Empowering Healthcare. Improving Lives.

Om oss

Visiba Care grundades utifrån den starka övertygelsen att digitaliseringen är oundviklig om vården ska kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker vård i framtiden. Vi som arbetar på Visiba Care kommer alla från olika bakgrunder men delar samma värdegrund och vision.

Hur allt startade

”Det tar två minuter att boka ett flyg till Thailand men jag kan inte ens boka en tid hos min vårdcentral på nätet! Det måste ju gå att lösa!” Året var 2013 när fyra svenska entreprenörer träffades för att prata om det som många funderat på en längre tid – varför ska det vara så svårt att få kontakt med vården när man blir sjuk?

Ur diskussionen såddes det frö som senare skulle bli Visiba Care, idag Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten. Men vägen dit var inte rak. När företaget grundades 2014 fanns ingen liknande lösning på den nordiska marknaden. Få trodde att ett digitalt vårdbesök skulle kunna ersätta ett fysiskt möte. Det fanns dock ett undantag – vårdföretaget Doctagon i Finland. Doctagon hade länge sökt efter en lösning som skulle göra det möjligt för läkare att möta sina patienter digitalt och hade modet att satsa på vårt nystartade bolag. Och så började vår resa.

Idag har Visiba Care kunder på fem olika marknader. Plattformen används inom många olika vårdverksamheter, från mindre vårdmottagningar till stora vårdorganisationer. Med en vision att genom digital teknik möjliggöra för vården att förbättra människors liv, en gedigen erfarenhet av digital transformation och respekt för vårdorganisationerna kompetens och förmågor är Visiba Care en trygg partner som alltid sätter kundens framgång som främsta mål. För det är först genom våra kunders framgång som vi kan göra skillnad: Empowering healthcare. Improving Lives.

Klinisk expertis

Möt vårt medicinska team!

Även om Visiba Care grundades utifrån ett patientperspektiv, använder vi oss självklart av klinisk expertis när vi utvecklar våra produkter.

Vi arbetar tätt tillsammans med vårt medicinska team – en grupp erfarna, kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor med olika specialiteter och bakgrund.

Läs mer

The importance of internal champions in digital transformation

Vår företagskultur

Visiba Care bygger på tre starka värderingar

We care

  • For each other, by being warm, attentive and respectful.
  • For our customers by going the extra mile to help them succeed.
  • For the society by contributing to a healthy and sustainable world.

We act

  • With passion and curiosity to accomplish great things.
  • With a pragmatic mindset, focused on getting things done.
  • By celebrating each other’s achievements and having fun.

We grow

  • As individuals by challenging and supporting each other.
  • As a team by sharing knowledge and aligning our goals.
  • As a company by aiming high, driving and embracing change.