SiO

PRIMÆRHELSETJENESTE

SiO Helse: Å møte pasientenes digitale behov var sentralt for vårt fokus

Åsa Söderlund

Da Studentsamskipnaden (SiO) sin helsetjeneste kunne tilby digitale løsninger allerede høsten 2019, var det få som kunne se for seg betydningen det ville ha bare noen måneder senere. Koronapandemien førte til en mengde restriksjoner, men takket være et tidlig og modig valg kunne SiO Helse være der for pasientene, på et tidspunkt de trengte det som mest. Vi har tatt en prat med direktør for SiO Helse, Trond Morten Trondsen, fastlege Anders Sandvei, og to studenter for å høre mer om erfaringene så langt.

SiO Helse er Norges største fastlegekontor med 15 fastleger og ca. 16000 pasienter. SIO Helse tilbyr helsetjenester til studenter i Oslo på tre ulike sentre i Oslo. På Blindern, Nydalen og i Oslo sentrum. For å kunne imøtekomme studentenes digitale behov, skjønte administrasjonen tidlig at de måtte gå i gang med å planlegge digitale løsninger. Allerede høsten 2019 kunne SiO tilby en digital plattform til pasientene.

En digital reise for SIO Helse

Studentsamskipnaden ønsker å tilby studenter tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende. SIO sitt helsetilbud var ingen unntak. Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse forteller at de allerede i 2017 merket at det var et skiftende behov hos studentene. Stadig flere av pasientene ønsket bedre og mer effektiv tilgang til fastlegene sine.

Vi har jo en veldig ung og digital målgruppe for våre tjenester. Det er jo den generasjonen som har vokst opp med Instagram, Tik Tok og Facebook, og har vært på digitale plattformer lenge. Det å møte pasientenes digitale behov var sentralt for hvordan vi har jobbet og fokusert.

- Trond Morten Trondsen

Valget med å komme i gang med digitale tjenester var derfor basert på pasientenes ønsker og behov. Studentene i Oslo er travle og mange har knapt mulighet til å sette av tid til koordinering, reise og planlegging for å besøke fastlegen. Det var derfor ingen tvil blant administrasjonen i SiO Helse om å satse på digitale løsninger.

En løsning mer enn bare video

 

SIO Helse samarbeider tett med Helsenorge og ulike journalleverandører. Derfor var det mange faktorer som skulle på plass for å få til en integrert løsning. Med tanke på deres brede helsetilbud og antall pasienter som er tilknyttet SIO Helse, var det nødvendig med en velegnet plattform som kunne tilby flere ulike funksjoner.

Med både legetjeneste, psykologer, rådgivere, helsesykepleiere, ønsket vi å kunne samle tjenestetilbudet vårt i en type plattform. Vi ønsket en løsning som var mer enn bare video. Vi trengte ekstra funksjoner som chat, drop-in, e-resepter, i tillegg til integrasjonen med Helsenorge. Dette var viktig for oss ved valget av leverandør.

SiO Helse var tidlig ute i Norge med å tilby digitale tjenester for pasientene sine, noe som var et stort steg for fastlegekontoret. Høsten 2019 kunne de være være stolte av å tilby appen SiO Helse. Trond Morten Trondsen forklarer videre at det å gå fra fysiske, gamle arbeidsrutiner  tildigitale løsninger kunne oppleves fremmed, og mange var nok litt usikre på om det skulle gi den samme gode opplevelsen for både behandlere og studentene. Overgangen viste seg på å være naturlig og smidig, og uten komplikasjoner, fremhever Trond Morten Trondsen.

Studentene syntes jo det var fantastisk å endelig kunne møte møte legen sin online

Slik fungerer appen

sio-mobil

Etter at pasienten har logget inn i appen og bestilt time, får fastlegen en oversikt i kalenderen sin over hvilke pasienter som skal ha videokonsultasjon, og hvilke som skal ha time på kontoret. I forkant av videokonsultasjonen må fastlegen søke opp pasienten i systemet, sjekke at lyd og kamera er ok, for dermed å invitere inn til den digitale legetimen.

I etterkant av videokonsultasjonen kan legen føre opp nødvendig informasjon i systemet, og pasienten kan gi tilbakemelding om det er ønskelig.

Videokonsultasjon er et eksempel på en tjeneste som vil kunne spare både pasient og lege for mye tid. Samtidig som det åpner opp for at studenter med en annen hjemkommune enn Oslo kan ha fastlegen sin gjennom SiO Helse og fortsatt ha mulighet til å få konsultasjon om de skulle befinne seg utenfor Oslo.

SIO Helse stod sterke gjennom Koronapandemien

Lite visste Trond Morten Trondsen og resten av administrasjonen i SIO at en pandemi skulle stenge ned hele samfunnet over en lengre periode. På dette tidspunktet, var SIO Helse en av få helseorganisasjoner med digitale tjenester på plass, noe som gjorde at du fortsatt kunne hjelpe pasientene sine og fungere som normalt mens Norge stengte ned.

Det at vi hadde teknologien på plass lenge før koronapandemien, det var helt essensielt for oss. Og ikke minst pasientene. Vi kunne til og med øke kapasiteten og tilbudet vårt da vi så at stadig flere pasienter søkte hjelp. Vi er glade for at vi kunne være der for pasientene da Norge stengte ned.

Koronapandemien førte til økt belastning for helsepersonellet over hele landet. Da mange fastlegesentre i Norge ikke hadde nok kapasitet til å hjelpe pasientene sine, kunne SiO på den andre side øke kapasiteten for sykepleiere, psykologer og rådgivere. Studentene var sårbare denne perioden, og det merket SiO Helse på antall registrerte henvendelser under perioden. Dette er noe SiO Helse kan være svært stolte av å se tilbake på.

Legene svært fornøyde med verktøyet

Anders Sandvei har vært fastlege i Sio Helse i mange år. For en lege med mange års erfaring med deres tradisjonelle systemer, var det selvfølgelig en overgang å plutselig prøve noe helt nytt. Likevel gikk overgangen smidig og naturlig.

I starten var det nytt for meg og jeg hadde ikke særlig erfaring med dette før vi startet. Det gikk litt trått i starten, men det tok ikke lang tid før det ble naturlig. Jeg synes videokonsultasjon fungerer fint og naturlig. Det fungerer jo egentlig som en vanlig samtale, så forskjellen er jo ikke så stor.

Hos SiO kan studentene selv velge mellom å bestille en fysisk time eller en videokonsultasjon. Denne muligheten verdsetter pasientene. For generelle spørsmål, rådgivning, henvisning eller resepter, fungerer videokonsultasjon utmerket. I visse andre situasjoner som for eksempel blodprøver, medisinske sjekker eller tester, er det nødvendig med oppmøte. På den måte har studentene en unik frihet og fleksibilitet til å planlegge og koordinere legetimen med sin hverdag.

Videokonsultasjon – sparer tid i en hektisk hverdag

På Adamstuen, kun ti minutter fra campus Blindern, (Universitetet i Oslo) bor studentene Mathilde Torgrimsen Svinø og Kaia Matheson Paulseth. Mathilde er i ferd med å skrive sin masteroppgave på UIO, og Kaia skal fullføre sin mastergrad i Digitale Business Systemer ved Høyskolen i Kristiania. Begge benytter SIO Helse som sin fastlegeordning. Appen har ikke bare spart dem for tid i en hektisk studiehverdag, men gitt dem enklere tilgang til deres helsetjenester.

 

Med en kombinasjon av studier, eksamenslesing, forelesninger, deltidsjobb og fritidsaktiviteter er det liten tid for andre ærender. Å kunne møte fastlegen sin på video, i sofaen hjemme på Adamstuen, eller på hyttetur på fjellet. har vært en glimrende løsning, både under Koronapandemien, men også etter sommerferien, da hverdagen var tilbake for fullt. Likevel var de begge spente før sin aller første videokonsultasjon.

Jeg hadde ikke særlige forventninger. Som en vanlig legetime, bare gjennom video. Så hadde jeg også sett på Instagrammen til SiO studentliv, hvordan man utfører en videokonsultasjonstime. Så jeg visste hva jeg gikk til, men jeg var litt spent, men det gikk veldig fint. Jeg fikk god hjelp, absolutt!

For Kaia, som sjonglerer mellom et tøft studieprogram, deltidsjobb, fritidsaktiviteter, venner og familie, har SiO Helse vært til god hjelp og spart henne for mye unødvendig tid og reise. Slik får Kaia tid til å fokusere og prioritere på hennes hovedansvarsområder og gjøremål i hverdagen.

Det sparer jo veldig mye tid. Hverdagen min er hektisk, fra jeg står opp om morgenen til jeg legger meg om kvelden, med både skole og deltidsjobb, skrive, lese, trening og alt. Med video får jeg det inn i en 10-min pause. Jeg slipper å koordinere fri fra jobb eller studie, reise, forsinkelser osv. Så det er veldig deilig.

Positive tilbakemeldinger

I løpet av ett år har SiO utført ca 13 000 videokonsultasjoner. SiO tilbyr fortsatt fysiske tjenester, men dette kan pasientene slev bestemme, avhengig av situasjonen, Trond Morten Trondsen understreker at denne fleksibiliteten er viktig for studentene.

Vi ser jo nå at tilfredsheten har blitt kjempehøy. Og vi ser mange hyggelige tilbakemeldinger til både sykepleierne og psykologene. Så det at pasientene er veldig fornøyde, det er vi helt sikre på.

Appen scorer hele 3.8 av 4.0 stjerner som studentene kan gi tilbakemedling på inne i appen. Dette er usedvanlig høyt for en helseapp. For pasientene er den enkel og oversiktlig, med alt på ett sted. Dette er studentene Kaia og Mathilde begge enige om.

Så liker jeg appen veldig godt! Den synes jeg er veldig god. Du kan gjøre alt i appen og du slipper å ringe til kontoret for å få hjelp. I tillegg får du Helsenorge rett inn appen også. Så du har alt det du trenger av dine helsetjenester på ett samlet sted. Det er veldig deilig!

SiO Helse kan være stolte av hva som har skjedd det siste året. Med en digital plattform på plass lenge før Koronapandemien, hadde SiO et unikt utgangspunkt da pandemien traff Norge i Mars. Helsepersonellet var trygge og komfortable med systemet, og pasientene kunne fortsatt få den hjelpen de trenger. Digitale verktøy har absolutt kommet for å bli i SiO Helse – og dette er bare begynnelsen.

Trond Morten Trondsen anbefaler

Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse anbefaler på det sterkeste at andre helseorganisasjoner også kommer i gang med digitale tjenester. Trond Morten Trondsen understreker at det viktigste er å begynne å ta teknologi i bruk og få egne erfaringer. Det gikk opp for SiO at man kan gjøre så utrolig mye og løse mye mer på video enn det man trodde i utgangspunktet. For SiO er det ingen tvil om at fremtiden vil bety veldig mye digitale løsninger. Da han ble spurt om hva SiO Helse skal fokusere på videre hadde Trond et lurt smil om munnen.

Vi har mange spennende og fremtidsrettede prosjekter på gang. Dette er kommet for å bli!

SiO Helse går frem som en innovatør blant det norske helsevesenet, og kanskje er det SiO Helse som skal bane vei for fremtidens helsevesen.

Forsidebilde: Francesco Saggio/UiO