Tekniken

Visiba integrerar med 1177 e-tjänster

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba integrerar med 1177 e-tjänster</span>

En av Sveriges största digitala vårdplattformar integrerar med 1177 e-tjänster. Att nationella, regionala och patientgruppspecifika lösningar kan samarbeta bådar gott för framtidens vård, där visionen är att patienten ska vara i centrum.

Den fragmentiserade IT-miljön inom vården leder ofta till frustration hos de som ska arbeta med systemen och vården har blivit anklagad för att ligga långt efter i utvecklingen av digitala lösningar och integrationer dem i mellan. Men det går framåt. Leverantörer börjar prata med varandra och öppnar sina system för att främja innovation, skapa sömlösa användarupplevelser och, i slutändan, ge vårdpersonalen mer tid för vård.

Regionalt och nationellt i samspel

Vårdplattformsleverantören Visiba går nu ut med att de nu löser integration med 1177 e-tjänster. Ett exempel på hur den regionala ingången (regionens egen app) levererad av Visiba kan fungera tillsammans med den nationella ingången (1177) levererad av Inera.

En sammanhållen vårdkedja

Integrationen innebär att alla digitala kallelser samlas på ett ställe och att bokningar som skapas i regionens app även syns på 1177. Det gör att patienterna får en bättre överblick över sina vårdkontakter och en mer sammanhållen vårdupplevelse.

För oss på Visiba är detta ett viktigt steg i vårt engagemang för en säker och sammanhållen vårdkedja och ett integrerat ekosystem av lösningar. Integrationen gör att regionen kan erbjuda flera digitala vårdtjänster som underlättar för patienten och förbättrar regionens vårdleverans, säger Peter Tyreholt, produktchef på Visiba.

Öppna miljöer för att utveckla och testa

Integrationen med 1177 har gjorts med hjälp av Ineras tjänst Öppen testmiljö, som hjälper utvecklare och testare att få ny teknik på plats. Den öppna testmiljön gör det möjligt att testa hur tekniken fungerar i Ineras miljö. Visiba stöttar integrationer med andra system med hjälp av sin API Embassy, baserad på standarden FHIR och genom ramverket No Code; integration via konfiguration. Det tillåter utvecklare hos deras kunder och samarbetspartners att integrera med sina egna funktioner.

Utvecklingen mot mer öppna system är oerhört positiv. Vården måste också få ta del av de smarta lösningar som finns och inte låsas in i stora och trögrörliga system som hämmar innovation. Vi är med och driver den utvecklingen, säger Peter Tyreholt.

Integrationen med 1177 e-tjänster är en av de 20-talet integrationer Visiba har gjort möjliga tillsammans med sina kunder och andra leverantörer under 2022. Företaget har också startat strategiska partnerskap med mer nischade lösningar, som appen för medicinsk träning: Vitala och appen för att hålla koll på sin astma: AsthmaTuner. Allt för att bidra till en smidig patientresa och ge vårdpersonalen en enklare arbetsdag.

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Tyreholt, produktchef på Visiba
Tel: 0730-255855
Mail: peter.tyreholt@visibacare.com

Visiba Group AB (Visiba) grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Samma år lanserades den digitala vårdplattformen Visiba Care, idag Sveriges mest flexibla, heltäckande och uppskattade lösning för digifysiska vårdkedjor. Plattformen används i 12 av Sveriges regioner samt flera stora privata vårdgivare, i en stor bredd av vårdverksamheter, bland annat inom primärvård, specialistvård, tandvård och hemsjukvård.