Framtiden Nya arbetssätt

Kommer Coronapandemin reformera svensk hälso- och sjukvård?

Johan Gustafsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kommer Coronapandemin reformera svensk hälso- och sjukvård?</span>

Covid-19/coronaviruset har redan påverkat vårt samhälle i grunden. Den offentliga hälso- och sjukvården står inför en av de största utmaningarna sedan 80-talets HIV-kris men visar samtidigt en aldrig tidigare skådad handlingskraft.

Under mars–april har vi hjälpt våra kunder att starta upp drygt 500 nya vårdmottagningar. På kort tid har vi mer än fyrdubblat antalet användare i vår vårdplattform Visiba Care. Just nu arbetar fler än 20 000 läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i plattformen och fler är på väg att utbildas. Och att digital vård efterfrågas av patienterna är tydligt. Volymen av digitala vårdmöten per dag har ökat med 660 % sedan 11:e mars. Detta är en otrolig utveckling som det gör oss oerhört stolta och glada över att kunna vara med och stötta hälso- och sjukvården i detta svåra läge.

Visiba grundades 2014 i syfte att ge vården digitala verktyg för att möta framtidens utmaningar. Då var intresset för digital vård inte särskilt stort. Vi har fått arbeta hårt med att övertyga, utbilda och stötta de eldsjälar som ändå tidigt visade mod och intresse. Vi pratade mycket om att begränsa smittorisken och erbjuda personalen en flexiblare arbetsmiljö. Inte visste vi då att vi skulle hamna i en situation där just vår digitala plattform skulle komma att innebära skillnad på liv och död.

Men här står vi nu, inför en av de största och globala samhällskriserna sedan HIV-krisen på 80-talet. Den här gången dock ännu allvarligare än då, eftersom coronaviruset sprider sig snabbt och okontrollerat och förmodligen kommer att drabba oss alla. Sjukdomen har redan hela Europa i ett fast grepp, och land efter land stänger ner och begränsar sociala kontakter till ett minimum. Dels för att förhindra en allt för snabb smittspridning, och dels för att skydda särskilt utsatta grupper och slutligen säkerställa att hälso- och sjukvårdssystemet klarar av att hantera situationen. Och den offentliga hälso- och sjukvården agerar också, snabbt och effektivt. De regioner som sedan tidigare påbörjat ett breddinförande gasar nu på rejält. De som tidigare tvekat tar snabba beslut och går direkt till breddinförande. Förändringar, som tidigare tagit år att genomföra, sker nu på några dagar. Vårdverksamheter både inom primär- och specialistvård ställer om till en digitalt först-strategi när detta är möjligt.

De senaste två månaderna har vi hjälpt drygt 500 vårdmottagningar att komma igång! Det är en fantastisk utveckling som sker just nu och vi är glada och stolta att kunna var med och bidra med vår teknik, vår kompetens och våra insatser. Det gör gott att veta att våra kärnvärden, we care, we act, we grow, också håller i kristider. Alla hugger i och gör sitt yttersta för att möjliggöra att våra kunder fortfarande kan leverera på sitt uppdrag, att ge rätt vård till den som behöver det mest – digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Det är framför allt är inom den offentliga hälso- och sjukvården som den digitala omställningen måste ske för att göra skillnad på riktigt. Det är ju inte bara första linjen som behöver kunna erbjuda digitala kontaktvägar. Den digitala omställningen måste ske i hela hälso- och sjukvårdssystemet. ”Vi ser nu hur man inför digitala vårdmöten på ett sätt som vi inte sett tidigare i svensk hälso- och sjukvård”, säger Patrik Sundström, programansvarig E-hälsa vid Sveriges Kommuner och regioner, SKR i en intervju till SVT Nyheter den 24:e mars. Och det vi ser hos våra kunder nu stöder hans uttalande fullt ut. Några exempel:

Region Jönköping har klubbat igenom en digital-först strategi för primärvården, vilket bland annat innebär att alla primärvårdsmöten som kan ske digitalt ska ske digitalt. T.ex. kommer fysiska ronder på boenden ersättas av digitala ronder. Dessutom snabbutbildas nu all personal på regionens 33 vårdcentraler i digital sjukvård. Vår produktchef Peter Tyreholt har intervjuat Ulf Österstad, verksamhetschef på Bra Liv nära, om vad regionens digital-först strategi innebär i praktiken.

I Region Värmland gick man från en ungdomsmottagning till att möjliggöra för breddinförande av digitala vårdmöten på 6 timmar (!). Redan efter en vecka var 5 ytterligare verksamheter igång och erbjuder digitala vårdmöten via Visiba.

I Region Örebro kraftsamlar man nu stort för att kunna erbjuda riskgrupper möjligheten att möta vården digitalt. Inom specialistsjukvården är flera verksamheter redan igång och fler är på väg, som t ex reumatologen och smärtklinikerna. Framför allt gäller det att kunna erbjuda digitala återbesök för kroniker och patienter som redan befinner sig i behandling.

I Västra Götalandsregionen har det planerade breddinförandet accelererats och just nu pågår stora utbildningsinsatser inom flera verksamheter. Regionens digitala primärvårdsmottagning, Närhälsan Online ser en stor ökning i efterfrågan på bokningsbara tider. Man har därför ökat bemanningen och ger även vårdpersonal, som satts i karantän i hemmet möjligheten att fortsätta kunna jobba. Via regionens app Mitt Vårdmöte erbjuder över 400 vårdmottagningar sina patienter möjligheten att mötas digitalt.

I Region Dalarna har sjukvårdspersonal, som hamnat i karantän, kunnat fortsätta erbjuda vård digitalt.

Det som sker nu är sannerligen historiskt inom offentlig hälso- och sjukvård. Det som återstår att se är om detta är en snabb krisinjektion eller om detta i grunden kommer att reformera sättet vi bedriver vård i Sverige. Som vd och medgrundare till Visiba, och som pappa till en dotter med ett medfött hjärtfel och nedsatt immunförsvar, hoppas jag på det senare.