Nya arbetssätt Tekniken

Så kan vi hjälpa vården hantera coronaviruset

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så kan vi hjälpa vården hantera coronaviruset</span>

Covid-19 och coronavirusets spridning har orsakat ett hårt tryck på vården och 1177. Ett sätt att undvika smittspridning är att i största möjliga mån styra om fysiska besök till digitala kontaktytor. Visibas plattform ger er förutsättningar för att bland annat kunna

  • hantera det ökade inflödet av patienter med covid-19-liknande symptom
  • se till att vårdpersonal som befinner sig i karantän, eller av andra orsaker inte bör lämna hemmet, kan fortsätta sitt arbete hemifrån
  • digitalt följa upp patienter som inte kan eller bör ta sig till en fysisk vårdmottagning
  • omdirigera alla högriskpatienter till en digital kontaktväg, i de fall detta är möjligt
  • ersätta fysiska ronder mot digitala på de mottagningar där smittorisken är extra hög (t.ex. inom äldrevården)
  • erbjuda flerpartssamtal med upp till fem deltagare där ni t.ex. kan bjuda in en tolk till videomötet
  • aktivera en dold drop-in mottagning utan krav på identifiering där ni t.ex. kan ta emot vårdsökande med skyddad identitet.

För att stötta vårdgivare i den här exceptionella situationen har vi även tagit fram anpassade lösningar för patientappen, som t.ex. möjligheten att

  • integrera 1177 Vårdguidens informationssida om covid-19/coronaviruset
  • integrera ett formulär för självanamnes speciellt anpassat för covid-19 och/eller integrera specifika frågor baserade på covid-19 i anamnesen för luftrörssjukdomar (vi kan erbjuda färdiga frågemallar som ni kan mata in).

Slik kan vi hjelpe helsevesenet å håndtere koronavirusetDärutöver lägger vi på Visiba just nu fullt fokus på att utveckla Visiba Triage, vår lösning för träffsäker automatiserad triage- och anamnes med hjälp av AI, som är anpassad utifrån coronaviruset. Genom att patienten besvarar frågor beräknar Visiba Triage sannolikheten för coronavirus och andra luftvägsrelaterade tillstånd och skickar sedan en sammanställning till vårdutövaren, som kan använda detta som stöd i bedömningen. Verktyget testas just nu skarpt hos några av våra kunder och kommer att lanseras inom kort.

Hör av er till oss om ni vill ha stöd eller hjälp att komma igång med digitala patientkontakter!

 

Kontakta oss