Tekniken

Tänk smart kring integration av digitala vårdsystem

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tänk smart kring integration av digitala vårdsystem</span>

Hur ska du tänka kring integration mellan olika system när du vill börja arbeta med nya digitala kanaler inom vården? Bör det vara på plats redan när du kommer igång, eller är det ok att vänta? Det finns inga generella svar, men vi har sammanställt några punkter som är bra att ha i åtanke när det gäller integration.

Ett mål med att digitalisera vården är att den ska bli mer effektiv. Delar av det administrativa arbetet kan flyttas över till patienterna själva, medan den administration som vårdpersonalen ska hantera bör gå snabbt och smidigt med hjälp av smart teknik. Samtidigt kanske verktyget som möjliggör digitaliseringen innebär att vårdpersonal, åtminstone till en början, får ytterligare ett system att logga in i och fler knappar att trycka på. Ett faktum som kanske inte omfamnas av alla inom en pressad yrkeskår.

Ge upp tanken på en universallösning

Många som jobbar inom vården drömmer sannolikt om ett verktyg där allt finns samlat. En arbetsmiljö fri från dubbeldokumentation, med system som endast kräver en inloggning och som enkelt kan ta fram och exportera samlad information. Men att hitta ett verktyg som kan erbjuda exakt allt man kommer att behöva, både idag och på sikt, kanske inte är rimligt. Däremot är det fullt möjligt att arbeta i olika system som bidrar med olika saker och som tillsammans uppfyller behoven. Om dessa kan integreras finns goda förutsättningar för att dokumentation och administration ska fungera smidigt.

Hur viktigt är det att integrera?

Måste man då integrera systemen för att kunna jobba effektivt med sin digitala vårdmottagning? I så fall, i vilket skede bör man satsa på detta? Det finns inget regelrätt svar på dessa frågor, då behoven och förutsättningarna skiljer sig åt. För vissa mindre vårdgivare kanske det inte är något större problem att hantera parallella system. De kan hitta andra lösningar som underlättar, t.ex. använda dubbla skärmar för att få överblick över ett specifikt ärende. För större vårdorganisationer kan det däremot vara något att sträva efter, åtminstone i ett längre perspektiv.

Avvakta gärna …

Det är dock viktigt att vara medveten om att integration mellan olika system inte är en förutsättning för att börja digitalisera din vårdmottagning. Tvärtom kan det finnas fördelar med att avvakta tills den har varit igång ett tag, då du har möjlighet att mäta resultat och utvärdera. De flesta startar sina digitaliseringsprojekt i mindre skala, jobbar och testar i parallella system, analyserar och bygger vidare verksamheten allt eftersom. Med dessa erfarenheter i bagaget ökar förståelsen kring behov, volymer och funktionalitet, vilket kan påverka vad du väljer att fokusera på när det gäller integrering. Kanske är integrerade system av högsta vikt för att du ska kunna ta din mottagning till nästa nivå, men kanske inte.

… men planera för möjligheten

Däremot vill nog de flesta undvika att låsa in sig i en viss lösning. Det är sannolikt att verksamheten växer eller förändras med tiden, och de beslut som fattas vid en viss period kanske inte bör gälla för evigt. Därför är det viktigt att du redan när du väljer plattform undersöker om det är förberett för integration och om det har en hög grad av teknisk interoperabilitet, d.v.s. möjlighet att samverka med andra system. Ett sådant system erbjuder öppna API:er, ett slags nycklar som gör att olika system kan kommunicera med varandra. Med dessa tillhands kan du snabbt komma igång med det du har, utvärdera och med tiden fatta välgrundade beslut i frågan. För en alltför snabb integrering kan leda till att du låser in dig i bristfälliga lösningar som inte är optimala i längden.