Visiba Mennesket

Visiba Care pasientpanel

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba Care pasientpanel</span>

Vi har snakket med vår UX-designer Sofia Pernbert, som er ansvarlig for brukeropplevelsen i appen og andre pasientløsninger, for å finne ut litt mer om Visiba Cares nye pasientpanel. Visiba Care har siden starten hatt pasientens perspektiv i sentrum, og vi har også tidligere gjennomført brukertester som en del av produktutviklingen. Med det nye pasientpanelet får vi bedre mulighet til å forbedre både eksisterende og fremtidige funksjoner. Det er et spennende initiativ som vi ser frem til å høre mer om!

Hva er formålet med pasientpanelet?

Hovedformålet er å sikre at bruker grensesnittet er tilgjengelig og lett å forstå for alle som oppsøker helsetjenesten og deres slektninger. Vi har alltid hatt fokus på at det skal være enkelt og intuitivt å navigere i appen, men med pasientpanelet kan vi få opp volumet og kvaliteten på brukertestene. Samtidig kan vi nå også sikre at personer med funksjonsvariasjoner er involvert i kvalitetssikringen og kan gi tilbakemeldinger ut fra deres perspektiv.

Når startet pasientpanelet?

Vi begynte å samle medlemmer til panelet allerede ved årsskiftet, men hadde en offisiell kickoff med panelet i slutten av april.

Hvordan har panelmedlemmene blitt valgt?

Gruppen består i utgangspunktet hovedsakelig av medlemmer av Levande Bibliotek fra Region Jönköpings Län i Sverige. Det er personer som har lang erfaring med kontakt med helsetjenester, både pasienter og pårørende. De er engasjerte og vil jobbe for å gjøre helsetjenestene bedre. Vi har også representanter fra det svenske Synskadades Riksförbund, som vil komme med innspill om tilgjengelighet for synshemmede. I tillegg inkluderer gruppen såkalte digitale coacher som hjelper personer som trenger litt ekstra støtte og hjelp med nye digitale verktøy. Flere av medlemmene kjenner allerede til pasient-appen.

Hvor mange personer inngår i panelet?

Akkurat nå er det ca. 10 personer i alle aldre. Vårt eldste medlem er 81 år og en erfaren bruker av Region Jönköpings app Bra Liv nära.

Hva er panelets oppdrag?

Oppdraget er på den ene siden å gi tilbakemeldinger om ny funksjonalitet og design på et tidlig stadium. På den andre siden skal medlemmene bidra til å evaluere appen slik den ser ut i dag. Formålet er altså å hjelpe oss med å gjøre pasient-appen så brukervennlig som mulig og å fortelle oss om problemer og utfordringer i det eksisterende brukergrensesnittet.

Hvordan ser samarbeidet ut?

Siden vi nettopp har startet, har vi ikke etablert en endelig prosess ennå. I utgangspunktet skal vi bruke panelet som en ressurs når vi trenger hjelp til å evaluere eksisterende eller ny funksjonalitet. Vi vil invitere panelet til brukertester der medlemmer kan gjennomføre ulike testscenarier. Tilbakemeldingene deres på testingen skal bli en naturlig del av utviklingsprosessen vår. Vi planlegger også inngående intervjuer med panelmedlemmer for å få en bedre forståelse av deres behov og hvilke problemer og utfordringer de møter i kontakt med helsevesenet i dag.

For eksempel kan vi invitere panelet til et digitalt forum hvor vi sammen går gjennom en ny prototype som paneldeltakerne deretter får teste og dele sin erfaring med. Samtidig observerer vi hvordan de navigerer i brukergrensesnittet og stiller spørsmål til det vi ser.

Hvordan vil vi utvikle panelet videre?

Vi håper naturligvis at vi kan utvide panelet, delvis geografisk, men også aldersmessig. Vi ønsker at panelet skal bestå av både personer som er digitalt erfarne og førstegangsbrukere.

Hvorfor har vi startet dette initiativet nå?

Vi har alltid jobbet med utgangspunkt i at sluttbrukeren skal bestemme hvilke løsninger som til slutt skal brukes – pasientenes opplevelse av teknologien står sentralt for at de skal ønske å bruke den. Vi har alltid hatt dette som et veiledende prinsipp i utviklingen, men nå har vi tid og mulighet til å ta det til neste nivå.

Hvordan synes du det er å jobbe med pasientpanelet?

Det er svært givende! Spesielt fordi medlemmene av panelet er så engasjerte og virkelig ønsker å bidra med sin kunnskap for å forbedre teknologien. Appen er jo laget for pasientene, og gjennom dette initiativet kan pasientene og slektningene deres påvirke hvordan deres kontakt med helsevesenet skal være.

Kan hvem som helst blir medlem av panelet?

For oss som utvikler løsningene, er det svært viktig at de som kan tenke seg å bruke appen, også er representert i utviklingen av den. På lang sikt bør panelet speile hele samfunnet. Derfor tar vi svært gjerne imot flere medlemmer. Det er bare å kontakte oss!

Er du interessert i å gi din mening om pasient-appen vår? Send oss en forespørsel og en kort begrunnelse.

Kontakt oss