Man bär på två yngre barn

Kommun

Digitala Gardemoregionen: En väg in

Åsa Söderlund

Redan år 2000 började grannkommunerna i Gardermoregionen att satsa på gemensamma IKT-tjänster. Initiativet resulterade i Digitala Gardermoen (DGI), ett strategiskt instrument för att leverera teknisk kompetens och lösningar till ägarkommunerna. Som ett resultat av coronapandemin implementerade DGI Helseappen, invånarnas väg in till utvalda vård- och omsorgstjänster. Helseappen har gett invånarna möjlighet att kommunicera med vården digitalt, vilket har varit en avgörande faktor under covid-19-pandemin.

Vi har träffat Vea Kjølen, digitaliseringsrådgivare på DGI, Torge Øverli, digitaliseringsansvarig i Hurdals kommun, och sjuksköterskorna Eliane Døderlein och Desirèe Arntzen från Hurdals vårdcentral för att höra mer om deras erfarenheter hittills.

Helseappen erbjuder samverkan mellan kommuner

DGI är ett interkommunalt bolag som ägs av sex grannkommuner i Øvre Romerike: Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Hurdal, Gjerdrum och Nes. DGI togs i drift i januari 2005 för att hjälpa kommunerna med gemensamma IKT-lösningar och digitalisering, med visionen: Det ska vara enkelt att vara invånare och företag i Gardermoregionen.

När pandemin drabbade Norge i mars var DGI tvungna att snabbt hitta lösningar för videokonsultation och digitala vårdtjänster. Efter att ha analyserat marknaden och alternativa lösningar valde DGI att gå vidare med Visiba för implementeringen av Helseappen. Applikationen utvecklades med en struktur där invånaren navigerar på plattformen baserat på bostadsort och de hälso- och sjukvårdstjänster som är tillgängliga på plattformen.

 

Digitalisering i Hurdals kommun

Hurdal är en av kommunerna i Gardermoregionen som har kommit igång bra med användningen av Helseappen. Torge Øverli är chef för digitala lösningar på Hurdals kommun och har haft ett nära samarbete med DGI. På plattformen erbjuder Hurdals kommun två tjänster; barnomsorg och skolsjukvård.

– På Hurdals kommun har vi mycket stort fokus på digitala tjänster. Vi är en ganska liten kommun med cirka 3000 invånare. När vi började med Helseappen inrättade vi en lokal projektgrupp med superanvändare i hälso- och sjukvården. Plattformen har många funktioner, så det tog lite tid att sätta sig in i den, men nu har de kommit igång och tycker att den är mycket bra.”

- säger Torge Øverli

Torge Øverli är exalterad över det värde som digitaliseringen har gett invånarna, och han arbetar just nu med att se på hur kommunen kan bibehålla utbudet – även efter pandemin. Bland annat har kommunen börjat organisera lösningar för flerpartssamtal med föräldrar och barn, samt lösningar för de äldre på plattformen.

Torge Øverli lyfter även fram hur viktigt samarbetet har varit för implementeringen av Helseappen. Under uppstartsfasen hölls gemensamma projektmöten tillsammans med användarna för att utbyta erfarenheter och följa upp initiativet.

– Vi lärde oss väldigt mycket, och DGI har underlättat det, säger Torge Øverli.

GardemoregionenSå fungerar Helseappen

Helseappen, som Kristine Vea Kjølen är projektledare för, är en gemensam app för alla invånare i regionen. Med hjälp av en länkmeny går man in och väljer sin kommun och kan där se vilka tjänster som är tillgängliga via appen.

– Appen är så flexibel att en kommun enkelt kan lägga till, anpassa eller ta bort en tjänst, allt efter vilka behov man har. Konfigurationen går mycket snabbt, berättar Kristine.

I höstas valde en kommun att öppna en digital kanal för tidsbokning för vaccinering mot influensan. Funktionen riktade sig till invånare i riskgrupper, och alla över 65 år. Efter bara två dagar hade så mycket som 90 tider bokats.

– Det är en stor fördel att appen också finns i webbgränssnittet. Speciellt för äldre användare ger detta mycket hög användarvänlighet, säger Kristine.

Vidare berättar Kristine att pandemin har lett till att utvecklingen går snabbt i Hurdals kommun och hon är säker på att digitala hälso- och sjukvårdstjänster kommer att bli en helt naturlig del av tjänsteerbjudandet till invånarna framöver.

Hurdals vårdcentral

Eliane Døderlein och Desirèe Arntzen är sjuksköterska på Hurdals vårdcentral som erbjuder graviditetsuppföljning, uppföljning av barn från 0-5 år och skolhälsovård för elever från första till tionde klass. Att erbjuda en digital mottagning har bland annat gjort det lättare för enskilda patientgrupper att söka hjälp.

– Vi upplever att det är speciellt en patientgrupp som kämpar med att besöka vårdcentralen fysiskt. Det är pojkarna, och de är tacksamma för möjligheten att träffa oss digitalt, berättar Desirèe.

Digital tillgänglighet sänker tröskeln för att söka hjälp, vilket kan göra stor skillnad för barns psykiska och fysiska hälsa. Allt fler elever i Hurdals kommun vänder sig till den digitala mottagningen för rådgivning och hjälp.

– Allt från sårbarhet, pubertet, socialisering och vänskap, säger Eliane.

Blandade attityder under utbildningsfasen

Övergången till den digitala plattformen möttes av både skepsis och entusiasm bland sjuksköterskorna. Eliane Døderlein var glad över att sjukvården kunde vara tillgänglig digitalt under coronapandemin, medan Desirée Arntzen var mer skeptisk till det nya arbetssättet.

– Vi är väldigt olika när det gäller hur bra vi är på digitala verktyg och IT. Det var mycket frustration i starten, men så knäcker man koden. Då var det kul att arbeta med Visiba Care! berättar Desirèe.

Idag har sjuksköterskorna en helt annan inställning till digitala vårdtjänster. På bara några månader har sjuksköterskorna blivit trygga med att möta patienterna digitalt på plattformen.

– Jag är helt övertygad om att lösningen är bra för vår tjänst. Visiba gör oss tillgängliga för våra patienter, på deras villkor. Vi möter dem där de är och när de vill, betonar Eliane, som är helt säker på att digitala verktyg har kommit för att stanna på vårdcentralen.

En väg in till kommunala vårdtjänster i Helseappen

Torge Øverli, som är chef för digitala lösningar på Hurdals kommun, är mycket imponerad över den utveckling som skett på kort tid i Hurdal.

– Videokonsultationer och digitala vårdtjänster kommer att bli ett naturligt erbjudande till alla kommuner, avslutar Torge, som ser fram emot att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i Hurdals kommun.