<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Egenkontroll og en legetjeneste på mobiltelefonen gjør livet enklere for astmapasienter</span>

Primærhelsetjenesten

Egenkontroll og en legetjeneste på mobiltelefonen gjør livet enklere for astmapasienter

Åsa Söderlund

Takket være en lungefunksjonsmåler og en enkel konfigurasjon mellom to digitale tjenester, kan astmapasienter i Region Jönköpings län få bedre kontroll over sykdommen sin og søke hjelp når de trenger det via mobilen, i stedet for å måtte stole på én bestilt konsultasjon i året på legesenteret.

I en pilotstudie undersøker Region Jönköpings län hvordan egenmonitorering i hjemmet i kombinasjon med digital pasientkontakt kan gi bedre og mer effektiv astmabehandling. Retningslinjene for optimal astmabehandling inneholder mange flere målinger av lungekapasitet enn det helsetjenestene har vært i stand til å håndtere gjennom fysiske besøk på legesenteret. Nå får pasienten mulighet til å bli mer involvert i egen helse, og håpet er at sykdomsrelaterte problemer kan forebygges som følge av at pasienten kan testes når og hvor som helst og få hjelp med en gang hvis det er nødvendig.

Verdier som kan skapes av den nye måten å jobbe på:

  • Pasienten får bedre kontroll over astmaen
  • Pasientmedvirkning og engasjement
  • Administrativ avlastning for helsetjenestene
  • Det blir enklere å se hvilke pasienter som trenger hjelp
  • Muligheten til å analysere data over tid

Kan på sikt tilbys alle astmapasienter i regionen

Piloten omfatter fem legesentre, der 4000 av region Jönköpings rundt 37 000 astmapasienter er oppført. Piloten vil vare i 1,5 år, og etterpå vil det bli foretatt en evaluering for å se om alle astmapasienter i regionen skal få det samme tilbudet. Men selv nå, etter bare noen få måneder, ser vi store fordeler for helsetjenesten og pasientene.

Utstyr

Astmapasientene i piloten er utstyrt med regionens eget digitale legesenter: Bra Liv nära, levert av Visiba Care, appen AsthmaTuner og et spirometer som kobles til denne. For å introdusere en astmapasient for den digitale behandlingen, kan helsestasjonen sende en sikker melding via Bra Liv nära (som hele 42 % av regionens innbyggere allerede har lastet ned). Pasienten mottar et varsel og logger inn med BankID. Meldingen inneholder en video som forklarer hvordan du kan holde kontroll på astmaen din selv og gir deg en lenke til appen for måling av lungekapasitet og behandlingsanbefalinger: AsthmaTuner.

 

Løpende målinger

Legesenteret kan anbefale hvor ofte pasienten skal blåse, og pasienten kan sette opp påminnelser i AsthmaTuner, for eksempel morgen og kveld eller en gang i uken, avhengig av hvor mye astmaen påvirker pasienten. Appen er et verktøy for å få kontroll på astmaen din og unngå problemer som langvarige luftveisproblemer ved forkjølelse.

Bekreftelse eller advarsel

Når pasienten ønsker å sjekke astmaen, åpner pasienten AsthmaTuner og blåser i spirometeret som er koblet til appen. Verdiene overføres automatisk til appen, og pasienten må svare på noen spørsmål om tilstanden sin. Deretter kommer resultatet med en gang. I de fleste tilfeller får pasienten bekreftelse på at alt ser bra ut, slik at de kan gå og trene, dra på skitur eller gå på fest som planlagt, uten å foreta endringer i behandlingen. Men noen ganger kan AsthmaTuner advare om at pasientens astma har forverret seg, og pasienten blir anbefalt å øke medisinen for å forhindre forverring av tilstanden. Hvis pasienter har ukontrollert astma i flere dager på rad, oppfordres de til å kontakte legesenteret for eventuelt å justere medisinen i samråd med helsepersonell.

Kontakt legesenteret ditt

Fordi AsthmaTuner og Visiba Care er koblet sammen, kan pasienten via en knapp i AsthmaTuner velge å kontakte legesenteret direkte gjennom en meldingsflyt i Visiba Care – uten engang å merke byttet av digital tjeneste. Siden pasienten kan ta direkte kontakt, senkes forhåpentligvis terskelen for å gjøre noe med forverringen av sykdomstilstanden, sammenlignet med å bli henvist til telefontime på legesenteret.

Verdien for pasienten

Den største verdien for hele prosjektet er selvsagt at pasientene kan leve bedre med sin astma. Fordi de blir mer involvert i behandlingen sin og opplever helsetjenestene som mer tilgjengelige, kan de føle seg tryggere på at de kan forebygge helseproblemer og få rask hjelp når det trengs. Andre fordeler er at de slipper å bestille time, reise og ta fri fra jobben for å møte opp på legesenteret til kontroll.

Verdien for virksomheten

Astmapasienter har vært en forsømt pasientgruppe, til tross for at én av ti svensker lever med astma. Det finnes gode retningslinjer for diagnostikk og oppfølging, men i praksis har det vært vanskelig for legesenteret å ha tid til å følge opp så tett som anbefalt.

Det har ikke vært nok ressurser til å håndtere dette problemet slik det egentlig bør gjøres. Jeg har aldri hørt om noe legesenter som har klart å følge opp astmapasientene med spirometri like ofte som det faktisk anbefales.

– Ulf Österstad, virksomhetsleder, Bra Liv nära

Effektivisering av helsetjenesten

Ved hjelp av egengenerert helseinformasjon håper man nå å kunne forebygge problemer i pasientgruppen og gi en mer individtilpasset behandling. I tillegg til friskere pasienter, kan helsevesenet få fordeler i form av spart tid og ressurser. For det første er det ikke nødvendig å bestille rutinemessige årlige kontroller på legesentrene (for 37 000 astmapasienter), med mindre de trengs. For det andre håper man å kunne unngå mange henvendelser om forkjølelse som viser seg å være astma som har blitt verre. En tredje mulighet for effektivisering er billigere og mer treffsikker medisin.

I dag må du ganske ofte kompensere med litt bredere astmamedisin fordi vi ikke helt vet hvordan situasjonen er. Vår hypotese er at vi vil kunne gi smalere vedlikeholdsmedisiner som er bedre tilpasset pasientens symptomer. Behandlingsresultatene blir bedre, og vi sparer penger på kjøpet.

– Ulf Österstad, virksomhetsleder, Bra Liv nära

I stedet for å måle pasientenes lungekapasitet en gang i året, uavhengig av om de er i en god eller dårlig periode, er det altså nå mulig å få data fra pasienten hver dag. Selvfølgelig betyr dette at både pasienten og helsepersonellet blir bedre kjent med denne pasientens astma og kan behandle den mer treffsikkert. I et bredere perspektiv får helsepersonell tilgang til store mengder informasjon som kan hjelpe dem med å utvikle fremtidens astmabehandling.