Vår lösning

Ert varumärke, ert vårderbjudande

Visiba Care är en white label-lösning, vilket innebär att patienterna möts av ert varumärke och grafiska profil när de använder er tjänst.

Ert varumärke och er grafiska profil är inte bara färg och form. Det är en symbol för något som era patienter känner igen, något som de förknippar med trygghet och kvalitet. Därför har vi skapat en white label-lösning som gör att det är ert varumärke som visas för patienterna.

Ni har möjlighet att ta hand om de flesta konfigurationer på egen hand och slipper gå omvägen via oss. Till exempel kan ni enkelt lägga till de digitala tjänster som ni erbjuder era patienter och ändra dessa vid behov. Dessutom kan ni själva lägga in texter om tjänsten som ska visas för patienten.

Det är namnet på er verksamhet som visas när patienten loggar in med BankID eller tar emot påminnelser och andra meddelanden. Patienten kan känna sig trygg i dialogen med er, samtidigt som ni kan ha kontroll över er kommunikation till omvärlden.

Era unika flöden och vårdprocesser.