Skog med sol i bakgrunden

Primärvård

Min vård: Den största användargruppen är kvinnor mellan 40 och 60 år

Åsa Söderlund

Vi har pratat med Matts Lindgren, verksamhetschef på Landstinget Dalarna och projektledare för Min Vård, som berättar om vilka som besöker deras digitala mottagning.

Det har gått snabbare än väntat att nå ut till patienterna.

    -Matts Lindgren

Hur känns det att vara igång?

– Bra! Det är intressant och roligt och det har gått snabbare än väntat att nå ut till patienterna. Jag blev också lite överraskad över att den största användargruppen är kvinnor mellan 40 och 60 år. Jag trodde att videobesök främst skulle användas av yngre personer som är mer vana vid modern teknik.

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

– De som har jobbat med videobesök trivs och har bra insikt i vilken typ av vård man kan bedriva digitalt. De har märkt att det finns ett behov med en snabb och enkel kontakt. Besöken blir snabba, informativa och konkreta. Och personalen tycker att det är spännande! Även de som ännu inte jobbar med digital vård är positiva till utvecklingen. Dock kan bristen på läkare märkas av, eftersom tid och resurser kan behöva flyttas från andra fysiska vårdcentraler.

Screenshot-2019-05-29-at-16.10.23

Vilka möjligheter / utmaningar med er digitala mottagning finns för er som organisation?

– Vi gör det här under ett år som ett projekt där vi undersöker om det är ett bra komplement till den fysiska vården. Visst är det ibland en utmaning att styra över vissa fysiska möten till digitala. Vi måste fördela patienter till rätt vårdnivå och se till att rätt kompetens används för rätt patient, t.ex. att sjuksköterskerådgivning/behandling hanteras av sjuksköterska och sjukgymnastrådgivning/behandling av sjukgymnast. Men hittills har det fungerat bra, även när det gäller remittering och samarbete med specialister. Vi kommer att fortsätta att utveckla arbetet med digitala besök framöver. Bland annat kommer vi att lansera vår digitala ungdomsmottagning i oktober 2017.

Vad skulle du säga att andra bör tänka på innan man öppnar en digital mottagning?

– Bygg i liten skala först. Ha större visioner och bygg vidare. Involvera personal som tycker att det är intressant och har god kompetens. Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte den digitala IT-verksamheten.

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

– De allra flesta är positiva och nöjda med att få snabb och effektiv hjälp. Ibland har det uppstått teknikstrul, och då kan det vara svårt att veta om det är tekniska problem eller handhavandefel som är orsaken. Men överlag har responsen varit väldigt bra.