Tekniken

Välj en SaaS-lösning för digital vård

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Välj en SaaS-lösning för digital vård</span>

För att komma fram till ett välgrundat beslut när det gäller val av teknisk lösning för digital vård är det viktigt att analysera vilka behov er vårdverksamhet har. Samtidigt är det nödvändigt att begrunda hur era egna och omvärldens krav och förväntningar kommer förändras framöver. Om ni vill utvecklas i takt med framtiden är en SaaS-lösning ett säkert, kostnadseffektivt och flexibelt alternativ.

Vad är SaaS?

SaaS (Software as a Service) är en molnbaserad mjukvara och leveransmodell som vanligtvis erbjuds som en dynamisk licensmodell.

5 fördelar med en SaaS-lösning:

1. Det är en investering med låg risk

Med en SaaS-lösning kan ni komma igång snabbt med minimal uppstartskostnad. Ni slipper dessutom bekymra er om drift och underhåll av systemet och era användare kan logga in från vilken arbetsstation som helst då det inte krävs en lokal installation.

2. Ni kommer igång snabbt

Att köpa in och äga eller till och med utveckla en egen plattform kan ibland kännas lockande. Dock glömmer man ofta bort att detta inte bara är enormt tids- och resurskrävande utan att man även missar att få ta del av den utveckling som andra är med och bidrar till. Genom att välja en beprövad SaaS-lösning som används av andra vårdaktörer kan ni fokusera på er kärnverksamhet och snabbare komma igång med att erbjuda era patienter digital vård.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när ni väljer teknisk lösning för digital vård? Läs vår guide!

3. Kontinuerlig utveckling

En beprövad SaaS-leverantör arbetar ofta med många kunder inom närliggande verksamheter där samtliga är med och bidrar till utvecklingen av tjänsten. Därigenom får ni tillgång till den utveckling som sker och ges möjligheten att addera nya funktioner allt eftersom dessa integreras i tjänsten. Därmed säkerställer ni att ni hela tiden har ett system som möter de krav som finns på marknaden.

4. Drift och underhåll ingår

Då systemleverantören hanterar drift och underhåll behöver ni aldrig bekymra er om detta, utan kan fokusera på att leverera vård till era patienter. Även uppgraderingar hanteras centralt av leverantören, vilket innebär att ni slipper tidskrävande uppgraderingar av systemet på lokala arbetsstationer.

5. Det är en skalbar lösning

Eftersom SaaS-tjänster ofta erbjuds som en licensbaserad modell där ni betalar per aktiv användare är det enkelt att börja i liten skala och sedan växa efterhand. Detta ger er flexibilitet och möjlighet att testa och utvärdera systemet och de nya arbetssätten utan att det krävs en enorm investering. När ni sedan vill skala upp kan fler licenser adderas efter behov.