<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset</span>

Specialistvård

Amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Söderlund

Att komma igång med amning är inte alltid oproblematiskt. Det vet barnmorskorna på Amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ger ammande mammor råd och stöd, inte bara via sin fysiska mottagning utan även via video. För visst är det skönt för en nybliven mamma och hennes bebis att få hjälp i hemmets trygga miljö. Medan telefonsamtal har sina begränsningar tillför videosamtal en extra dimension genom möjligheten att visa och instruera direkt i samtalet.

Amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en specialistmottagning som erbjuder amningsstöd när hjälpen från BB-mottagningen och BVC inte räcker till.

Efter att Västra Götalandsregionen upphandlade Visiba Care som plattform för digitala vårdmöten under hösten 2018 var Amningsmottagningen en av de första enheterna inom specialistvård att hoppa på tåget. Målet med satsningen var att öka tillgängligheten, förbättra kvaliteten vid stöd och amningshjälp i samband med komplicerad amning och att mer effektivt utnyttja mottagningens resurser.

Sedan starten i juni 2019 (fram till artikeln skrevs i början av 2020) har mottagningen genomfört drygt 800 digitala besök. Idag erbjuder enheten både bokningsbara tider och drop-in i regionens app Mitt Vårdmöte. Och mottagningen har inte bara uppmärksammats av mammor – 2019 vann Amningsmottagningen årets kvalitetspris för sitt fina arbete med att etablera nya arbetssätt och skapa ökad trygghet för de ammande kvinnorna med hjälp av modern teknik. Vi träffade Margareta Risenfors, enhetschef på Amningsmottagningen och Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare, som varit drivande i utvecklingen. Här kan du ta del av deras tips för dem som funderar på att erbjuda digitala vårdmöten i sin verksamhet.

Så fungerar tjänsten för mammorna

En mamma som vill kontakta Amningsmottagningen laddar hem appen Mitt Vårdmöte och söker fram Amningsmottagningen SU. Härifrån kan hon boka tid med en barnmorska eller ställa sig i ett drop-in-väntrum. Om hon sedan tidigare har träffat en specifik barnmorska på mottagningen kan hon fortsätta att ha samma kontakt för ett digitalt besök, vilket kan kännas tryggt och smidigt. Inför besöket fyller mamman i ett anpassat formulär med frågor vilket ger barnmorskan möjligheten att förbereda sig väl inför mötet.

Värdefullt för både mammor och personal

Inledningsvis var personalen lite skeptisk till den nya tekniken, men motståndet försvann snabbt när de förstod hur värdefullt det var för både personal och ammande mammor att kunna mötas på distans. De nyförlösta kvinnorna har kunnat få hjälp snabbt och videoformatet har gett dem goda möjligheter att förstå barnmorskornas instruktioner och råd, även i de fall där kvinnan inte behärskar det svenska språket fullt ut. Det finns även siffror på att de som träffat Amningsmottagningen digitalt är nöjda med tjänsten. I Amningsmottagningens egen patientenkät som skickades ut under hösten 2019, svarade 96 % att de var nöjda med bemötandet. 92 % var nöjda med hur snabbt de fick kontakt och 83 % ansåg att de fick den hjälp de behövde i det digitala mötet.

För personalen har digitala möten lett till en minskad stress i arbetsvardagen. Tidigare ringde mammorna till en röstbrevlåda för att senare kontaktas av en barnmorska på mottagningen. Men det var svårt att hantera inflödet av meddelanden och stressande att inte alltid kunna nå kvinnorna på en tid som fungerade för dem.

Effekter för verksamheten

Amningsmottagningens digitala besök har också inneburit positiva resultat för verksamheten i stort. Ett fysiskt besök på Amningsmottagningen tar ungefär 60 minuter, medan genomsnittstiden för ett digitalt besök är 20 minuter. Det innebär att verksamheten kan hjälpa fler vårdsökande under samma tid. Dessutom blir mötet blir mer fokuserat genom att mammorna är bättre förberedda och känner sig trygga i sin hemmamiljö, vilket i sin tur leder till ökad kvalitet.

Vad händer framöver?

Efter succén med digitala besök för mammor med amningsproblematik finns nu funderingar kring vilka fler kontakter som skulle kunna hanteras digitalt. En möjlighet är att införa digitala besök för uppföljning i eftervården, så att ammande kvinnor med barn inte behöver ta sig till den fysiska mottagningen för att få råd och stöd utan kan få hjälp direkt i hemmet.