Tekniken

Så kan Visiba Care användas i vaccinationen mot covid-19

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så kan Visiba Care användas i vaccinationen mot covid-19</span>

Ett vaccinationsprogram som ska genomföras i flera faser ställer höga krav på regionerna och vårdgivare när det gäller planering, administration och verkställande. För att stötta i det arbetet har vi tillsammans med våra kunder tagit fram best practice för hur vår plattform kan användas i vaccineringen mot covid-19.

Att vaccinationsprogrammet kan riktas mot specifika grupper i olika faser på ett effektivt sätt är av högsta vikt, inte bara för invånarna och vården, utan även för samhället i stort. Därför erbjuder vi vägar att smidigt och säkert nå prioriterade grupper, samtidigt som det är enkelt för invånarna att själva boka tid för vaccinering och hitta den information de söker.

En ingång – olika flöden

Under hela vaccinationsprogrammet kan samtliga bokningar, för samtliga grupper, hanteras digitalt via regionens app/patientwebb. Vårdpersonal och riskgrupper erbjuds att boka tid i separata flöden, som kan vara dolda för allmänheten. För vårdpersonal kan t.ex. en länk till bokning delas via intranätet.

Bokningar fas ett till tre

Prioriterade grupper ges tillgång till särskilda bokningslänkar och inloggning med BankID eller Freja eID+ säkerställer att rätt person genomför bokningen. De som inte har BankID eller Freja eID+ kan ta hjälp av en anhörig eller ett ombud, som via vår ombudsfunktion kan boka tid med sin e-legitimation. Anpassade formulär kan också hjälpa vårdgivaren att urskilja om den som bokar tid för vaccinering tillhör en prioriterad grupp eller inte. Inför en bokad vaccinationstid går det alltid ut påminnelser via sms och/eller mejl för att minimera risken för uteblivna besök.

Automatisk påminnelse om dos två

För att påminna om dos två har vi utvecklat ett nytt flöde där vårdgivaren kan bestämma hur lång tid efter dos ett, kallelse till dos två ska skickas ut. Personen får ett sms x antal dagar efter första vaccinationstillfället med en informerande text och länk till bokningsflödet.

Vidare kan vårdutövaren definiera inom vilken tidsintervall patienten ska kunna boka för dos två, till exempel:

  • 21-24 dagar efter dos ett (vaccin A)
  • 28-31 dagar efter dos två (vaccin B)

Bokning fas fyra

I den avslutande fasen där alla vuxna som bor i Sverige ska erbjudas vaccination mot covid-19 är det mest rimliga alternativet att öppna upp för patientinitierade bokningar och gå ut med bred och tillgänglig information kring detta. I plattformen Visiba Care kan invånarna nå regionens samlade vaccinationserbjudande via en central ingång. Det gör att det blir enkelt för dem som ska boka tid för vaccination att hitta lediga tider, då de slipper söka på en mottagning i taget – och börja om från början om alla tider är uppbokade.

Sätt upp nya tillfälliga mottagningar

Det går snabbt för vårdgivaren att lägga till nya mottagningar, även temporära sådana. Det kan vara aktuellt om det finns behov av att öka kapaciteten och undvika smittspridning på ordinarie vårdinrättningar. Dessutom är det möjligt att ange exakt platsinformation så att invånaren enkelt hittar rätt.

Användarvänligt för alla

Personer som tidigare har använt regionens vårdapp kan enkelt använda denna även för att boka tid och plats för vaccination. De som inte använt vårdappen tidigare får sms och/eller mejl med instruktioner om hur de går tillväga för att boka tid. För vårdgivaren har Visiba Care flera funktioner som underlättar administrationen av vaccinationsprogrammet.

Hälsodeklarationen

Den hälsodeklaration som behöver fyllas i inför vaccination mot covid-19 görs enkelt i ett formulär eller ett dynamiskt formulär i Visiba Care. Formuläret är kopplat till individen och syns i sammanfattningen i vårdutövarens gränssnitt.

Delge viktig information

Med Visiba Care är det möjligt att visa externa webbsidor direkt i appen, från till exempel 1177 Vårdguiden eller Folkhälsomyndigheten. Det gör att invånarna enkelt kan ta del av
viktig information som är relaterad till covid-19.

Möjlighet att rapportera biverkningar

Biverkningar kommer att bevakas noga i vaccinationsprogrammet. För att underlätta rapportering är det möjligt att lägga in en knapp i Visibas app som leder direkt till formuläret hos Läkemedelsverket.

Vill du veta mer?

Som leverantör till fler än hälften av Sveriges regioner är vi väl insatta i det ansträngda läge som vården befinner sig i just nu. Om du vill diskutera hur digitala lösningar kan stötta er i vaccinationen mot covid-19 är du varmt välkommen att höra av dig! Maila contact@visibacare.com.