Nya arbetssätt

Rekordsnabbt införande av digitala vårdbesök efter att Region Blekinge valt Visiba Care

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Rekordsnabbt införande av digitala vårdbesök efter att Region Blekinge valt Visiba Care</span>

Region Blekinge väljer Visiba Care som leverantör av en plattform för digitala vårdbesök för regionen. Samarbetet innebär att patientgrupper både inom primär- och specialistvården ges möjligheten att möta vårdpersonal digitalt redan nu i sommar. Införandet, som hanterats helt digitalt från avtal till lansering, har på grund av pågående coronapandemi genomförts på extremt kort tid – 10 veckor efter att avtalet signerades lanseras nu regionens app ”Din Vård”.

Region Blekinge följer flera andra regioners exempel och satsar på att snabbt breddinföra digitala vårdmöten i regionen för att avlasta första linjens vård och undvika smittspridning. Förutom plattformen för digitala vårdbesök kommer regionen under pågående coronapandemi även att integrera Visiba Cares verktyg för automatiserad anamnes och triage (Red Robin) i första linjens vårdflöde.

Det känns fantastiskt att stå vid det första målsnöret tillsammans med Region Blekinge och lansera ”Din Vård”. Vi har nu skapat förutsättningarna för att på bred front leverera mer tillgänglig och säker vård till invånarna, samtidigt som resurserna inom regionen kan användas mer effektivt

– Albin Forslund, Head of Customer Operations på Visiba Care.

Något som gjorde projektet med införandet speciellt utmanande var att hela processen på grund av Covid-19 fick hanteras digitalt. Detta gällde dels samarbetet mellan Visiba Care och projektgruppen, dels inom regionens egen organisation. Samtliga utbildningar och möten har genomförts på distans. Att införandet ändå har gått smidigt och snabbt är något som Peter Franke, projektledare på Digitaliseringsenheten, känner sig extra stolt över.

Införandet av nya digitala verktyg påverkar förstås hela organisationen och ställer höga krav på att verksamheter ställer om processer och arbetssätt. Att dessutom göra detta under en pågående pandemi innebär en ytterligare dimension av utmaningar. Vår förhoppning är att digitala vårdmöten kommer att efterfrågas även efter pandemin och att det här arbetssättet blir naturligt för alla.

Att införandet kunde skyndas på har haft stor betydelse för regionen, inte minst för primärvården som nu kan avlastas och samtidigt säkerställa att pågående behandlingar kan fortgå.

Vi ser stora fördelar med att kunna nå patienter där covid-19 inte kan uteslutas, då behöver man inte ses fysiskt och kan därmed undvika smittorisk. Dessutom kan uppföljningar av t.ex. kroniska sjukdomar ofta ersättas med ett digitalt vårdmöte. Det kräver att vi i vården tänker och planerar på ett annat sätt än tidigare, och det finns helt klart stora utvecklingsmöjligheter

– Ingemar Lilja, specialist i allmänmedicin

 

För mer information kontakta:

Cornelia Broqvist
Head of Marketing and Communications, Visiba Care
Mobil: +46 (0)739 600 212
Email: cornelia.broqvist@visibacare.com

Peter Franke
Projektledare, avdelningen för e-tjänster, digitaliseringsenheten, Region Blekinge
Mobil: +46 (0)734 471 18 72
Email: peter.franke@regionblekinge.se