Primärvård

Kommunal och regional vård i samma system

Samuel Wibeck

Det pratas mycket om samverkan mellan regional och kommunal vård, men hur kan det fungera i praktiken? I Mölndals stad kan patienter listade på Forsåkers vårdcentral få en sammanhållen, smidig och transparent vård tack vare samverkansflöden som arbetats fram i en gemensam digital vårdplattform.

Förbi är tiden då vårdprofessionerna behövde vara tillgängliga samtidigt och information skulle skickas muntligt och på post it-lappar mellan olika vårdnivåer. Med hjälp av Visibas digitala plattform kan patientärenden skickas in digitalt när behov finns, sjuksköterskan kan få en överblick av behovet direkt, göra sina bedömningar och vid behov bjuda in patientens läkare för konsultation. Läkaren kan se allt som sagts och gjorts i ärendet sedan tidigare och patienten och dess anhöriga kan, om patienten tillåter det, dessutom också följa ärendet hela vägen.

---

Presentatörer:
Joel Ellbin, läkare på Forsåkers vårdcentral i Mölndal
Tina Lindh, enhetschef Mölndals stad
Maja Nehvonen, distriktssköterska Mölndals stad

Inspelat på Vitalis, maj 2024.