Människan Primärvård Specialistvård

Digitala vårdmöten extra värdefulla för barn och föräldrar

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitala vårdmöten extra värdefulla för barn och föräldrar</span>

De mottagningar som vänder sig till barn och deras föräldrar verkar ha lättare att skala upp digitala vårdmöten och göra dem till en självklar del av verksamheten, tack vare att målgruppen är så positivt inställda.

Digitaliseringen i sig har skapat nya förväntningar från de som är aktiva användare av olika digitala tjänster. Det påverkar vården och privata aktörer har särskilt drivit på efterfrågan inom första linjens vård. De som var snabbast med att ta till sig digitala vårdmöten från dag ett, var föräldrarna.

Söker vård för sina barn

En forskningsstudie från SKR i samarbete med Jönköpings Universitet från 2019 visar att barn var patienter i 40 % av de digitala vårdmötena inom primärvården i region Jönköpings län. Undersökningen är gjord på 10 400 personer som varit i kontakt med läkare digitalt via Min Doktor, Kry eller regionens egen digitala primärvårdsmottagning Bra Liv Nära.[1]

De optimistiska 30+

Även rapporten Svenskarna och den digitala vården från 2020 visar att det är ”föräldragenerationen” i åldern 30–49 år som oftast bokar digitala vårdmöten, till sig själva och sina barn. Bland dem svarar 40 % att de tycker att digitala vårdmöten underlättar för dem när de ska söka vård, i jämförelse med medeltalet som är 33 %. Gruppen visar ett mönster av att generellt vara mer positiva än genomsnittet till digitala verktyg inom vården; de litar mer på att de är säkra och fler upplever att digitala tjänster kan hjälpa till att ge bättre vård. [2]

Föräldrar tycker det underlättar

Vi ser många exempel på hur mottagningar som vänder sig till barn och deras föräldrar lyckas implementera digitala vårdmöten framgångsrikt. Och alla nämner de föräldrarnas inställning som en viktig framgångsfaktor. Många föräldrar andas ut när de får möjlighet att ta en avstämning eller ett samverkansmöte digitalt. I en hektisk vardag kan det vara svårt att avvara en hel eller ens en halv dag för att åka till mottagningen. Men ett 30 minuters videomöte har de flesta möjlighet att vara med på, utan problem. Det innebär också att båda föräldrarna har chansen att vara med, vilket kan förbättra vårdresultatet avsevärt.

Även vårdgivarna ser goda möjligheter i kortare och tätare avstämningar med föräldrar på distans.

Föräldrasamtalen förlorar man inte mycket alls på att ha digitalt istället för på plats, tycker jag. Och när familjen har kommit igång med övningar och vet vad de ska göra, kan det räcka med digitala avstämningar en period.

Det berättar Emelie Grönfors som är logoped på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Samverkan runt barnen

Vi kan se i statistiken från vår plattform att flera mottagningar som jobbar med barn ligger i toppen för användandet av flerpartssamtal. Det är oftare fler personer involverade när det gäller barn; genom föräldrar, kompetensteam inom sjukvården och samarbeten med skola och omsorg. Det är ett starkt incitament för vårdgivarna att boka och genomföra videomöten med flera deltagare – för att samarbeta runt patienten på ett bra sätt.

Habiliteringscentrum i Jönköping är en av mottagningarna som använder flerpartssamtal flitigt för möten där de planerar och samverkar. I mars 2021 genomförde de 75 % av denna typ av möten (totalt 170 stycken) digitalt. Så mycket kommer det kanske inte vara efter pandemin, enligt biträdande verksamhetschef Mårten Ärlig, men vårdpersonalen menar att det är en mötesform de tjänar mycket på att ta digitalt – eftersom det annars innebär restid för flera olika personer.

Där ser vi nog den största vinsten och mötena blir inte sämre, för vi är så pass vana att mötas digitalt nu.

Tar mindre energi

Vidare berättar Mårten att digitala möten i vissa fall kan vara bättre möten för deras patienter. De barn och ungdomar som har lite ork kan ha svårt med långa möten på mottagningen och en del av energin kan ha gått åt redan på vägen dit.

När de kommer till oss vill vi ju passa på att göra det vi ska när de är där. Men det är inte alltid det passar patienten så bra. I ett digitalt möte kan de gå ifrån och vila på sitt rum en stund och vi kan fortsätta prata med föräldrarna.

I en studie från CF-centret i Göteborg, som arbetar med familjer där barnet har Cystisk Fibros, berättar föräldrar och barn också om hur de sparar på tid och energi. En mamma säger att hennes barn var glatt och fyllt av energi efter det digitala mötet, istället för att vara utmattad och arg efter att ha tillbringat en hel dag på kliniken, inklusive restid. Studien visade också att det är möjligt för barn att genomföra prover hemifrån. Både barnen och deras föräldrar var positiva och ville fortsätta med digitala möten efter att studien avslutats. [3]

Mer fokuserade möten

Mötet genom en skärm blir annorlunda. Med små barn kan det vara svårt att få dem att förstå att det är en riktig person de pratar med, medan äldre barn är vana att ringa videosamtal till mormor och morfar. Logopeden Emelie brukar alltid be föräldern att stanna i rummet, så att de kan påminna barnet att hålla koncentrationen på mötet. Föräldrarna får en mer aktiv roll i det digitala mötet; de får plocka fram spel och leksaker och göra det logopeden vanligtvis gör med händerna.

De behöver ha fullt fokus på det vi gör tillsammans och blir väldigt delaktiga i aktiviteten och ofta mer insatta i hur man kan träna.

Mårten Ärlig berättar också om hur dynamiken blir annorlunda i ett digitalt möte, när de rumsliga sociala koderna försvinner.

Vid en skärm blir det i vissa fall ett mer riktat fokus på patienten, än vad det skulle ha blivit i ett fysiskt möte. När man är 3-4 stycken i ett rum så blir det liksom automatiskt så att alla har lika stort utrymme, men i ett digitalt möte så kan man fokusera på just patienten.

Möten som blir av

En av de största fördelarna med digitala vårdmöten är färre missade besök. När det gäller barn och föräldrar är risken för återbud ännu större, särskilt i förkylningstider. Tack vare att mottagningarna kan boka eller boka om till digitala möten om barnet eller föräldern har fått förhinder, kan många annars uteblivna besök genomföras via en skärm. På väldigt uppbokade mottagningar är det guld värt att kunna fortsätta behandlingen som planerat och inte behöva hitta en ny tid.

Ett annat exempel på möten som blir av, tack vare den nya tekniken, är barn och ungdomar som helst skulle slippa vårdmötet helt. Det finns flera diagnoser, men även tider i livet, där det kan kännas svårt att bege sig till en mottagning tillsammans med mamma eller pappa. Då är ett möte i mobilen på barnets eget rum, på barnets egna villkor, ett alternativ. Ett bättre alternativ än ett påtvingat fysiskt möte eller inget möte alls.

[1] https://ju.se/forskning/nyheter/nyhetsarkiv/2019-09-25-digitala-vardmoten-med-lakare—ny-rapport-fran-skl.html
[2] https://go.visibacare.com/sv/svenskarna-den-digitala-varden
[3] https://www.cfbladet.se/alla/2021/4/19/nr-patienterna-ville-ha-digitala-vrdmten