Nya arbetssätt Tekniken

5 tips på hur du kommer igång med din digitala mottagning

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >5 tips på hur du kommer igång med din digitala mottagning</span>

Att börja med digital vård innebär förändringar och omställningar som kan kännas både utmanande och påfrestande. Så vad behöver man som vårdgivare då göra för att komma igång?

Viktigast av allt är att faktiskt våga testa och att inte tappa geisten om allt inte blir 100 % rätt från dag 1. Och genom att kombinera sitt mod med god analys, planering och struktur behöver det faktiskt inte vara så svårt. Nedan har vi listat de första stegen mot att komma igång med en digital mottagning, baserade på våra egna erfarenheter och samarbeten med våra kunder.

1. Specificera varför ni vill arbeta med digital vård

Den första frågan som bör ställas innan ni sätter igång med planeringen är varför ni vill erbjuda digitala vårdmöten. Vill ni nå ut till fler patienter? Vill ni öka tillgängligheten? Vill ni ge patienten ökat inflytande? Vilken punkt är viktigast? Svaren kommer att vara till stor hjälp i er planering. Prata också gärna med andra som genomgått liknande processer och ta del av deras erfarenheter.

2. Börja i liten skala

Att ha en strategisk plan gällande er digitala omställning är viktigt, framför allt när det gäller val av system eller planering av resurser, men börja gärna i liten skala och testa, utvärdera, justera och bygg vidare. Annars riskerar projektet att växa sig allt för stort, vilket kan hindra er att komma igång. Välj till en början ut 1–4 områden eller patientgrupper inom verksamheten samt ett antal personer inom det utvalda området som inledningsvis ska erbjuda t.ex. videobesök.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide!

3. Sätt konkreta mål för er satsning

För att kunna mäta utvecklingen behöver ni sätta upp konkreta mål, till exempel angående antal videobesök och patientnöjdhet. Specificera hur många videobesök som ska genomföras inom vilken tidsperiod och vilka betyg ni vill uppnå från patienterna i utvärderingen efter vårdbesöket.
Ni behöver också bestämma vad som krävs för att ni ska uppnå era mål. Hur ska era målgrupper få information om den nya tjänsten? Kanske ni behöver marknadsföra er på ett nytt sätt för att nå ut till de patienter som ska få ta del av digitala vårdbesök? Vilken typ av utbildning behöver personalen? Vem ska ansvara för vad? Det är av högsta vikt att ansvarig hos er har mandat att organisera det verksamhetsnära arbetet och att människorna som berörs i organisationen känner intresse och engagemang för förändringen.

4. Ha tålamod

Det tar tid innan nya processer och arbetssätt blir självklara delar inom verksamheten, såväl för interna användare som slutanvändare. Det är dock viktigt att inte ge upp. Fortsätt att arbeta med den nya tekniken, så att ni inte tappar fart. Omvärlden rör sig snabbt framåt och idag förväntar sig många människor att kunna kontakta vården digitalt.

5. Utvärdera

Avsätt en tid varje vecka till att utvärdera och reflektera över både positiva och negativa erfarenheter av er digitala mottagning. Ställ till exempel följande frågor:

  • Hur många digitala vårdbesök har vi genomfört denna vecka?
  • Vilka erfarenheter har vi fått av att genomföra dessa?
  • Vad kan vi göra för att genomföra fler möten digitalt?
  • Hur upplevde patienten mötet?

Att avsätta tid för utvärdering av verksamheten och att konkret specificera vad som fungerar och inte är av stor betydelse för att vidareutveckla initiativet. Det är viktigt att vara beredd på att allt kanske inte blir exakt som man har tänkt sig i planeringsfasen, men att detta inte är hela världen utan snarare en del i läroprocessen. Och med dessa erfarenheter i bagaget kan ni korrigera och jobba vidare i allt större skala.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide!