<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Idrettsmedisinsk Avdeling AS: Bruker videokonsultasjon for å få flere pasienter til å trene</span>

Primærhelsetjenesten

Idrettsmedisinsk Avdeling AS: Bruker videokonsultasjon for å få flere pasienter til å trene

Åsa Söderlund

Idrettsmedisinsk Avdeling AS i Bergen hadde både kunnskapen og arenaen for å oppnå sin visjon: å få flere pasienter til å bruke trening som medisin. De manglet bare et verktøy for hvordan de kunne nå pasientene med budskapet. Løsningen ble digital – videokonsultasjoner mellom behandlere og pasienter.

Hver eneste pasient skal bli behandlet som toppidrettsutøvere. Det var det største ønske for gjengen som i 2016 startet Idrettsmedisinsk avdeling. De jobbet alle som en del av det medisinske støtteapparatet til sportsklubben Brann i Bergen og hadde erfaring med toppidrett. De mente at trening i for liten grad blir utnyttet som behandlingsmetode.

– Med min erfaring fra legeyrke har jeg selv opplevd at det er et problem å få aktivisert pasientene. Vi som behandlere kan fint si at de skal trene, men terskelen for å sette i gang er for mange svært høy, sier Sveinung Gangstø, medisinsk leder ved Idrettsmedisinsk Avdeling.

Enkel og intuitiv

I 2018 ble både Idrettsmedisinsk Avdeling AS og det som i dag heter Family Sports Club kjøpt opp av Norsk Treningshelse AS. Family Sports Club er Norges nest største treningskjede med rundt 70 sentre over hele landet. Kjøpet bidro til at de kom et steg nærmere i å virkeliggjøre sine visjoner. Nå hadde de en arena der folk kan trene og bruke fysisk aktivitet som medisin. Nå trengte de et verktøy for å nå alle medlemmene.

– Vi ønsket å tilby gratis helsetjenester til medlemmer med det beste medlemskapet hos Family Sports Club. Nå hadde vi mulige pasienter over hele landet. Da oppstod samtidig et behov for å kunne kommunisere med dem elektronisk, forteller Gangstø.

Leverte raskt

Idrettsmedisinsk avdeling hadde som mål å få på plass pilotprosjektet fra 1. oktober i 2018. Men tiltakene for å få realisert en videoløsning var ikke på plass. Så tok de kontakt med Visiba Care. Takket vært høy effektivitet og godt samarbeid, kunne virksomheten starte opp det nye tilbudet som planlagt.

– Vi var spente på om Visiba Care klarte å levere så raskt, men de holdt det de lovte. Det som tiltok meg med deres løsning var at den er godt etablert, intuitiv, enkel og tilfredsstiller alle krav til informasjonssikkerhet i helsevesenet, understreker han.

En positiv opplevelse for Idrettsmedisinsk Avdeling

Fra oktober 2018 og frem til høsten 2019 har de tilbudt videokonsultasjoner med leger og psykologer som et pilotprosjekt til 2500 medlemmer av treningsskjeden. Tilbakemeldingene fra behandlere og pasienter har vært utelukkende positive.

Ifølge Sveinung har teknikken sjelden vært et hinder for noen av pasientene som har ønsket et digitalt møte.

– Det er mange som har høy terskel for å bruke videokonsultasjoner, men med litt veiledning fra våre kundebehandlere klarer de aller fleste å logge seg på appen. Vi har pasienter på godt over 80 år som uten problemer bruker løsningen, forteller han.

Men hvordan opplever pasienter å snakke åpent om problemer, være personlige og skape relasjoner med en behandler digitalt? Og klarer behandlerne å oppnå tillit?

Basert på erfaringene til Idrettsmedisinsk Avdeling er svaret et soleklart ja.

– Videokonsultasjoner med en behandler er uvant. Jeg spør ofte nye pasienter i starten av samtalen om de synes det er rart å møte meg digitalt og mange svarer ja. Men når jeg stiller det samme spørsmålet på slutten av samtalen, svarer de det motsatte. Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra pasienter på løsningen, forteller Gangstø.

En ubetinget anbefaling

Etter et vellykket pilotprosjekt får nå medlemmer av Family Sports Club, som har det beste medlemskapet, behandlingstilbudet inkludert. Det er mellom 30 og 40 000 personer i hele Norge. Nå forbereder behandlerne seg på at flere vil benytte seg av tilbudet.

– Vi forventer en gradvis økning. Må vi hyre inn flere leger, er vi forberedt. Vi har flere som er interesserte i å jobbe hos oss, sier Gangstø.

Et godt aktivitetsnivå bidrar til bedre helse og reduserer risikoen for sykdommer. Nå håper han at pasienter som blir behandlet gjennom deres tilbud blir motivert og bruker trening som medisin. Med tiden ønsker virksomheten å få på plass et belønningssystem der de som har et godt aktivitetsnivå blir belønnet.

Idrettsmedisinsk Avdeling satser digitalt

Sveinung Gangstø tror at de vil se sine visjoner bli til virkelighet. Det blant annet takket være Visiba Cares digitale løsning. Nå håper han at flere innenfor helsesektoren vil begi seg ut på det samme.

– Jeg vil ubetinget anbefale andre å se på hva som finnes av digitale løsninger. I samfunnet blir det flere eldre og flere som trenger behandling. Men vi trenger også flere som kan bruke nye verktøy for å håndtere mengden. Da er videokonsultasjoner en del av det vi bør satse på. Her er det samfunnsmessig mye å tjene, sier han.