Horisont stad speglas i vattnet

Psykologi Specialistvård

Frisk Spesialist: Kombinerar fysisk och digital uppföljning av patienter

Åsa Söderlund

Med patienterbjudandet i fokus och coronakrisen som katalysator, har Frisk Spesialist gjort en imponerande förändringresa på bara några månader. Tack vare nyfikenhet och förmågan att se möjligheter med tekniken har verksamheten utnyttjat det mesta i Visiba Care: videokonsultationer, gruppdiskussioner, meddelanden och formulär.

Ett starkare patienterbjudande

För Frisk är det viktigt att ge patienterna bästa möjliga erbjudande. Något av det patienterna önskar sig mest är en nära och individanpassad uppföljning under de perioder de är hemma. Hege-Anita Bakkejord, som är sjuksköterska och chef för Frisks specialisthälsovård, berättar:

Hos oss är patienten i fokus och därför är det viktigt att förenkla uppföljningsarbetet och vara mer tillgängliga för patienten.

Frisks behandling för hälsoskadlig övervikt sträcker sig över 5 år och det har tidigare varit resurskrävande att erbjuda patienter närmare uppföljning. Patienterna är i olika faser av behandlingsprogrammet, samtidigt som nya hela tiden tillkommer. I kursen var fysiska uppföljningsmöten tidigare schemalagda två till tre gånger per år och det fanns inte mycket utrymme att vara tillgänglig för patienten vid sidan av kursplanen.

Lösningen blev en kombination av fysisk och digital uppföljning, så att vi kunde förbättra tillgängligheten och uppnå bästa möjliga resultat för våra patienter. Med Visiba Care kan vi arbeta smartare och mer effektivt. Vilket i sin tur gör att vi kan ta emot fler patienter än tidigare.

Implementerade på rekordtid

Det som började som ett pilotprojekt kring videosamtal och självhjälp online i början av 2020, blev en plan för full implementering av Visiba Care inom ett år. Men sedan kom coronakrisen och processen påskyndades kraftigt. Det som skulle ha tagit ett år att förändra gjordes på bara några veckor.

Vi har några passionerade själar som verkligen har gjort ett bra jobb med att planera och ta reda på hur vi utnyttjar verktyget.

Hege-Anita betonar vikten av att ha en kommunikationsplattform som är trygg, framtidssäker och flexibel. De valde Visiba Care eftersom lösningen innehåller en bred funktionalitet som gör det möjligt att bygga en fullfjädrad digital vårdtjänst som kan utvecklas med tiden. Dessutom kunde de integrera andra e-hälsolösningar som de redan använde.

Flexibilitet är väldigt viktigt för oss och Visiba har visat att de kan anpassa systemet till vår verksamhet och våra patienters behov.

Förenklar vardagen för terapeut och patient

Patienterna var lite skeptiska till videosamtal istället för fysiska möten i början, men idag tycker de allra flesta att det fungerar lika bra. Många ser fördelen i att inte behöva resa för att ha ett kort möte. De upplever även att behandlingen är lättare att genomföra när stöd erbjuds mer kontinuerligt längs vägen.

Genom att ge patienterna tätare uppföljning, i form av videomöten och regelbundna inlämningar av kartläggande formulär, kan terapeuterna fånga upp de som behöver lite mer stöd i perioder. Det är lättare att följa utvecklingen hos varje enskild patient, samtidigt som patienten också kan initiera kontakt med terapeuten.

Det bästa med Visiba Care är att systemet är intuitivt för patienten och att det är enkelt att kommunicera.

Nära dialog i pilotprojekt

Pål Skrimstad arbetar som fysioterapeut på Frisk och driver ett pilotprojekt för fetmaopererade patienter som går upp i vikt. Han ser stora fördelar med att använda meddelandefunktionen som kommunikationskanal mellan terapeut och patient:

Det innebär en nära dialog om rehabiliteringsprocessen med patienterna och att vi kan göra små justeringar längs vägen där vi upplever att delar av behandlingsplanen inte fungerar ordentligt. Med det här verktyget på plats är vi övertygade om att vi kan följa upp våra patienter på ett mycket bättre sätt än vi har lyckats med tidigare, samtidigt som vi kommer att få mer positiva resultat.

I pilotprojektet börjar behandlingen med ett uppstartsmöte via video där behandlare och patient pratar om patientens mål. Patienten skickar sedan in ett frågeformulär varje vecka, som terapeuten granskar och ger individuell feedback på kort därefter. Terapeuterna avsätter tid varje vecka för att svara på meddelanden — till skillnad från tidigare när patienter kunde gå i månader och samla på sig frågor för att kunna ställa dem vid ett specifikt tillfälle. Meddelandefunktionen täcker mycket av patientens behov av feedback, men terapeuterna följer också upp vissa patienter via video, när det behövs.

Förändringen är värdefull

Hege-Anita Bakkejord rekommenderar alla organisationer att titta på möjligheterna med teknik och våga investera i nya lösningar. Hon betonar vikten av att ta sig ur gamla hjulspår och engagera de anställda i förändringen. Det kräver stor förståelse och mycket stöd till behandlarna, som faktiskt är de som kommer att använda verktyget, påminner hon om.

Digitalisering kräver teknik, men handlar egentligen mest om organisationsutveckling och förändrade arbetssätt.

Verksamheten kan redan nu se att digitaliseringen har haft en positiv effekt på uppföljningen av patienterna med övervikt och nu vill Hege-Anita börja använda Visiba Care även inom andra behandlingsområden.