Människan Nya arbetssätt

7 områden som passar för digitala vårdbesök

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >7 områden som passar för digitala vårdbesök</span>

När ni vill börja arbeta med digitala vårdbesök behöver ni fundera över vilka målgrupper ni ska rikta er mot. Så vilka är då lämpliga? Digital vård passar inte alla och kan inte ersätta alla fysiska möten. Det kan däremot vara ett väldigt bra komplement, särskilt för vissa grupper. Vi har listat 7 exempel på områden där digitala vårdbesök erbjuds i allt större utsträckning.

1. Ungdomsmottagningar

En växande verksamhet för digitala vårdbesök är ungdomsmottagningar. Det finns flera skäl till detta, men en viktig utgångspunkt är att man möter ungdomarna på deras egen arena – den digitala. Dessutom blir det enklare att nå ut till fler unga, dels de som bor i glesbygden, men även de som tvekar att besöka en fysisk mottagning av rädsla att träffa på klasskompisar eller andra bekanta i väntrummet. Vissa ärenden, t.ex. förstagångsförskrivning av p-piller, kräver kontroller i ett fysiskt besök, men en stor del av besöken består av samtal och rådgivning med barnmorska eller kurator. Dessa samtal fungerar utmärkt via video.

2. Hudbesvär

Det kan vara svårt att avgöra när det är dags att söka vård för hudbesvär. Kanske prioriterar man inte att ta ledigt från jobbet för att undersöka eksem eller andra åkommor som inte är livshotande, även om de orsakar stort obehag. Telefonsamtal är inte heller ultimat, då det kan vara svårt att hitta rätt ord för att beskriva utslag, sår eller fläckar. Med videobesök tillförs en viktig dimension – patienten kan visa upp sitt problemområde. Vårdgivaren får då ett bättre underlag för konsultation eller beslut om huruvida ett fysiskt besök är nödvändigt eller inte.

3. Föräldrar och barn

Som nybliven förälder kan det vara skönt att slippa väcka och klä på sin bebis för att stressa iväg till BVC – särskilt om barnet inte är friskt. Flera barnavårdscentraler erbjuder idag videobesök som ett komplement till de fysiska besök som innefattar mätning och vägning. Videobesöken erbjuder en kanal för rådgivning och bedömning av sjukdomar, där möjligheten att visa upp barnets utslag, t.ex. vattkoppor, och andra synliga besvär är till stor hjälp. Föräldrar kan känna trygghet genom en tät och effektiv kontakt med vården, men framför allt undviks smittspridning bland småttingarna.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide Kom igång med er digitala mottagning.

4. Psykisk ohälsa

Allt fler psykologer och kuratorer erbjuder sina klienter samtal via video, och det är inte så konstigt – det är egentligen ganska lite som skiljer ett fysiskt besök från ett digitalt när samtalet står i fokus. Idag behandlas bl.a. ångest, depression och social fobi med hjälp av videobesök. Den ökade tillgängligheten kan leda till att fler personer orkar söka hjälp, men det finns även en mängd fördelar bland vårdgivare. Enligt en studie från Karolinska Institutet kan minst fyra gånger fler patienter få hjälp med internet-KBT jämfört med KBT i annat format.

5. Fysioterapi

En person som har råkat ut för en skada eller av andra orsaker har begränsad rörelseförmåga kanske vill undvika att förflytta sig i onödan. Då kan det vara skönt få hjälp online av en fysioterapeut, eller sjukgymnast som det tidigare kallades. Videobesök fungerar bra för t.ex. pre- och postoperativ information eller för uppföljning av rehabiliteringsprogram, då fysioterapeuten kan se på när patienten utför olika övningar och löpande bedöma utveckling och behandling. I VGR Fokus berättar patienten Henrik om rehabilitering via videobesök.

6. Nutritionsbehandling

Allt fler dietistverksamheter kompletterar fysiska besök med konsultation och behandling via video. Patienter som har påbörjat större koständringar på grund av t.ex. IBS, diabetes eller viktbehandling kan då få en tätare kontakt med sin dietist för frågor och avstämning. Dessutom är det en stor fördel för multisjuka äldre och andra personer som kan ha svårt att förflytta sig.

7. Uppföljning

Fysiska vårdbesök behöver ofta följas upp med samtal i en pågående behandling, oavsett vilket område de kategoriseras in i. Fysiska besök är ofta överflödiga i dessa fall, men telefonsamtal har många begränsningar. Uppföljning via video är den perfekta kompromissen.

Slutligen vill vi poängtera att det finns en mängd områden som passar för digitala vårdbesök – detta är endast ett axplock. Och om man dessutom riktar sig till individer som inte kopplas samman med ett specifikt besvär – personer med lång resväg, äldre som har svårt att röra sig, infektionskänsliga eller smittbärande patienter – är möjligheterna ännu fler.