Nya arbetssätt

5 tips på hur vårdgivare kan minska antalet uteblivna besök

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >5 tips på hur vårdgivare kan minska antalet uteblivna besök</span>

Uteblivna besök inom vården är ett växande problem. Och det är dyrt – inom Västra Götalandregionen beräknas kostnaden under 2018 uppgå till drygt en halv miljard kronor. Så vad kan man göra för att minska problemet? Vi har listat fem tips som kan hjälpa.

Under 2018 beräknas 163 000 patienter ha uteblivit från sina bokade besök inom Västra Götalandregionen skriver VGRFokus. Det är en ökning med närmare nio procent sedan 2016. Att patienterna inte infinner sig innebär att inbokade resurser går till spillo, och dessutom leder ombokningarna av uteblivna patienter till allt längre vårdköer. Och kostnaden? Över en halv miljard kronor, ca 100 miljoner mer än för två år sedan.

Så vad kan vårdgivare då göra för att vända trenden? Vi har listat fem åtgärder som kan minska problemet.

Låt patienten själv boka besöket

Har du någon gång fått en kallelse till ett läkarbesök som du tvingats boka om på grund av att tiden inte passar? Många svarar nog ja på den frågan. Om en patient själv har möjlighet att boka besöket slipper hen oftast byta tid. Om patienten dessutom när som helst på dygnet kan boka tid och se tillgängliga tider, antingen online eller via en app, är förutsättningarna att få en passande tid ännu bättre.

Gör det enkelt för patienten att avboka

För att underlätta för patienter att boka av i god tid är tillgänglighet och enkelhet en nyckel. Genom att få möjlighet att hantera om- och avbokning online, via mail, sms eller en app, kan patienten snabbt och smidigt kontakta vården i ärendet.

Skicka påminnelser

För många bollar i luften eller bara glömsk? Om patienten får en eller flera påminnelser före ett besök minskar risken att det trillar mellan stolarna. Påminnelsen kan skickas via mejl, sms eller visas som en notis i mobilen. Om man dessutom inkluderar information om hur man avbokar besöket ökar chanserna till att patienten kontaktar vården i tid vid förhinder.

Ge patienter information och uppmuntran att avboka

Statistik och annan information om missade besök kan få patienter att bli medvetna om konsekvenserna och därmed förhoppningsvis anstränga sig lite extra och avboka i tid. The National Health Service (NHS) i England har i sin lista över tips för att komma tillrätta med problemet med ”DNA” (”Did Not Attend”) uppmuntrat vårdgivare att genom t.ex. en affisch i väntrummet informera patienter om hur många bokade besök som går till spillo, och samtidigt visa hur man enkelt kan avboka eller ändra en bokad tid.

Erbjud digitala vårdbesök

En orsak till att en patient inte dyker upp till ett bokat besök kan vara svårigheter att ta sig till mottagningen. Det kan bero på bristande transportförbindelser, trafikproblem eller att patienten har svårt att röra sig. En annan patient kanske får ett oplanerat men viktigt möte på jobbet, och därmed inte hinner med vårdbesöket inklusive restid. Genom att erbjuda digitala besök som alternativ till fysiska i de fall det är möjligt ökar tillgängligheten och patienten kan möta vårdpersonalen i hemmet, på jobbet eller var som helst, så länge det finns internetanslutning.

Ett lyckat exempel på effekterna av självbokning visar arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som lyckades halvera antalet uteblivna vårdbesök samt minska kötiderna med 80 % efter att de dels gav patienterna mer information inför besöket och dels började låta dem själva boka in sina besök. Även logoped­verksamheten på Skaraborgs sjukhus lyckades halvera siffran genom att låta patienter själva boka besöken samt skicka påminnelser via sms. Imponerande resultat som vi hoppas inspirerar många! För det bästa resultatet uppnås när flera insatser kombineras. Enklast blir det för de vårdgivare som har en app som kan hantera hela flöden, inklusive videobesök, meddelanden, bokningar och påminnelser. Människor kan då enkelt och snabbt komma i kontakt sin vårdgivare, för flera olika slags ärenden.