Specialistvård

Logopeden berättar om digitala möten

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Logopeden berättar om digitala möten</span>

Logopedi kanske inte låter som ett lämpligt område att digitalisera. Läs- och skrivförmåga, språkförståelse och samspelsförmåga är inte ultimat att bedöma via en skärm. Men detta är bara en del av logopedernas dagliga arbete. Framförallt är det föräldrakontakter som logopeden Emelie Grönfors ser stora fördelar med att kunna sköta digitalt.

Emelie är en av de som tagit täten när det gäller videomöten på Logopedimottagning barn och ungdom vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Som för så många andra verksamheter kom den stora omställningen under pandemin. Verksamheten började boka en del besök digitalt istället för på plats, för att minska smittspridning.

Det som var så bra var att vi kunde känna oss tryggare med färre fysiska besök och att de familjer som inte var bekväma med att komma till mottagningen hade valet att ta besöket hemifrån, istället för att ställa in. Sedan när vi började med skyddsutrustning var det svårt att genomföra vissa delar av besöken, då barnen inte såg våra munnar p.g.a. munskyddet.

Emelie logoped

Ett naturligt komplement

Nu har mottagningen jobbat med videomöten i över ett år och det nya sättet att möta barnen och deras föräldrar har blivit en naturlig del i insatserna.

Det finns definitivt saker som vi kommer att fortsätta med. Föräldrasamtalen förlorar man inte mycket alls på att ha digitalt istället för på plats, tycker jag. Och när familjen har kommit igång med övningar och vet vad de ska göra, kan det räcka med digitala avstämningar en period.

Emelie menar att bedömningar av hur barn uttrycker sig; uttal, grammatik och ordförråd också går att genomföra digitalt. Medan skolbarnsutredningar måste göras på plats. Då handlar det delvis om språkförståelse och ibland läs- och skrivförmåga, som är svårare att bedöma formellt genom en skärm på ett bra sätt. Även samspel och kommunikation behöver man få en uppfattning om fysiskt, för möjlighet att bedöma till exempelvis ögonkontakt och delad uppmärksamhet.

Enklare samverkan

De samverkande mötena med skola och föräldrar har vunnit mycket på den digitala kanalen.

Om jag bjuder in till ett möte med förskola eller skola då använder vi ju flerpartssamtal. Det sparar in på restid både för oss logopeder och för föräldrarna – vi har ju ett ganska stort upptagningsområde.

Tätare kontakt med föräldrar

De digitala mötena har underlättat för många föräldrar i vardagen. Ett 30 minuter långt digitalt föräldrasamtal har många möjlighet att vara med på från sin arbetsplats. Det betyder att man inte behöver ta ledigt lika stor del av dagen och det är lättare för båda föräldrarna att närvara, vilket kan vara väldigt viktigt för att säkra kontinuiteten och att alla fått samma information. Videomötena öppnar upp för tätare uppföljningar och mer stöd till föräldrar.

Slipper avboka möten

Mottagningen har långa väntelistor, så bokade tider är väldigt värdefulla. I förkylningstider har Emelie lyckats boka om planerade fysiska besök till digitala, om barn och föräldrar känner sig tillräckligt pigga för det. Hon låter inte många komma undan!

Det händer ju att familjer helt enkelt glömt bort tiden också. I några fall har jag haft turen att de varit hemma och kunnat bjuda in dem till ett lite kortare videobesök, istället för ett helt uteblivet besök.

Kontakt via skärm

Emelie berättar att det är väldigt olika hur kontakten med barnen fungerar via en skärm, beroende på barnets ålder och personlighet. De yngre barnen kan ibland ha svårt att förstå att hon är en riktig person på skärmen, medan de äldre är vana vid att ha videosamtal med närstående. I några fall har det digitala mötet underlättat mycket i att få kontakt med äldre barn med talmotoriska svårigheter, som tycker att de är för stora för att gå till logopeden. Då fungerar ett kort möte, för att träna uttal i deras mobil bättre, berättar Emelie.

Vi nöter orden lite tillsammans och de tycker att det är skönt att det inte blir en stor grej.

Föräldrarna mer aktiva

Interaktionen mellan barn, föräldrar och vårdutövare blir annorlunda i ett digitalt möte. Emelie brukar be föräldrarna att vara kvar i rummet, så att de kan påminna barnet att behålla koncentrationen på mötet. När det gäller yngre barn kan föräldrarna få en ännu mer aktiv roll i det digitala mötet; de får plocka fram spel och leksaker och göra det logopeden vanligtvis gör med händerna.

De blir väldigt delaktiga i aktiviteten och blir ofta mer insatta i hur man kan träna. På mottagningen kan det hända att föräldrarna tittar lite i mobilen under besöket, men det kan de inte göra vid ett digitalt besök på samma sätt, utan behöver ha fullt fokus på det vi gör tillsammans.

Hitta nya vägar

Logopedimottagning barn och ungdom vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har verkligen gjort vad de kan för att de digitala mötena ska fungera lika bra, eller bättre, än de fysiska. De pratar med andra logopedmottagningar, provar sig fram och ger feedback på vad som kan utvecklas i den tekniska plattformen när de får chansen. De visar att det går att hitta nya vägar för att uppnå samma mål och att det finns många typer av kontakter i en vårdkedja som kan passa mer eller mindre bra att digitalisera.