<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitale Gardermoregionen: En vei inn til kommunens helsetjenester</span>

Kommunehelsetjenesten

Digitale Gardermoregionen: En vei inn til kommunens helsetjenester

Åsa Söderlund

Allerede i år 2000 begynte nabokommunene i Gardemoregionen å satse på felles IKT-tjenester. Initiativet resulterte i Digitale Gardemoen (DGI), et strategisk instrument for å levere teknisk kompetanse og løsninger til eierkommunene. Som følge av Koronapandemien implementerte DGI Helseappen, innbyggerens vei inn til utvalgte helse- og omsorgstjenester. Helseappen har gitt innbyggerne muligheten til å kommunisere med helsevesenet digitalt, som har vært en avgjørende faktor under koronapandemien.

Vi har fått møte Kristine Vea Kjølen, digitaliseringsrådgiver i DGI, Torge Øverli, digitaliseringsansvarlig i Hurdal kommune, og helsesykepleierne Eliane Døderlein og Desirèe Arntzen fra Hurdal helsestasjon for å høre mer om deres erfaringer så langt.

Helseappen byr på interkommunal samhandling


KVK-bilde-1-1


- Kristine Vea Kjøle

 

DGI er et interkommunalt selskap som eies av seks nabokommuner på Øvre Romerike; Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Hurdal, Gjerdrum og Nes. DGI ble satt i drift i januar 2005 for å hjelpe kommunene med felles IKT-løsninger og digitalisering, med visjonen: «Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardemoregionen».

Da pandemien traff Norge i mars måtte DGI raskt se etter løsninger for videokonsultasjon og digitale helsetjenester. Etter en analyse av markedet og alternative løsninger, valgte DGI å gå videre med Visiba Care for implementering av Helseappen. Applikasjonen ble utviklet i form av en enterprisestruktur, hvor innbyggeren navigerer seg gjennom plattformen utifra bosted og helsetilbud som er tilgjengeliggjort i plattformen.

Digitalisering i Hurdal kommune

Hurdal er en av kommunene i Gardermoregionen som har kommet godt i gang med Helseappen. Torge Øverli er leder for digitale løsninger i Hurdal kommune og har samarbeidet tett med DGI. I plattformen tilbyr Hurdal kommune to tjenester; barnevern og skolehelsetjenesten.

Torge-nu

 


- Torge Øverli

 

I Hurdal kommune har vi et veldig høyt fokus på digitale tjenester. Vi er en relativt liten kommune, med opp mot 3000 innbyggere. Da vi startet med Helseappen etablerte vi en lokal prosjektgruppe med superbrukere innen helsetjenestene. Plattformen har mye funksjonalitet så det tok litt tid å sette seg inn i  den, men de er godt i gang og synes dette er veldig greit.

Torge Øverli er svært begeistret for den verdien digitalisering har gitt innbyggerne og han er godt i gang med å se på hvordan kommunen kan opprettholde tilbudet – også etter pandemien. Blant annet har kommunen startet med å organisere løsninger for flerpartssamtaler med foreldre og barn, samt løsninger for de eldre i plattformen.

I tillegg fremhever Torge Øverli hvor viktig samarbeid har vært for implementeringen av Helseappen. Gjennom oppstartsfasen ble det utført felles prosjektmøter sammen med brukerne for å dele erfaringer og følge opp tiltaket. «Vi lærte veldig mye, og det har DGI lagt tilrette for», forteller Torge Øverli.

gardermoregionen-flow.jpg-k-1536x583Slik fungerer Helseappen

Helseappen, som Kristine Vea Kjølen er prosjektleder for, er en felles app for alle innbyggerne i regionen. Ved hjelp av en enterprisestruktur går man inn og velger sin kommune, og finner hvilke tjenester som er tilgjengelig i appen.

Appen er jo såpass fleksibel, så en kommune kan enkelt legge til, justere eller fjerne en tjeneste, alt etter behov. Konfigurasjonen går veldig raskt. – Kristine Vea Kjøle

I høst valgte en kommune å åpne en digital kanal for timebestilling til fysisk oppmøte for influensavaksine. Denne funksjonen var rettet mot innbyggere i risikogrupper, og alle over 65 år. I løpet av to dager var hele 90 timer booket.

«Det er en stor fordel at appen også er tilgjengelig i web-grensesnittet. Spesielt for eldre brukere gir dette svært god brukervennlighet.»

Kristine Vea Kjølen forteller at pandemien har ført til en rask utvikling i Hurdal kommune og hun er sikker på at digitale helsetjenester kommer til å bli en helt naturlig del av tjenestetilbudet til innbyggerne fremover.

Hurdal Helsestasjon 

Eliane Døderlein og Desirèe Arntzen er helsesykepleiere på Hurdal helsestasjon som tilbyr svangerskapsoppfølging, oppfølging av barn fra 0-5 år, og skolehelsetjenesten for elever fra 1. til 10. trinn. Å tilby et digitalt mottak har blant annet gjort det lettere for enkelte pasientgrupper å søke hjelp.

Vi opplever at det er særlig en pasientgruppe som sliter med å møte opp fysisk på helsestasjonen. Det er jo guttene, og de er takknemlige for muligheten til å treffe oss digitalt. – Desirée Arntzen.

Digital tilgjengelighet senker terskelen for å søke hjelp, noe som kan utgjøre en stor forskjell for barns psykiske og fysiske helse. Stadig flere elever i Hurdal kommune henvender seg til det digitale mottaket for rådgivning og hjelp. «Alt fra sårbarhet, pubertet, sosialisering og vennskap», forteller Eliane Døderlein.

Blandede holdninger under opplæringsfasen

Overgangen til den digitale plattformen ble møtt med både skeptisme og begeistring blant helsesykepleierne. Eliane Døderlein var glad for at helsestasjonen kunne være tilgjengelig digitalt under Koronapandemien, mens Desirée Arntzen var mer skeptisk til den nye måten å arbeide på.

Vi er jo veldig forskjellige i forhold hvor gode vi er på digitale verktøy og IT. Det var mye frustrasjon i starten, men så knekker man en kode. Da var det gøy å jobbe med Visiba Care!  – Desirée Arntzen.

I dag har sykepleierne en helt annen holdning til digitale helsetjenester. På bare noen måneder har sykepleierne blitt trygge med å møte pasientene digitalt i plattformen.

Jeg er helt overbevist om at løsningen er bra for tjenesten vår. Visiba Care gjør oss tilgjengelig for pasientene våre, på deres premisser. Vi treffer dem der de er og når de vil,

understreker Eliane Døderlein, som er helt sikker på at digitale verktøy er kommet for å bli på helsestasjonen.

En vei inn til kommunale helsetjenester i Helseappen

Torge Øverli, som er leder for digitale løsninger i Hurdal kommune, er svært imponert over den utviklingen som har skjedd i løpet av kort tid på Hurdal Helsestasjon.

Som lokal prosjektleder vil jeg veldig gjerne anerkjenne helsestasjonen spesielt. De har gjort en kjempejobb. Det å ha noen ildsjeler som er med og tar tak er helt essensielt for å få det til å lykkes. All ære til de ansatte på helsestasjonen! 

«Videokonsultasjon og digitale helsetjenester kommer til å bli et naturlig tilbud til alle kommuner», avslutter Torge Øverli, som ser frem til å utnytte de mulighetene digitalisering har å by på i Hurdal kommune.

Slik fungerer en videokonsultasjon på Hurdal Helsestasjon

Se og hør hvordan det gikk da Eliane Døderlein skulle utføre hennes første videokonsultasjon på Hurdal helsestasjon!