Tekniken

Vad är en digital vårdplattform?

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är en digital vårdplattform?</span>

En digital vårdplattform är tekniken som möjliggör att invånare och vårdutövare kan mötas, samarbeta och kommunicera digitalt. Det är där hälso- och sjukvården händer när vi inte är i samma rum, helt enkelt.

Vården idag är fragmenterad och ofta svår att nå. Mängder av olika verktyg, system och digitala tjänster som inte kommunicerar med varandra leder lätt till tekniktrötthet och frustration hos vårdpersonalen. Samtidigt har patienter svårt att hitta rätt i vårdsystemet. Att det finns många olika system och tjänster är i sig en bra sak – det innebär fler möjligheter till en mer individanpassad vård och minskad sårbarhet i den snabba teknikutvecklingen.

Men de olika delarna måste kunna kopplas samman för att inte skapa ytterligare problem. Det är här den digitala vårdplattformen finner sin roll och tar användarens parti! Den digitala vårdplattformen behövs för att skapa en trygg och sömlös patientupplevelse och ge vården rätt förutsättningar att leverera en sammanhållen digifysisk vård med individen i centrum.

Vad definierar en digital vårdplattform?

En digital vårdplattform är en teknisk mjukvarulösning som gör det möjligt för vårdutövare och patienter att kommunicera tryggt och säkert på distans, t.ex. via video eller textmeddelanden. Till skillnad från en kommunikationsplattform, som exempelvis Microsoft Teams, Zoom eller Google Duo erbjuder den digitala vårdplattformen säker autentisering och funktionalitet speciellt utformad för vårdkontakt, som till exempel formulär för insamling av patientdata, bokningar, påminnelsenotiser och utvärdering efter besök. Moderna digitala vårdplattformar erbjuder även en viss grad av automatisering för insamling av patientdata och hänvisning.

Vad är en digital vårdplattform inte?

Den digitala vårdplattformen är inget journalsystem i sig, som behandlar och lagrar stora mängder patientdata. Den ersätter inte heller nationella e-hälsotjänster, som exempelvis 1177. Däremot kan man med fördel koppla ihop den digitala vårdplattformen med dessa och andra system, för att underlätta tillvaron för vårdpersonal och för de som söker vård.

Andra system för andra saker

Journalsystem, vårdinformationssystem och nationella e-hälsotjänster är viktiga fundament inom vården. Journalsystemen och vårdinformationssystemen administrerar, förvarar och försvarar stora mängder information. De är framför allt utvecklade för vårdens interna behov, stabilitet och långsiktighet. De nationella e-hälsotjänsterna fyller en viktig funktion för de allmänna behoven, men är inte anpassade för att tillgodose regionala särkrav eller stödja verksamhetsnära innovation. Det är den digitala vårdplattformen. Mer specifikt Visibas digitala vårdplattform, Visiba Care.

Vad är Visiba Care?

Visiba Care ger verksamheten i den stora organisationen möjligheten att skapa sina egna flöden, som passar just deras sätt att arbeta. I kombination med att plattformen hela tiden utvecklas enligt SaaS-modell och är integrerabar skapar det goda förutsättningar för innovation på verksamhetsnivå.

För vårdpersonalen innebär Visiba Care ett arbetsverktyg där de kan möta patienter och samarbeta med kollegor. För invånarna innebär plattformen en lättnavigerad digital ingång till vårdorganisationens samlade erbjudande.

Med användarupplevelsen i fokus ger Visiba Care patienter, anhöriga och vårdpersonal rätt förutsättningar för:

  • trygg och säker digital interaktion och informationsdelning via en användarvänlig patientportal (native app eller webbapplikation).
  • bättre samarbete och samverkan inom och mellan vårdteam.
  • ökad effektivitet genom automatiserad insamling av sjukdomshistorik, prioritering och hänvisning till rätt yrkeskategori och vårdnivå.

För att digitaliseringen ska kunna bidra till en god, nära och jämlik vård av hög kvalitet måste det finnas ett samspel mellan teknik, organisationer och människor. Visibas digitala vårdplattform möjliggör inte bara kopplingar mellan människor, utan även mellan vårdsystem och digitala vårdtjänster. Så att de som söker vård får en sömlös upplevelse och slipper oroa sig över hur de ska hitta rätt i vårddjungeln.