<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hud- og STD-klinikken i Umeå, Region Västerbotten</span>

Spesialisthelsetjenesten

Hud- og STD-klinikken i Umeå, Region Västerbotten

Anna-Lena Kärrstrand

For Region Västerbottens drøyt 270 000 innbyggere innebærer et helsebesøk ofte store kostnader i form av tid og lange reiseveier. Men de som skal besøke Hud- og STD-klinikken i Umeå, trenger ikke å forlate hjemmet – de kan kommunisere med helsepersonell digitalt, enten via video eller sikre meldinger.

Hud- og STD-klinikken driver et generelt hudmottak og et mottak for seksuelt overførbare infeksjoner for hele regionen. Vi har intervjuet Virginia Zazo Hernanz, hudlege og tidligere også virksomhetssjef på klinikken, for å høre mer om hvorfor de var så tidlig ute med å tilby digitale kontaktflater, og om hvordan de jobber med digitale helsebesøk i dag.

Fra pilot til oppskalering

Hud- og STD-klinikken begynte å teste forskjellige avstandsløsninger for behandling av pasienter allerede for mange år siden, forteller Virginia. Grunnene var særlig å gjøre spesialister tilgjengelige for flere pasienter og gjøre det enklere for innbyggere i hele regionen å få helsehjelp, selv om de geografiske avstandene er store. Innledningsvis handlet det om at personell ved helsesentrene koblet seg opp i sanntid mot spesialistene via en tradisjonell telemedisinløsning og altså ikke om en direkte pasientkontakt.

I ca. 3 år har klinikken tilbudt digitale besøk via Visiba Cares plattform. De innså tidlig behovet for å kunne gå ut fra bilder av høy kvalitet for å foreta gode vurderinger, men ville finne en løsning som innebar at pasienten slapp å besøke klinikken eller et helsesenter, og i stedet kunne sende bilder på en sikker måte.

Løsningen for oss ble å bruke Visiba Cares meldingsfunksjon og funksjonene som er koblet til videobesøk, der bilder, dokumenter og filer sikkert kan deles.

I starten arbeidet klinikken med digitale helsebesøk i mindre skala og tilbød pasienter med aknéplager digitale oppfølgingsmøter etter et innledende fysisk besøk – noe som ga gode resultater og ble verdsatt av både helsepersonell og pasienter. Siden alle parter var fornøyd med resultatet, fantes det planer om å skalere opp virksomheten allerede før koronapandemien, men gjennom Covid-19 og den økte smitterisikoen gikk omstillingen raskere enn planlagt. I dag brukes lignende arbeidsmåter i behandlingen av flere andre pasientgrupper. Det er særlig oppfølgingsbesøk som gjennomføres digitalt, og takket være tidligere erfaringer med Visiba Care kunne Virginia og teamet hennes inspirere og støtte andre med å komme i gang på en god måte.

Under pandemien er det dessuten etablert nye rutiner. Vanligvis henvises pasienter med alvorligere plager til klinikken via primærhelsetjenesten, men under koronapandemien har Virginia tatt imot pasienter direkte via meldingstjenesten i Visiba Care for å avlaste helsesentrene og øke tilgjengeligheten for helsebrukere.

Virginia-Zazo_Fotograf-Klas-Sjöberg

Virginia Zazo – fotograf: Klas Sjöberg

Muligheter for både pasienter og helsepersonell

En konkret fordel som Virginia ser med å møtes digitalt, er muligheten til å kunne dele skjerm med pasientene i et videomøte.

For personer med hudproblemer er det ofte viktig rent psykologisk å kunne se fremskritt i behandlingen. Ved å dele skjerm og vise bilder tatt under behandlingen kan pasienten selv se endringen. At pasienten kan gjøre dette fra et trygt hjemmemiljø, er en veldig stor fordel.

Virginia ser ingen direkte ulemper med digitale møter, men mener at det snarere handler om at riktig kanal brukes til riktig ledd i behandlinge. Hun mener også at det er viktig at leger som skal stille diagnoser basert på fotografier, har en viss erfaring – man må ha gjennomgått mange bilder for å kunne foreta en sikker vurdering.

Jeg er generelt veldig positiv til digitale besøk. Vi kan øke tilgjengeligheten og får mulighet til å se pasienten i sitt hjemmemiljø. Det skaper ytterligere verdi siden vi får en bedre forståelse av den konteksten pasienten lever i, og dette kan være viktig for behandlingen. Man snakker jo mye om god og nær helsehjelp nå, og dette er nær helsehjelp i et nøtteskall.

Når flere med meldingstjenesten

Da koronapandemien feide inn over Europa, fulgte Virginia utviklingen nøye, spesielt det som skjedde i hennes eget hjemland Spania. Hun så hvordan leger der brukte nettopp meldingstjenester for å kommunisere med pasienter som satt isolert i hjemmet sitt og tenkte på hvordan hun kunne bruke meldingstjenesten i Visiba Care for å kunne fortsette behandlinger og avlaste helsesentrene.

Fordelen med chatten er at den er asynkron. Jeg kan bemanne den når jeg har tid, og kan åpne og stenge meldingskanalen etter behov. Pasientene kan sende inn sakene døgnet rundt, de kan fritt beskrive plagene og legge ved bilder. Hvis de sender meldingen før kl. 17, får de svar innen 48 timer. De fleste sakene kan håndteres direkte. I noen tilfeller har jeg kalt inn til et videomøte – særlig hvis jeg trenger mer bakgrunnsinformasjon – og i noen få tilfeller har jeg bedt dem vente eller komme inn til det fysiske mottaket.

Dessuten later meldingsfunksjonen til å gjøre klinikken mer tilgjengelig for pasienter som ellers kanskje ikke oppsøker helsehjelp for plagene sine.

Én person skrev at han har unngått å søke hjelp tidligere siden han ikke ville bli sett. Gjennom chatten kunne jeg overtale personen til å sende et bilde, jeg kunne stille diagnose og starte egnet behandling. En annen person hadde hatt plager i flere måneder uten å søke hjelp, trolig siden det gjerne ikke er så enkelt. Man må gå via primærhelsetjenesten for å få henvisning, og først da kan man få time hos oss.

Frigjør tid for dem med størst behov

Noen mener at den menneskelige kontakten kan bli dårligere via digitale møter, men Viriginia deler ikke denne oppfatningen. Tvert imot mener hun at det digitale møtet bli mer fokusert siden det blir færre forstyrrelser i samtalen. Men naturligvis finnes det tilfeller der pasienter er nødt til å komme til det fysiske mottaket. Derfor er det viktig å kunne tilby forskjellige alternativer.

Jeg ser digitale besøk som en sjanse til å gi mer tid til dem som virkelig trenger det. Det sparer veldig mye tid sammenlignet med fysiske besøk – man slipper reiser, ventetid, tid til av- og påkledning m.m. Pasientene er klare når de treffer meg digitalt. Ved å spare inn på tiden rundt selve møtet kan vi bruke mer tid på de pasientene som virkelig har behov for å treffe oss fysisk, og det er alle tiders.

Enkelt å bruke Visiba Care

Virginia opplever at det er enkelt og praktisk å arbeide i Visiba Cares plattform. Også pasientene mener at det fungerer godt, og har ingen problemer med å forstå hvordan de skal bruke de forskjellige funksjonene. Det gjelder alle aldre.

Noen ganger har jeg måttet vise hvordan pasienten for eksempel laster opp bilder, men da bruker jeg skjermdelingsfunksjonen for å vise hvordan man gjør det, og det fungerer veldig bra.

Også under videomøtet bruker Virginia gjerne meldingsfunksjonene, for eksempel for å dele tips og råd eller informere om hvordan man pleier et spesielt hudproblem.

Når jeg møter pasientene fysisk, pleier jeg å tegne veldig mye. I det digitale møtet gjør meldingsfunksjonen samme nytten.

Virginia mener også at det er verdifullt å få tilgang til statistikk og oppfølging, og ser store muligheter i å utvikle rapporteringen fremover for å få enda mer data som kan brukes til å forbedre tjenesten. I tillegg til dette ser hun fordeler med en enda mer sømløs brukeropplevelse der forskjellige helsesystemer er integrert med hverandre.

Virginias 6 tips til andre som vil komme i gang

  • Bli kjent med teknikken! Når du er trygg på verktøyet, blir det veldig mye enklere.
  • Test med en kollega, gjennomgå forskjellige funksjoner.
  • Tenk på å opptre akkurat som du pleier å gjøre.
  • Ha på deg dine vanlige legeklær.
  • Tenk på bakgrunnen, slik at du ikke har en støyende bakgrunn som forstyrrer.
  • Bare prøv! Det gir så mye, og det er enkelt – og dessuten får du mer tid til overs.