Specialistvård

Specialistvården står nu för majoriteten av digitala vårdmöten i Visiba Care

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Specialistvården står nu för majoriteten av digitala vårdmöten i Visiba Care</span>

Telefonerna och mailboxarna gick varma på Visiba under våren när det plötsligt fanns ett väldigt konkret problem att lösa inom vården – risken för smittspridning. De allra flesta samtalen kom från specialistvården, som fortfarande hade sina digitaliseringsprojekt framför sig i mycket större utsträckning än primärvården.

De regioner som redan var igång i plattformen kunde snabbt skala upp erbjudandet till att även inkludera specialistvården. En mängd nya digitala specialistmottagningar, inom en rad olika områden arbetar idag i Visiba Care-plattformen: barn- och ungdomspsykiatri, diabetes, hjärt- och lungmottagningar och specialistmödravårdsmottagningar, för att nämna några. Vi har fått cirka 20 000 nya användare i plattformen under året och de allra flesta kommer från specialistvården.

Litet försprång gav stor effekt

Är det något vi lärt oss under året, är det att små förberedelser kan ge stora fördelar när krisen är ett faktum. Vi har också lärt oss att det går att ta snabba beslut, även i komplexa organisationer, när man måste. Det har varit imponerande att se hur människor och organisationer samarbetar när det gäller!

Rekordsnabba införanden

Tillsammans med de kunder som redan arbetade i plattformen har vi i många fall kunnat öppna nya digitala mottagningar för specialistvården på några dagar – från initiativ till att ta emot patienter digitalt. Vi har identifierat några framgångsfaktorer hos de som lyckats ställa om snabbt och med hög kvalitet. De har:

  • planerat för digitalisering sedan tidigare.
  • börjat med några små, enkla flöden.
  • vågat lansera tjänsten skarpt tidigt.

Förändring under pågående kris

För de som var tvungna att börja från början, var det såklart tufft att gå igenom en inköpsprocess och starta en förändringsresa mitt under pågående pandemi. Våra helt nya kunder har vi lärt känna väl under året, eftersom vi spenderat mycket tid tillsammans (om än på distans). Det är människor med engagemang och stor känsla av ansvar som lyckats införa nya arbetssätt i en redan pressad situation. Vi har stöttat dem med vår erfarenhet av tidigare införanden och förändringsledning genom rådgivning, utbildning och best practise.

De flesta börjar med videomöten

Av erfarenhet vet vi att lyckad digitalisering ofta handlar om att våga komma igång och testa. Under den här perioden har vi inte ens har behövt diskutera det. Specialistvården har sett sig tvungen att kunna träffa sina patienter på ett säkert sätt, snabbt. Många mottagningar hade annars inte kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet, med uppskjuten vård och stort lidande som konsekvens. De allra flesta började med att boka, bjuda in till och genomföra videomöten.

Många har också valt att öppna upp asynkrona meddelandekanaler för att finnas tillgängliga för patienter under pågående behandlingar i en orolig tid.

Vill du läsa mer om hur och var vården, och främst specialistvården, ställt om under coronapandemin? Vi har samlat 8 konkreta exempel på hur våra kunder har digitaliserat sina arbetssätt under coronapandemin.