, teamleder i Hälsocoach online, forteller at det ble lettere da de kom inn på "Mitt vårdmöte". Fra å tidligere måtte håndtere kundebestillinger i ett system, spørreskjemaer i et annet og møte klienten i et tredje, er dagens flyt fra bestilling til møte nærmest sømløs.

Hälsocoach online 
Hälsocoach online pasienter bestiller selv nye timer

Hälsocoach online lar også klienter bestille sin første time på eget initiativ. Det er godt i tråd med to av de grunnleggende kriteriene for coaching: å ta ansvar selv og å være motivert til å gjøre en endring. Ditt ansvar starter allerede ved bestilling.

Ved å la pasienten velge og bestille en tid som passer dem, er det større sjanse for at møtet skjer. 
- Moa Kuitunen, teamleader Hälsocoach online

Bestillingsbare tider legges ut

Virksomheten har utviklet maler som styrer hvor mange coachingsamtaler du kan ha per dag. Avsatt tid for nye besøk er for eksempel noe lengre, slik at det er nok tid til både skjema og journalføring. Den dominerende delen; 70 % av møtene er gjenbesøk og de resterende 30 % er nye besøk. Basert på type møte som er booket, kan du deretter justere de tidene som er mulige å booke.

Enklere ombooking gir resultater

I tilfeller hvor klienten allerede er i gang med coaching og må endre besøket, kan dette også enkelt gjøres via appen eller nettgrensesnittet. Med alternativet "Endre gjenbesøk" kan klienten finne et nytt tidspunkt som passer og ansvaret ligger hos dem. Det er en stor gevinst for de ansatte, da ombooking tidligere var en tids- og energityv.

Når vi kunne justere klientens grensesnitt og ut fra henvendelsesgrunnen koble de riktige møte-malene og la klientene selv endre tid for samtalene sine, da trengte vi ikke kontakte pasienten og spørre: Hei, vil du bestille en annen tid?
- Moa Kuitunen, lagleder Hälsocoach online

Det er spesielt gledelig at Moa og teamet hennes kan se at flere pasienter faktisk gjennomfører hele coachingprogrammet takket være den nye konfigurasjonen. Tilgjengelighet gjør en forskjell!

Det viktigste arbeidsverktøyet

De ansatte ved Hälsocoach online bruker en stor del av arbeidsdagen i Visiba Care. Sofia Nankler, som er driftsleder i Hälsocoach online, forteller at i tillegg til bookinger og digitale møter hjelper plattformen dem med møtekalendere, skjemaer og meldinger. Meldingsfunksjonen erstatter epost, da det er en kanal med sikker pålogging tilpasset for å dele sensitiv informasjon, dokumenter eller andre ting som hører til den personlige coachingen.

Skjemaene er en del av arbeidsmåten

Skjemaer er en viktig støtte i arbeidet med pasienten, for å samle informasjon og måle utvikling over tid. Som pasient hos Hälsocoach online får du en oppfølging tre måneder etter avsluttet coachingperiode og ytterligere en etter ni måneder, for å se om de nye livsstilsvanene holder seg. Pasienten skal alltid fylle ut minst fire skjemaer; den første før første besøk og den siste ved siste oppfølging. Gjennom livsstilsspørreskjemaet som sendes ut før intervjuene og oppfølgingsintervjuet, måles opplevd helse, røyke- og snusvaner, aktivitetsminutter, kostholds indeks og Audit-C.

Helsegevinster – for den enkelte og samfunnet

Ifølge statistikken Hälsocoach online har produsert, kan de se at 84 % av pasientene deres føler at de har nådd målene sine med coachingen til mer enn halvparten. De kan også se at pasientene opplever helsen sin som bedre i coachingperioden. Ved starten vurderer 30 % av pasientene helsen sin som sju eller høyere. Dette økte til 70 % på slutten av coachingperioden. Hälsocoach online har også tatt hjelp til å lage en helseøkonomisk analyse som viser at metoden deres er kostnadseffektiv – den helseøkonomiske modellen viser unngåelige helsekostnader til en verdi av SEK 142 000 per coachet pasient. Den besparelsen tilsvarer hva det koster å coache 30 flere individer.

Verdifullt for coacher og pasienter

Hos Hälsocoach online er fordelene med en digital helseplattform tydelige: timebestilling, møter, skjemaer og meldinger er samlet i ett og samme system. Takket være bookingfunksjonen på nettet og i appen kan coachene bruke mindre tid på booking og ombooking. Til slutt betyr de digitale møtene større muligheter for pasientene til å påvirke når, hvor og hvordan de gjennomfører sin behandling, noe som fører til høyere engasjement og flere gjennomførte coachingprogram.