Blogg

Inte bara videobesök – 5 exempel på hur vården kan digitaliseras

Dela

Vad tänker du på när du hör ”digital vård”? Många tänker nog i första hand på videobesök, vilket kanske inte är så konstigt – de flesta människor kan föreställa sig en situation där videobesök skulle vara en stor fördel, till exempel vid sjukdom på utlandssemestern.

 

Men digital vård är så mycket mer än video. Dialogen mellan patient och vårdgivare i ett videobesök är egentligen bara en – om än en viktig ­– del i ett vårdärende. Genom att digitalisera fler delar i flödet kan vårdgivare lättare samla och hantera patientinformation, men även arbeta mer effektivt med sina egna resurser. Vi har listat 5 exempel på funktioner som med fördel kan digitaliseras.

1. Smidigare tidsbokning

Att låta den vårdsökande själv boka besök online innebär fördelar för såväl patient som vårdpersonal. Genom att få en överblick över tillgängliga tider kan patienten smidigt välja den tid som passar bäst, dessutom kan bokningen genomföras när som helst på dygnet. Men framför allt frigör systemet resurser och tid för vårdpersonalen. Minskad administration innebär att vårdpersonalen kan ägna mer tid åt andra sysslor och framför allt – åt patienterna.

2. Virtuella väntrum för drop-in-besök

Många vårdgivare ger patienter möjlighet att söka snabb hjälp via drop-in. Tyvärr går det dock inte alltid så snabbt – inte sällan förknippas drop-in med långa väntetider pga. begränsade resurser. En virtuell drop-in-mottagning ger nya möjligheter. Personalen är inte längre bunden till en geografisk plats, utan du kan ta hjälp av resurser från andra enheter för att bemanna mottagningen. Det gör dig betydligt mer flexibel när det gäller öppettider, men även när det gäller vilken typ av vård du ska erbjuda. Kanske vill du utöka utbudet eftersom du kan ta hjälp av resurser från andra platser? Det går bra att ha flera e-väntrum om du vill tillgängliggöra olika typer av verksamheter. Dessutom erbjuder virtuella-drop-in-mottagningar en annan fördel som gynnar såväl patienter som vårdpersonal: utebliven risk för smitta.

3. Samla in patientdata med smarta formulär

Dynamiska formulär kan användas för att samla in patientdata före eller efter ett videobesök. I de flesta fall används formulären före själva besöket, då patienten bl.a. kan fylla i information om sina besvär och sin sjukdomshistoria. Informationen hjälper personalen att utse en vårdresurs som har rätt kompetens för att ta hand om patienten. Dessutom blir vårdpersonalen bättre förberedd och får svar på frågor som annars hade behövt ställas under själva besöket. Även patienten blir mer redo genom att ha formulerat sina besvär. Detta leder till effektivare möten, vilket sparar tid för både patienter och vårdgivare.

4. Kommunicera tidsoberoende med meddelanden

Kommunikation kan inte bara vara platsoberoende, utan även tidsoberoende. Asynkron kommunikation via meddelanden fungerar ungefär som en vanlig mejlkonversation men med säker autentisering. Funktionen gör det möjligt för patienten att när som helst under dygnet skriva ett meddelande till sin vårdgivare. Genom att slippa förhålla sig till öppettider kan det vara lättare för patienter att söka vård. Vårdgivaren kan i sin tur få en effektiv kommunikationskanal med patienten, vilket underlättar koncis och regelbunden kontakt.

5. Samla underlag för statistik

Statistik är en viktig grund för verksamhetsanalys. Hur många videobesök har genomförts under det senaste året? Vad är genomsnittstiden för ett besök? Hur ser våra mål ut? Genom att inkludera flera delar i vårdkedjan digitalt kommer allt fler siffror som är underlag för statistik att hamna på plats automatiskt, utan manuell handpåläggning. Det går även att ta fram siffror för att analysera flöden för olika patientgrupper genom att se utfall och ICD-koder, eller mäta vad personal och patienter tycker om olika verktyg med hjälp av utvärderingsfrågor.

Det finns betydligt fler delar av vården som kan digitaliseras – utvecklingen går snabbt framåt till exempel när det gäller journalhantering, hemmonitorering och AI. Hur framtidens vård kommer att se ut är svårt att förutse i detalj, men vi kan känna oss tämligen säkra på att vården blir alltmer digital. Regeringens vision om e-hälsa, företagens innovationer och inte minst patienternas förväntningar på ökat inflytande över sin hälsa är några av de incitament som driver på utvecklingen.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide!

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Relaterade blogginlägg