Tekniken Primärvård

Hur funkar AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage?

Maja Andrejic

Idag finns ett antal AI-baserade verktyg för automatiserad anamnes och triage inom primärvården. Det finns en stark tilltro till att dessa verktyg ska effektivisera verksamheten, stärka säkerheten och öka kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Stämmer det?

I ett pågående forskningsprojekt undersöker forskare från forskningsprofilen CAISR Health vid Högskolan i Halmstad hur ett AI-baserat verktyg för automatiserad anamnes och triage; Red Robin­ från Visiba, implementeras och används inom primärvården.

Studien är baserad på ett gediget datamaterial från primärvårdsverksamheter i tre olika regioner där Red Robin har hanterat över hundra tusen patientinteraktioner. Under drygt ett halvår har patienter, vårdpersonal, verksamhetschefer och utvecklare inom primärvården besvarat frågor via intervjuer eller enkäter, för att vi ska få mer evidens kring hur AI-baserade verktyg för automatiserad anamnes och triage fungerar i praktiken, inte minst när det gäller patientsäkerhet.

I denna föreläsning, som spelades in på Vitalis 2023, berättar Jens Nygren från Högskolan i Halmstad och Anastacia Simonchik från Visiba, om de viktigaste resultaten från studien.