Nya arbetssätt

Få med rätt personer på tåget! 5 roller du bör ta med när du bygger din digitala mottagning

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Få med rätt personer på tåget! 5 roller du bör ta med när du bygger din digitala mottagning</span>

Vilka faktorer är viktigast när ni ska bygga upp en digital mottagning? Smidiga verktyg, bra planering och tydliga mål i all ära, men det är ändå människorna som utgör den viktigaste delen. Nedan listar vi vilka roller inom vårdorganisationen ni bör fånga upp för att driva igenom förändringen.

1. Projektledaren – driver satsningen framåt

Steg 1 är att utse en projektledare som sätter ramverket kring hur organisationen ska arbeta med digital vård. Projektledaren ska ha övergripande koll, arbeta med strategier, mål och planering och svara på frågor både internt och externt. Hen ansvarar för att driva projektet framåt och bör ha tät dialog med ledningen samt mandat att fatta beslut i viktiga frågor.

2. Pionjären – inspirerar och engagerar

Projektledaren bör se sig om inom organisationen och utse ett antal personer till pionjärer – de som ska bli först med att arbeta med digitala vårdbesök. De kan vara läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller annan vårdpersonal som hanterar patientbesök i sitt dagliga arbete. Pionjärerna bör vara nyfikna, lösningsorienterade och positiva till att testa nya sätt att arbeta. De digitala kontakterna hanterar de oftast själva, men de kan ha stor glädje av att dela erfarenheter med jämna mellanrum genom utvärderingsmöten eller nyhetsbrev. De behöver få tydliga och mätbara mål från projektledaren att arbeta gentemot, t.ex. antal genomförda digitala vårdbesök per vecka.

Det är av stor vikt att inkludera vårdpersonalen i ett tidigt skede i förändringsarbetet. Dessa personer kommer att bli ambassadörer för utvecklingen av digitala vårdärenden, och genom att lyssna på dem, ta del av deras erfarenheter och låta dem få möjlighet att påverka kommer engagemanget att öka. Så småningom kan de hjälpa projektledaren med att motivera andra och rekrytera fler resurser till att arbeta med digital vård inom organisationen.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide!

3. Hänvisaren – leder patienterna rätt

För att öka antalet digitala vårdbesök är det viktigt att marknadsföra alternativet internt, inom organisationen. Särskilt viktigt är det att informera vårdpersonal som arbetar med att hänvisa patienter till rätt vårdgivare. Det kan gälla sjuksköterskor som arbetar på 1177 Vårdguiden, men även personal på en vårdcentral som tar emot inkommande samtal från en patient som vill boka besök. Genom att uppmuntra dem till att hänvisa patienter till digitala vårdbesök kan mötesformen snabbt få ökad spridning.

4. Kommunikatören – sprider budskapet

Den interna marknadsföringen är som sagt viktig, men glöm inte bort den externa. Om det är patienterna som ska kontakta vårdgivaren t.ex. via en drop-in-mottagning måste de veta att detta alternativ finns. Involvera er kommunikationsavdelning i ett tidigt skede och avsätt budget för genomförandet av er kommunikationsstrategi för att nå ut med ert nya erbjudande och bestämma vilka plattformar ni bör använda för olika målgrupper.

5. IT-teknikern – stöttar och hjälper

Frustration över teknik som inte fungerar kan ta mycket energi, men ett nära samarbete med IT-avdelningen underlättar tillvaron. IT ska inte driva själva projektet, men bör finnas där som verksamhetsstöd och möjliggörare. Att ha någon nära till hands som kan stötta och hjälpa till med nätverksinställningar, teknisk utrustning och brandväggar är av stort värde för dem som arbetar med de nya verktygen.