<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ammingsklinikken ved Sahlgrenska Universitetssykehuset</span>

Spesialisthelsetjenesten

Ammingsklinikken ved Sahlgrenska Universitetssykehuset

Cornelia Broqvist

Å komme i gang med amming er ikke alltid uproblematisk. Det vet jordmødrene ved Ammeklinikken på Sahlgrenska universitetssykehus. De gir ammende råd og støtte, ikke bare via sitt fysiske mottak, men også via video. For selvfølgelig er det fint for en nybakt mor og hennes nyfødte å få hjelp i trygge omgivelser i hjemmet. Der telefonsamtaler har sine begrensninger, gir videosamtaler en ekstra dimensjon gjennom muligheten til å vise og instruere direkte i samtalen.

Ammeklinikken ved Sahlgrenska Universitetssykehuset er en spesialistklinikk som tilbyr ammestøtte når hjelpen fra BB-klinikken og BVC ikke strekker til.

Etter at Västra Götalandsregionen anskaffet Visiba Care som plattform for digitale møter høsten 2018, var Amningsmottaket en av de første enhetene innen spesialisthelsetjenesten som startet opp. Målet med satsingen var å øke tilgjengeligheten, forbedre kvaliteten på støtte og ammehjelp i forbindelse med komplisert amming, og å effektivisere mottakets ressurser.

Siden oppstarten i juni 2019 (frem til artikkelen ble skrevet i begynnelsen av 2020) har mottaket gjennomført oppundert 800 digitale besøk. I dag tilbyr enheten både bookbare tider og drop-in i regionens Mitt Vårdmöte-app. Klinikkens digitale tjeneste har ikke bare blitt lagt merke til av mødre – i 2019 vant Ammeklinikken også årets kvalitetspris for sitt arbeid med å etablere nye arbeidsprosesser som bidrar til å skape økt trygghet for ammende kvinner ved hjelp av moderne teknologi. Vi møtte Margareta Risenfors, enhetsleder ved Ammeklinikken og Anna-Karin Ringqvist, virksomhetsutvikler, som har drevet utviklingen. Her kan du ta del av deres tips til de som vurderer å tilby digitale møter i sin virksomhet.

Slik fungerer tjenesten for mødrene

En mor som ønsker å kontakte Ammeklinikken laster ned Mitt Vårdmöte-appen og søker etter SU Ammeklinikken. Herfra kan hun bestille time hos jordmor eller gå inn i et drop-in-venterom. Dersom hun tidligere har møtt en bestemt jordmor på mottaket, kan hun fortsette å ha samme kontakt for et digitalt besøk, som føles trygt. Før besøket fyller mor ut et tilpasset skjema med spørsmål som gir jordmor mulighet til å forberede seg godt til møtet.

Verdifullt for både mødre og ansatte

I starten var helsepersonellet litt skeptisk til den nye teknologien, men dette forsvant raskt da de forsto hvor verdifullt det var for både ansatte og ammende å kunne møtes digitalt. De nyfødte kvinnene har kunnet få hjelp raskt og videoformatet har gitt dem gode muligheter til å forstå jordmødrenes instrukser og råd, også i tilfeller hvor kvinnen ikke helt behersker språket. 
I Ammeklinikkens egen pasientundersøkelse som ble sendt ut høsten 2019, svarte 96 % at de var fornøyde med behandlingen. 92 % var fornøyd med hvor raskt de ble kontaktet og 83 % mente de fikk den hjelpen de trengte i det digitale møtet.

For helsepersonellet har digitale møter ført til redusert stress i arbeidshverdagen. Tidligere har mødre ringt en telefonsvarer for senere å bli kontaktet av jordmor i mottaket. Det var derfor vanskelig å håndtere tilstrømningen av meldinger og stressende å ikke alltid kunne nå kvinnene på et tidspunkt som fungerte for dem.

Effekter for virksomheten

Ammeklinikkens digitale besøk har også gitt positive resultater for virksomheten som helhet. Et fysisk besøk på Ammeklinikken tar cirka 60 minutter, mens gjennomsnittlig tid for et digitalt besøk er 20 minutter. Det betyr at klinikken kan hjelpe flere pasienter i løpet av samme tid. I tillegg blir møtet mer fokusert fordi mødrene er bedre forberedt og føler seg trygge i hjemmemiljøet, noe som igjen fører til økt kvalitet.

Hva skjer etterpå?

Etter suksessen med digitale besøk for mødre med ammeproblemer, er det nå spørsmål om hvilke flere kontakter som kan forvaltes digitalt. En mulighet er å innføre digitale besøk for oppfølging i ettervernet, slik at ammende kvinner med barn slipper å gå til fysisk mottak for å få råd og støtte, men kan få hjelp direkte hjemme.