ungdomsmottagning

Förbered digitalt, för att vara närvarande fysiskt

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Förbered digitalt, för att vara närvarande fysiskt</span>

Lika självklart som det är för ungdomarna att texta en inköpslista till kompisen inför myskvällen, istället för att ringa, borde det vara för verksamheter som jobbar med ungdomar att erbjuda dem kanalen som känns rätt för dem.

En del unga uppskattar verkligen möjligheten att kunna kontakta mottagningen digitalt och ser ingen direkt anledning till att besöka dem på plats, om det inte behövs. Andra trivs bättre med att ses i ett fysiskt besök och kunna prata öga mot öga. Alla ser värdet i att hantera vissa ärenden digitalt, för att få hjälp snabbare.

Genom att sköta rutinärenden digitalt, kan mer tid läggas på de som verkligen behöver fysiska besök.

Det säger Erica Bonns som är barnläkare och medicinskt ansvarig på Visiba.

Det som är svårt att prata om

Formulär, meddelanden och chattar kan också öppna upp för det ungdomen kanske inte vill, men behöver, prata om. Känsliga frågor kan vara lättare att adressera i skrift. Därför jobbar flera ungdomsmottagningar med SEXIT – en metod som används i syfte att identifiera och hjälpa unga som har utsatts för sexuella risker eller våld. Ungdomarna får svara på ett antal frågor om sexuell hälsa och våld, i syfte att få bättre vård och stöd i fortsatt kontakt. Ungdomarna är positiva till att frågorna ställs. ”Frågorna känns viktiga” svarar de allra flesta på en utvärdering.

Tror att det kan hjälpa

Unga vuxna (18–29 år) tror i större utsträckning än de som är äldre att automatiserad informationsinsamling inför ett besök hjälper personalen att förbereda sig bättre. Det visar en undersökning från 2020 om svenskarnas inställning till chattbotar.

Undrar om säkerhet

Samma undersökning visar dock att 18–29 år inte är helt trygga med att beskriva besvär och sjukdomshistorik för en chattbot. Framför allt är det unga kvinnor som kan tvivla på om deras personliga uppgifter och information behandlas tillräckligt säkert.

Kommunicera trygghet

Vi som arbetar med säkra digitala tjänster, som kräver e-identifikation (BankID eller Freja eID), vet att informationen behandlas tryggt och säkert. Men det vet inte ungdomarna alla gånger, och därför är det viktigt att förmedla att de kan känna tillit. Många ungdomsmottagningar väljer att ha sina egna appar (utanför regionens centrala) med färg, form, logga och namn som ungdomarna känner igen. Ett känt varumärke ökar tryggheten. Möjligheten att träffa samma person vid varje möte likaså. Det är också viktigt att lyfta fram och poängtera att alla uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Relevanta frågor

Erica Bonns tror att dynamisk automatiserad anamnes är nästa steg för att vinna ungdomarnas förtroende och gillande.

Ungdomar idag ställer mycket högre krav på personanpassning än vad äldre generationer gör. Möter vi inte det kravet finns en hög risk att vi tappar deras tillit till tekniken. De får inte känna att vi ligger långt ifrån deras verklighet, utan att vi kommer med frågor som är anpassade efter hur just den personen svarar – det ska trigga nästa fråga. På det sättet får vi individanpassade frågor och besökaren känner sig hörd.

Digifysisk kvalitet

Den automatiserade anamnesen kan skapa bättre förutsättningar för närvaro i de fysiska mötena. Digitalt och fysiskt kan komplettera varandra på ett fantastiskt sätt och förbättra den totala upplevelsen. Använd digitala kanaler till det vardagliga och för att samla in information, precis som ungdomarna själva gör! Det finns en självklar plats för digitala lösningar när det gäller rutinärenden som det redan finns en lösning för (t.ex. förnya recept).

Automatiserad anamnes på UM

Automatiserad anamnes används redan i många verksamheter inom primärvården och nu börjar tekniken även hitta till ungdomsmottagningarna. I region Kronoberg, testas just nu Visibas lösning för automatiserad anamnes och triage, Visiba Triage, i ett av flödena in till den digitala mottagningen. När ungdomar väljer att kontakta en kurator via ungdomsmottagningens app, möter de först Visiba Triage som samlar in anamnesen. Ärendet skickas sedan till mottagningens meddelandeinkorg, som bemannas av kuratorer. En kurator plockar upp ärendet, tar del av anamnesen och använder sedan meddelandekanalen för att ställa kompletterande frågor. Baserat på anamnes och utfall av meddelandekonversationen bokas sedan ett digitalt eller fysiskt besök hos ungdomsmottagningen. Med hjälp av Visiba Triage kan mottagningen tidigt fånga upp ungdomar som behöver träffa en annan profession än kuratorn. De hänvisas då direkt vidare till lämplig vård.