Tekniken

”No code"-integration med FRISQ

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >”No code"-integration med FRISQ</span>

Med en enkel konfiguration kan patienter och vårdutövare hos Capio Geriatrik i Sollentuna boka sina videomöten i Mitt videomöte genom hälsoappen FRISQ, i ett sömlöst flöde.

Det finns många bra, eller till och med livsviktiga, appar som kan hjälpa patientgrupper med komplexa eller kroniska sjukdomar i vardagen. FRISQ är ett exempel på en sådan app, där patienten och vårdutövare kan följa utvecklingen av pågående geriatrisk vård, på mycket nära håll. Trots att det mesta sker på distans.

Samverkande vård och tät uppföljning

Inom den geriatriska vården är det viktigt att patientens behov står i centrum och att vårdutövarna samarbetar runt patienten. Samtidigt som det behövs täta uppföljningar och ibland omfattande rehabiliteringsprogram, är patienterna gamla och sköra. Så kan man undvika onödiga resor är det bra.

Ville integrera videolösning

När pandemin slog till uppstod ett kritiskt behov hos Capio Geriatrik i Sollentuna att kunna ersätta en del fysiska möten med digitala, för att fortsätta behandlingarna på ett säkert sätt. Drömmen var att integrera lösningen med det upparbetade systemet FRISQ. Men ett stort integrationsprojekt fanns det inte tid för.

Använder det som redan finns

I dialog med Capio och FRISQ hittade vi lösningen genom en så kallad ”no code”-integration. Kopplingen mellan Visiba och FRISQ bygger på funktionalitet som redan finns i respektive plattform.

Konfiguration på 40 minuter

Tack vare att Capio redan arbetade med Mitt videomöte i andra delar av organisationen tog konfigurationen bara en timme att planera och 40 minuter att genomföra tillsammans med teamet från FRISQ. Sen var mottagningen redo att erbjuda videomöten genom sitt befintliga system.

Möjligt i mindre skala

Det innebär förstås inte att alla möten blev digitala över en natt. Geriatriken har mycket sköra patienter och en hel del som inte har eller kan hantera en skärm. Men trots att lösningen inte kunde införas brett, kunde den införas, eftersom det inte blev något stort och kostsamt integrationsprojekt.

Trygghet och flexibiltet

Nu har personalen och patienterna en trygghet i att de kan ses digitalt, om det behövs och mottagningen provar sig fram till vilka patienter det kan fungera för och inte. Möjligheten finns också att en i teamet besöker patienten i hemmet och kopplar upp ett videobesök till vårdgivare med andra kompetenser för bedömning. Till exempel en undersköterska som vill att en sjuksköterska ska titta på ett sår eller en fysio som vill få en läkarbedömning.

Systemen interagerar

Systemen är uppsatta för att automatiskt påminna vårdutövare eller patienter om att boka ett digitalt möte när patienten skattar sitt mående som försämrat i FRISQ-appen. Idag triggas ett meddelande i FRISQs vårdutövargränssnitt när det händer. I meddelandet ligger en länk till rätt plats i bokningsfödet i Visibas vårdplattform Visiba Care, som vårdutövaren klickar på och väljer en tid. Det är enkelt att lägga till fler personer, t.ex. kollegor eller anhöriga på samma gång.

När mötet är bokat får patienten i sin tur ett meddelande i FRISQ-appen där det står att vårdgivaren önskar ha ett uppföljningsmöte, tillsammans med en länk till videomötet.

Patientinitierade möten

Det är också möjligt att låta det försämrade måendet trigga ett meddelande till patienten direkt, med en länk till bokningsflödet för patienter. När patienten klickar på länken lämnar hen FRISQ och går in i Mitt videomöte, utan att egentligen märka det. Patienten väljer en tid och gör bokningen genom att identifiera sig med mobilt BankID. När det är klart skickas patienten sömlöst tillbaka till FRISQ och kan fortsätta sina ärenden där. Då får patienten själv möjlighet att välja bland lediga tider och vårdutövaren får information i FRISQs vårdutövargränssnitt om vilken tid patienten bokat. Det sparar med andra ord vårdutövarna ett steg i kedjan och är något som Capio Geriatrik i Sollentuna planerar att kunna använda på sikt.

Videobesöket

Själva videobesöket hanteras helt i Visiba Care. Inför besöket får patienten en påminnelse och ansluter via Mitt videomöte på sin mobil eller dator. Även vårdutövaren får påminnelse inför besöket och ansluter via vårdgivargränssnittet i Visiba Care.

Länka från en Visiba-app

Exemplet med FRISQ visar hur patienten smidigt kan röra sig mellan en Visiba-app och en annan app, utan att ens behöva märka det. I det här fallet utgår patienterna från en annan app och flyttas till Visiba-appen för att boka och genomföra videobesök. Självklart fungerar det lika bra åt andra hållet också – patienter kan börja i en Visiba-app och sömlöst gå vidare till andra externa system, t.ex. en annan app eller externt webbinnehåll och tillbaka igen.

Liten insats, stort värde

No code-integrationer är en lösning som kan göras snabbt, smidigt och utan större kostnad – men ändå generera stort värde, både för de som arbetar inom vården och patienterna. Det kan vara den energikick en verksamhet behöver för att komma vidare i sin digitaliseringsresa! Dessutom är det ett bra sätt att testa arbetssätt och flöden innan ett eventuellt skarpt integrationsprojekt.