Primærhelsetjenesten Mennesket

Digital helsestasjon for ungdom: På ungdommens premisser

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digital helsestasjon for ungdom: På ungdommens premisser</span>

I en rapport fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at barn og unge ikke får dekket deres sosiale behov som følge av  koronapandemien. Manglende fysisk kontakt og redusert skole- og fritidstilbud var assosiert med ensomhet, angst og depresjon. Stadig flere barn og unge har et større behov for å få snakket med noen. En forutsetning for at helsevesenet kan nå ut til ungdommen er å være tilgjengelig digitalt – på ungdommens arena. En digital helsestasjon for ungdom kan gjøre det enklere for ungdom å søke hjelp og kan gi en helsefremmende gevinst  for ungdommen.

Konsekvensene av koronapandemien vil fortsette å prege samfunnet i lang tid fremover. Selvom det er altfor tidlig å konkludere effekten av koronapandemien er det ingen tvil om at krisen har påvirket barn og unge i stor grad. I rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI): Konsekvenser av Covid-19 på barn og unges liv og helse: en hurtigoversikt, kom det frem at fysisk kontakt med venner hadde betydning for ungdommenes opplevelse av ensomhet og psykiske helseproblemer. Siden Norge stengte ned den 12.mars har ungdommen satt mange av sine hverdagslige aktiviteter og årlige høydepunkter på vent. Skolehverdagen ble erstattet med digital hjemmeundervisning, og det meste av organiserte fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter ble avlyst eller utsatt som følge av restriksjonene. 

En digital helsestasjon når ut til ungdommen på deres arena

Ungdomstiden handler for mange om sterke sosiale relasjoner, nærhet, trygghet og intimitet. Dette kommer tydelig frem i en undersøkelse fra Helsedirektoratet som viser at 40 % av unge mellom13–18 år har et større behov for å snakke med noen under koronapandemien. I en periode preget av sosial nedstegning for å unngå smittespredning er det ikke like enkelt å finne den riktige personen å snakke med. En digital helsestasjon for ungdom kan gjøre det enklere for ungdom å søke den hjelpen de trenger – og dermed senke terskelen for å søke hjelp. Tilbudet Helsestasjon for ungdom er tilrettelagt for ungdommens behov og på deres premisser, men dessverre er det i dag svært få helsestasjoner som tilbyr digitale tjenester. 

Det er utrolig viktig å nå ut til ungdommen for å gi helsehjelp og råd. Å kunne tilby digitale tjenester innebærer ikke bare at man møter ungdommene på deres egen arena, det innebærer også tilgjengelig og rask hjelp via drop-in og meldingsfunksjoner. At helsetjenesten er tilgjengelig når livet føles tungt, uten at man trenger å bestille tid i forveien eller forlate hjemmet, kan gi en helt unik verdi for ungdommen. Dette kan virke helsefremmende og forebygge psykiske lidelser på senere tidspunkt i livet.

Digital helsestasjon for ungdom På ungdommens premisser

Barn og unge har høy digital kompetanse

Dagens barn og unge har en særdeles høy digital kompetanse og er mer enn godt kjent med smartmobiler, videosamtaler, chatting og digitale plattformer. I følge barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har 91 % av alle barn og unge mellom 9 og 16 år en smarttelefon og tilbringer minst to timer på internett hver dag. Sosiale medier, FaceTime, og andre digitale plattformer er en stor og viktig del av hverdagen. Det er også her en stor del av kommunikasjonen foregår, i form av meldingsutveksling, gruppechatt, sosiale medier og FaceTime. 

Rapporten fra FHI viser også at bruken av digitale plattformer og sosiale medier har økt etter pandemien. Savnet etter venner og det sosiale livet på skolen og i hverdagen ble større for veldig mange. Flere løste dette problemet ved å holde kontakt på sosial medier, FaceTime, gruppechatt og spill på nettet (gaming), men for de fleste ble ikke det sosiale behovet dekket.

En digital helsestasjon gjør det lettere for ungdom å søke hjelp

Også ungdommer som ikke har psykiske utfordringer kan ha behov for å oppsøke ulike helsetilbud. Som for eksempel spørsmål om kropp og relasjoner; som sex, pubertet, stress og forhold. I disse tilfellene kan det føles trygt å slippe å risikere å støte på klassekamerater eller andre bekjente på et venterom. For gutter kan terskelen være enda høyere siden de sjelden har noen rutinemessige avtaler på en helsestasjon, som jenter kan ha for eksempel ved å få skrevet ut prevensjonsmiddel. Tanken på å treffe på klassekamerater eller andre bekjente blir lett en stopper i seg selv. 

Det kan også være vanskelig å komme seg frem til en helsestasjon. Manglende førerkort og tilgang til bil, lange avstander og upassende kollektivtrafikk fører til at flere unngår å oppsøke helsestasjonen, selv om de trenger det. Digitale og mer tilgjengelige helsetjenester vil derfor fjerne en rekke av disse barrierene, som vil gjøre det lettere for unge å oppsøke helsestasjonen.

Det er på mange måter viktig for helsevesenet å bli mer tilgjengelig for barn og unge. En digital helsestasjon for ungdom vil være med på å tilrettelegge en helsetjeneste for ungdommens behov og på deres premisser.

Her kan du lese mer om hvordan Visiba Care hjelper helsestasjoner å møte ungdom digitalt!