Nya arbetssätt Specialistvård

Covid-19 blev innovationsmotor för digifysisk vård

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Covid-19 blev innovationsmotor för digifysisk vård</span>

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder och det är något som vi verkligen sett bevis på under det senaste halvåret. Under coronapandemin har tidigare tungrodda regioner och andra stora vårdorganisationer agerat blixtsnabbt, omfamnat nya möjligheter och tänkt utanför boxen. Det som tidigare tycktes omöjligt, har plötsligt blivit det nya normala.

När coronapandemins första våg drabbade Sverige i våras blev det ett brutalt uppvaknande för många verksamheter, inte minst för hälso- och sjukvården. Trots att Sverige är ett av världens mest digitalt avancerade länder, saknades både beredskap och processer för att hantera situationen. De regioner och vårdorganisationer som hade påbörjat en digital resa tidigare stod något bättre rustade, men även för dessa verksamheter blev omställningen enormt påfrestande.

Ställa om i alla led

Nu står vi inför en andra våg av corona och återigen ökar smittspridningen runt om i landet. Vårdpersonalen är tungt belastad och kämpar för att kunna ta hand om sina patienter – inte bara de som drabbats av covid-19, utan alla de som är i behov av hälso- och sjukvård. Cancerpatienter, diabetiker och njursjuka behöver fortfarande vård. Likaså de som lider av psykisk ohälsa eller behöver hjälp inom primärvården. Äldres vårdbehov kvarstår. Därför är det viktigt att skydda patienter, klienter, brukare och, i synnerhet, vårdutövare från smitta. Vi måste värna om de resurser vi har, tänka innovativt och ha modet att våga förändra.

Hur blev det när det blev allvar?

Även om vi upplever en tung och svår situation lever vi tack och lov i en tid där det är möjligt att hantera många saker på distans. Ny teknik och digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och innovativa lösningar. Med erfarenhet har också nya värden trätt fram. Värden som var svåra att förutsäga, men som vi nu kan berätta om. Även om planering och analys är viktigt, vinner man verklig insikt först när man testat i skarpt läge. Vi har blivit vittne till vilken skillnad digital teknik kan göra och sett hur den kan användas på en mängd olika sätt.

Exempel från olika verksamheter

Många av våra kunder har kunnat erbjuda ovärderligt stöd till patienter och kollegor, när de har behövt det som mest. Några har samordnat resurser på ett mer effektivt sätt eller minskat trycket på vården genom att låta patienter kontakta dem via meddelanden. Vissa har minskat köbildning och därmed smittspridning, genom att låta patienter boka tid för testning och vaccinering digitalt. Andra har infört digitala ronder, där läkare mött patienter och sjuksköterskor på distans. Den så hårt belastade intensivvården har förenklat kommunikationen med patienternas anhöriga, vilket sparat tid och kraft hos vårdpersonalen och fört de svårt sjuka närmare sina kära.

Vi vill gärna dela med oss av några av de fantastiska förändringsarbeten vi sett våra kunder genomföra under den här tiden. I vår guide har vi samlat 8 goda exempel på hur digital teknik stöttar sjukvården under coronapandemin. Vi hoppas det kan ge dig inspiration att hitta nya lösningar i din egen verksamhet. Här kan du läsa om:

  • IVA-vården – med patienten i fokus
  • Nya förutsättningar för samverkande vård
  • Bokning av fysiska besök – tester och vaccinering
  • Asynkrona meddelanden och automatiserad anamnesupptagning för hantering av icke-akuta ärenden inom primärvården
  • Asynkrona meddelanden inom specialistvården – tryggt för patienten och effektivt för vården
  • Digitala kanaler för behandling av psykisk ohälsa och sjukdom
  • Rehabilitering i efterdyningarna av Covid-19
  • Flexibel arbetsplats för att säkra resursbehov